Stumass wint strijd over Venestraat woningen

Zwolle – Na twee jaar procederen over twee panden aan de Venestraat in Zwolle is Stumass gisteren in het gelijk gesteld door de hoogste bestuursrechter, de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State.

“Dit biedt perspectief voor zorginitiatieven zoals Stumass die beschermd wonen willen aanbieden in een woonwijk”, aldus Johan Veenman directeur Stumass. De Afdeling onderstreepte dat in woonhuizen meer woonvormen toelaatbaar zijn dan alleen het traditionele gezin. De woonvorm van een Stumass-huis is met een gezin te vergelijken. Hierdoor is de bewoning van een Stumass-huis niet in strijd met het bestemmingsplan Assendorp. De studenten hadden destijds dus niet hoeven te vertrekken uit de Venestraat. De Afdeling oordeelt dat de bewoning van het pand door een hechte groep autistische studenten niet in strijd is met het bestemmingsplan Assendorp.

Volgens de gemeente Zwolle was er meer sprake van een zorginstelling met onzelfstandige bewoners onder begeleiding, dan wel was sprake van een “gewoon” studentenhuis. Daar geeft de Afdeling hen dus geen gelijk in. Voor zorgondernemers die begeleid/beschermd wonen willen aanbieden in woonwijken biedt deze uitspraak perspectief. Immers het starten van een beschermd wooninitiatief in woonwijken wordt hierdoor vereenvoudigd: geen aanpassing van het bestemmingsplan én minder verplichtingen voor wat betreft regelgeving.“Johan Veenman: Ik ben zeer tevreden over deze uitkomst. Wat ik wel betreur is de traumatische ervaring die de student en de begeleiding hebben meegemaakt, toen de panden werden dichtgetimmerd terwijl zij thuis waren.”Inmiddels zitten de meeste studenten in een ander Stumass-huis in Zwolle.

Achtergrond

In 2011 huurde Stumass twee panden via Axeon aan de Venestraat in Zwolle om er twee studentenwoningen van te maken. Uiteraard vanuit de visie van Stumass: er komen twee woongroepen met maximaal zeven studenten met een vorm van autisme. Overdag is er begeleiding en ’s avonds en in het weekend op afroep. Stumass opende destijds de twee studentenhuizen, waardoor de gemeente Zwolle maar één oplossing zag, namelijk het verzegelen van de woningen. Hierop is Stumass naar de rechter gegaan na een gewonnen hoger beroep, heeft de Afdeling nu ook Stumass in het gelijk gesteld. 

Artikel delen:
Reacties 12
 1. Hier hebben we ook nog een heftige discussie over gevoerd destijds. Ik juich deze uitspraak toe. Gaat Stumass het ook nog in gebruik nemen of biedt het gevonden alternatief voldoende soelaas?


  Maak melding

 2. De gemeente moet zich werkelijk kapotschamen! Ik had nog niet eerder gehoord van dit dossier en ik schrik van wat ik hier en daar lees. Ook de bewoners van de Venestraat die dit veroorzaakt hebben zouden eens goed mogen nadenken over hun onbehoorlijke gedrag.


  Maak melding

 3. Weet waar je over spreekt. De gemeente Zwolle heeft regels voor het % studenten in een straat en wijk. De bewuste Venestraat overschrijdt dit % reeds enorm. Deze uitspraak is treurig voor gemeente en bewoners, denk zelf maar eens na over hoe het is wanneer bijna de hele straat wordt bewoond door ‘ tijdelijke’ passanten. De reactie van Veerman in dit artikel laat eens te meer zien hoe Stumass erin zit, willens en wetens en tegen verordeningen in heeft men toen de deuren opengezet voor de bewoners. Dat is dom en provocerend. En let op de jaarcijfers van Stumass en daarmee Veerman als hoofdaandeelhouder zullen een dikke winst onderaan de streep laten zien. Mensen het is ons eigen zorg geld. Maareh, zoek het lekker uit allemaal!


  Maak melding

 4. Ik raak in verwarring over de percentages kamerverhuur in de Venestraat. Alice noemt geen % maar spreekt over “bijna de hele straat”. In de vorige discussie sprak Mira van 70% kamerverhuur en in de brief van de bewoners aan de RvS staat 50%. Daarbij wordt het getal van 12 huizen genoemd. De Venestraat loopt aan de even zijde tot 34 en oneven tot 45, 40 panden dus, dus ongeveer 30% kamerverhuur. Ook dat is meer dan de norm van 10% die de gemeente hanteert, maar aanmerkelijk lager dan de andere genoemde %. Hoe zit het nu: hoe hoog is het percentage kamerverhuur nu écht?


  Maak melding

 5. Het percentage is volgens mij niet van belang. In Assendorp probeert men de wijk leefbaar te houden door per straat max. 10% studentenhuizen toe te staan.
  Nu blijkt dat de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State de onderhavige woonvorm toestaat als vergelijkbaar met een gezin.
  Daarmee krijgt Stumass de mogelijkheid om overal, dus ook naast een ieder die dit leest, een studentenhuis te exploiteren, onder de naam/motto “zorg voor wo- en hbo-studenten binnen een autistisch spectrum, met een PGB”.
  Gemeentes hebben hier dus niets meer over te vertellen over vestigingen van deze commerciele zorggeldjongens.


  Maak melding

 6. Dat vind ik juist het aardige, Drama, dat de Raad van State onder het begrip “gezinsvorm” niet alleen het traditionele gezin verstaat. Ik heb de uitspraak gelezen en begrijp daaruit dat de RvS oordeelt dat de groep studenten waar het hier om gaat te vergelijken is met een “bestendige woonvorm” vergelijkbaar met een gezin. Dit omdat zij gezamenlijk eten en een gezamenlijk huishouden voeren en in de regel enkele jaren bij elkaar blijven wonen.
  Het percentage is in die zin voor de uitspraak niet van belang. Niettemin ben ik er wel nieuwsgierig naar omdat er door de gezinsbewoners van de Venestraat gegoocheld wordt met percentages: 70%, 50% en 12 huizen = 30%. Nogal een verschil.
  Wat ik ?berhaupt van die regel van 10% vind, heb ik al eerder aangegeven. Ik zou het redelijker vinden wanneer die regel voor de gehele wijk of voor wijkdelen gold en niet voor elke straat. Sommige huizen en sommige straten zijn immers geschikter (en aantrekkelijker) voor studentenhuisvesting dan andere.


  Maak melding

 7. @dame. Zelfstandige woonruimten voor studenten tellen niet als studentenhuis, maar dan wonen er dus wel studenten. Bovendien; de grotere huizen worden door studenten bewoond; dat leidt dus ook tot een hoger % studenten dan studentenhuizen. Dus als 30% het percentage legale studentenhuizen in die straat is, lijkt mij 50 a 70% studenten een reeel percentage. Hoe-dan-ook; 30% is 3x de maximumnorm; dus de relevantie van je vraag ontgaat mij geheel. Ik vind t flauw om de gezinsbewoners dan van goochelen met getallen te beschuldigen als je het zelf niet begrijpt.
  @ de jurist van Dumas die een maas in de regels heeft ontdekt…gefeliciteerd…
  @Gemeenteraad: aan het werk, dichtmaken die maas!


  Maak melding

 8. @genieter In de stukken die ik gelezen heb ging het wel degelijk om de huizen en niet het aantal studenten: zie onderstaande citaten.

  Bericht door Mira, op 4 januari 2012 om 10:39
  solidariteit met de studenten kun je de bewoners van de Venestraat niet ontzeggen. 70% van de panden zijn al kamerverhuurpand

  uit: brief bewoners aan RvS (boeiend om te lezen trouwens)

  Het gaat nota bene over een norm van maximaal 10% per postcodegebied, terwijl de Venestraat over de 50% zit.

  Het is voor mij wel nieuw dat het bezwaar – naar ik van genieter begrijp – gericht is tegen studenten op zich, ongeacht hoe zij wonen. Ik ging ervan uit dat het vooral ging om kamerbewoning vanwege de hoge doorstroom en overlast (lawaai,fietsen ed).
  De relevantie van mijn vraag is: nieuwsgierigheid naar het echte getal. Niet meer, niet minder.


  Maak melding

 9. Voor de duidelijkheid: ik woon niet in de venestraat en ben ook niet bij het bezwaar betrokken. Je trekt conclusies die er niet staan dame… Misschien kloppen ze, misschien niet…
  De regels gaan over de formele status van huizen en postcodes, dus als iemand bezwaar maakt zal hij zich daarover moeten verweren. De gedachte achter de regels gaan over mensen, een gezonde mix (leefbaarheid) van leefstijlen in een buurt. Maar leefstijlen en buurt zijn lastig te definieren in regels. Vandaar kamerverhuurpanden en postcodegebieden. En ik vermoed dat je dat best begrijpt.


  Maak melding

 10. @genieter Bij beide reacties op mijn simpele vraag reageer je alsof ik niet zou begrijpen waar het de bezwaarmakers om gaat. Daar ging het mij net om, genieter. Die discussie is eerder gevoerd en ik ben het er gewoon niet mee eens.
  Ik concludeerde trouwens niet dat jij in de Venestraat woont etc. Heb mijn reactie nog eens doorgelezen en denk dat het woord ‘bezwaar’ in relatie tot de bewonersbrief jou op het verkeerde been heeft gezet. Ik duidde niet op het formele bezwaarschrift maar op het door jou geformuleerde bezwaar in je eerdere reactie, waarin je het percentage koppelt aan studenten ipv aan huizen. En waarin je ook de categorie studenten met een zelfstandige wooneenheid meetelt. Dit is in mijn ogen een andere groep dan de kamerbewoners en met meestal een andere leefstijl.
  Al met al heb ik nog geen antwoord op mijn vraag en vermoed dat ik die ook niet meer krijg.;)


  Maak melding

Reageer