Uitbreiding fietsenstalling Meerminneplein

Zwolle – De bewaakte fietsenstalling op het Meerminneplein wordt uitgebreid met 60 klemmen. Daarnaast worden de bestaande klemmen vervangen door nieuwe klemmen, die minder dicht op elkaar staan. Hierdoor ontstaat meer ruimte om fietsen te stallen. De uitbreiding is nodig, omdat tijdens piekmomenten de capaciteit van de stalling niet voldoende was. Fietsen werden dan buiten de rekken gestald, waardoor ze soms overlast veroorzaakten.

De klemmen die nu in de bewaakte stalling op het Meerminneplein staan, voldoen niet meer aan de huidige maatstaven. De klemmen staan te dicht op elkaar, waardoor ze in de praktijk niet allemaal gebruikt kunnen worden. De nieuwe klemmen staan minder dicht op elkaar, zodat er uiteindelijk meer fietsen in passen. Daarnaast wordt de stalling enkele meters uitge- breid, waardoor ruimte ontstaat voor 60 extra fietsen. Het totale aantal klemmen in de stalling komt daarmee uit op 236.

De werkzaamheden aan de fiet- senstalling starten op maandag 14 oktober en duren naar verwachting vijf dagen. In die week ervoor vinden al voorbereidende werkzaamheden plaats. Vóór de herfstvakantie (die start op zaterdag 19 oktober) moet de uitbreiding zijn afgerond. U kunt dus al tijdens de vakantie gebruik maken van de extra klemmen. De werk- zaamheden vinden plaats in verschil- lende fases, waardoor de stalling ook tijdens de werkzaamheden in gebruik kan blijven. Wel kan er wat overlast ontstaan voor gebruikers.

 

Artikel delen:
Reacties 2

Reageer