Zwolse aanpak kantorenleegstand heeft toekomst

Zwolle – De Zwolse aanpak om leegstand van kantoren tegen te gaan heeft toekomst. De Overijsselse hoofdstad gaat door het zogenoemde leegstandmanagement. Sámen met marktpartijen en partners als de provincie Overijssel en ontwikkelmaatschappij Oost NV gaat Zwolle met maatwerk aan oplossingen werken.

 

03-04-2012_kantoren_leegstand_oosterenk_01.jpg 

 

Uit recente publicaties van Dynamis (Sprekende Cijfers Kantorenmarkt 2013) en DTZ (Factsheet Zwolle medio 2013) komt naar voren dat in Zwolle in de afgelopen periode geen nieuwe kantoren zijn gebouwd, het aanbod van  kantoren is gedaald én het aantal ‘kantoorbanen’ in de Overijsselse hoofdstad met ongeveer 1400 fte is gestegen. Een (deel van) die ontwikkelingen kan toegeschreven worden aan de wijze waarop Zwolle sinds een aantal jaren de problematiek rondom vraag naar en aanbod van kantoorruimte begeleidt.

Factoren

In heel Nederland krimpt de vraag naar kantoorruimte. Door de aanhoudende economische tegenwind besparen bedrijven en organisaties aanhoudend  op huisvesting. Bovendien zorgt Het Nieuwe Werken voor minder ruimtegebruik per werknemer. Concentratie, fusies en minder afname van ruimte bij contractverlenging zorgen voor extra leegstand. Een belangrijke bijkomende factor is dat (ook) de landelijke overheid reorganiseert en daarbij rijkshuisvesting afstoot.

 

Intensief

De intensieve wijze waarop Zwolle samen met andere belanghebbenden de uitdagingen te lijf gaat blijft ook de komende periode nodig. De verwachting is dat (ook) in Zwolle de leegstand van kantoren vraagt om creatieve oplossingen. Daarbij wordt onder meer gedacht aan ‘ruilverkaveling’ van kantoorruimte. Aan de vraag naar omvangrijke  kantoorruimte kan voldaan worden door de bestaande ruimte slim te (her)verdelen. Kantoorruimte kan ook gebruikt worden voor andere doeleinden, bijvoorbeeld voor onderwijs.

 

Constructief

De afgelopen periode is door de gemeente constructief samengewerkt met andere belanghebbenden in dit dossier. Die samenwerking blijft noodzakelijk om ook de komende periode oplossingen op maat te kunnen leveren.

De uitkomsten van de Vastgoedmonitor – een jaarlijks overzicht van de situatie op de Zwolse kantorenmarkt – worden later dit jaar gepresenteerd. Daarna volgt een actualisatie van het Zwolse kantorenbeleid.

Artikel delen:
Reactie 1
  1. Parlleys complimenteert Zwolle met haar aanpak. Parleys pleit voor meer marktwerking in commercieel vastgoed. Gemeentes kunnen hierbij helpen door als marktmeester op te treden. Bevorderen van transparantie, flexibiliseren van huurovereenkomsten en bestemmingsplannen, tegengaan van machtsconcentraties en exploitaties centraal te stellen in plaats van gebouwen.


    Maak melding

Reageer