ROVA ontvangt delegatie EMSD uit Hong Kong

Zwolle – Een groep ambtenaren van ‘the Electrical and Mechanical Services Department (EMSD) of the Hong Kong Government’ brengt 3 oktober een werkbezoek aan ROVA te Zwolle.  Op het programma staat onder meer de circulaire economie en de wijze waarop ROVA daar invulling aan geeft door middel van het sluiten van de GFT kringloop en GFT vergisting.  Ook zal men rondgeleid worden op het terrein en een bezoek brengen aan de GFT vergister.

 

Het EMSD is verantwoordelijk voor de handhaving van het ‘Gas Safety Ordinance’ en fungeert in Hongkong als toezichthouder op de veiligheid van gas. Het EMSD bezoekt een aantal Nederlandse bedrijven in de week van 30 september 2013 tot 4 oktober 2013. Nederland is een land met een goed ontwikkelde gasinfrastructuur en een complete gas waardeketen, van productie tot eindgebruik. Het EMSD geeft aan graag te willen leren van de wijze van opslag, het transport, de levering en het gebruik van duurzaam gas in Nederland.

ROVA zet in op een schone en duurzame samenleving

 

ROVA is opgericht in 1996 door de samenwerkende gemeenten in de toenmalige regio IJssel-Vecht. Als samenwerkingsverband van gemeenten kreeg ROVA de opdracht de gemeentelijke afvalverwijdering efficiënter en effectiever te beheren en waar mogelijk te innoveren. Inmiddels heeft ROVA zich ontwikkeld tot een duurzaam dienstenbedrijf dat 20 gemeenten breed ondersteunt bij het inrichten, beheren en onderhouden van de publieke leefomgeving. De ROVA missie is het vergroten van de kwaliteit en duurzaamheid van die leefomgeving. 

Artikel delen:

Reageer