Meerderheid raad voor vijfde coffeeshop

Zwolle – Maandagavond werd tijdens een meningvormende ronde in de Zwolse gemeenteraad gesproken over het drugsbeleid van de gemeente Zwolle. In de nota informeert de burgemeester en het college de raad over het vastgestelde Drugsbeleid. In het lokaal drugsbeleid staan handhaving van de openbare orde en de bescherming van het woon- en leefklimaat centraal. Daarnaast is ook de bescherming van de volksgezondheid in relatie tot het drugsgebruik aan de orde.

 

Op verzoek van de fractie van de ChristenUnie wordt deze informatienota besproken. De woordvoerder van de ChristenUnie stelt dat het thema preventie helaas niet nader is uitgewerkt. De landelijke wetgeving biedt gemeenten ruimte voor lokaal maatwerk om softdruggebruik te ontmoedigen. Dit geldt voor het afstandscriterium en de openingstijden. De Zwolse coffeeshops zijn langer open dan elders. De ChristenUnie vindt dat het gezondheidscriterium leidend moet zijn in het drugsbeleid. Andere fracties wijzen er op dat het Nederlandse drugsbeleid weliswaar krakkemikkig is, maar wel succesvol. Door het gedogen van het gebruik van softdrugs wordt voorkomen dat men in aanraking komt met harddrugs. We zijn in dat opzicht een voorbeeld voor het buitenland. Enkele fracties zijn voorstander van het legaliseren van Cannabis en willen graag dat het achterdeurbeleid goed wordt geregeld. Men beoordeeld verder de sancties ten aanzien van overtredingen door coffeeshops buitenproportioneel. Verder is een meerderheid voor het snel toewijzen van de vergunning voor de vijfde coffeeshop.

Vervolg verslag gemeenteraad:

Burgemeester Meijer zegt dat er geen sprake is van een beleidswijziging maar dat het beleid aangepast en geactualiseerd is. In Zwolle veroorzaken de coffeeshops minder overlast dan andere horeca. Met het toekennen van de vergunning voor de vijfde coffeeshop is even gewacht tot deze nota door de raad is besproken, er is geen sprake van stroperigheid in de procedure. Er vindt geen aanbesteding plaats, maar er wordt gewerkt met een wachtlijst. Bij vergunningverlening worden de gebruikelijke criteria gehanteerd en vindt Bibob- toetsing plaats. De experimenten met betrekking tot de achterdeur en gereguleerde wietteelt in andere steden (met name in Utrecht) worden op de voet gevolgd. Zodra er over resultaten valt te rapporteren komt het college met een informatienota.

Wat betreft de sancties bij overtredingen, deze zijn inderdaad scherp, maar hebben wel effect gehad. Er vindt geen heksenjacht plaats, maar steekproefsgewijze controle. Coffeeshops hebben er belang bij om zich aan de regels te houden. Het gezondheidbeleid en preventie is niet in deze nota beschreven maar hiervoor wordt verwezen naar andere beleidsdocumenten. Binnenkort komt er nieuw regionaal beleid m.b.t. verslavingszorg. Burgemeester Meijer zal nog schriftelijk laten weten wanneer deze nota komt. De voorzitter concludeert dat de informatienota voldoende is besproken en stelt vast dat de informatienota alsnog voor kennisgeving is aangenomen.

Artikel delen:
Reacties 43
 1. Cannabis is een harddrug. De hoeveelheid THC is 10x zoveel als toen ik ‘jong’ was.

  Stoppen met die handel. Zie hieronder wat voor troep we toestaan. Bron wiki

  Cannabis kan schadelijke effecten op de gezondheid hebben, het kan paranoia en paniekaanvallen veroorzaken op lange termijn. Een recente omvangrijke longitudinale studie laat zien dat regelmatig cannabisgebruik op vroege leeftijd op latere leeftijd kan leiden tot verminderd cognitief functioneren. Dit geldt ook als rekening wordt gehouden met het aantal jaren genoten schoolopleiding. Bij consumptie worden cognitieve en psychomotorische functies verstoord. Ook geheugenverlies kan optreden tijdens het gebruik. Dit vormt ook zeker een van de gangbare verschijnselen tijdens de roes, met name bij een hoge dosering. Ook kan cannabis een demotiverende invloed hebben. Dit effect wordt ook wel het amotivationeel syndroom genoemd. Onderzoek toont aan dat het gebruik van cannabis een luxerende (=ontketenende) werking kan hebben op een latente psychose, of hallucinaties kan oproepen die verband kunnen houden met zeldzame bijwerkingen van medicatie, zoals Enalapril. Ook blijkt dat langdurig (meer dan twee jaar) cannabisgebruik de aanzet kan geven tot psychoses en schizofrenie bij mensen met aanleg voor deze ziekten. Ook tonen studies aan dat frequent gebruik van cannabis door adolescenten de kans op depressieve klachten vergroot


  Maak melding

 2. haha vooral jongeren die hun leven vergooien…

  Is toch maar een heel klein deel wat uiteindelijk het leven vergooid hoor, wie heeft er als 15, 16 jarige niet zo af en toe is geblowd?


  Maak melding

 3. Wat schieten we weer in de stress mensen. Cannabis is niet slecht. problemen onstaan door gebrek aan verantwoordelijkheid.
  In Europa sterven jaarlijks 700.000 mensen aan de gevolgen van roken. Laat men zich daar eens druk over maken.


  Maak melding

 4. Als je niet handhaaft blijven ze het doen.Degenen.die blowen zijn al in overtreding.1 geluk dat Dino in de Gazastrook al is gesloten,En nu de rest ook nog.Voor er nog meer personen als Dino Bouterse opstaan.


  Maak melding

 5. Haha. Heerlijk die bekrompen reacties die ALTIJD tevoorschijn moeten komen als het over drugs gaat.

  Laat maar komen die 5e shop. We zijn een stad mensen, een stad. Geen dorpje met een bekrompen conservatieve mening.


  Maak melding

 6. En graag even lezen mensen voor er overtrokken reacties geplaatst worden:

  Burgemeester Meijer zegt dat er geen sprake is van een beleidswijziging maar dat het beleid aangepast en geactualiseerd is. In Zwolle veroorzaken de coffeeshops minder overlast dan andere horeca.

  Elke inwoner van onze mooie stad die wel eens in de weekeinden in de binnenstad is na 23.00 kan dit beamen. Ook de politieberichten op maandagmiddag/dinsdagochtend liegen er niet over.


  Maak melding

 7. Ik vindt het bekrompen dat je willens en wetens ‘soft’drugs propageert terwijl @vroeger net een mooi uittreksel gaf over de effecten.
  Vooral omdat je het zelf misschien nog wel aankan.
  De anderen moeten dan maar beter op zichzelf passen?

  Wil je het dan zover laten komen dat het ingeburgerd raakt net als alcohol en tabak? Dat is nu ook niet weg te denken, maar wel erg slecht vooral voor zwakkeren van wil.

  Geen succes gewenst met jullie ego propaganda zuidski, cas en wie nog meer niet verder kijkt dan zijn neus lang is.


  Maak melding

 8. Is toch maar een heel klein deel wat uiteindelijk het leven vergooid hoor, wie heeft er als 15, 16 jarige niet zo af en toe is geblowd?

  Ik


  Maak melding

 9. @viper
  Ben het met je eens, laten we het eerst maar eens over het roken zelf hebben waar je vroeg of laat kanker van krijgt en COPD. Dit legt een veel grotere druk op de kosten van onze gezondheidszorg.
  1 glas wijn of bier of 1 plakje spacecake is niet schadelijk, 1 sigaret wel.


  Maak melding

 10. @ zuidski:

  In de grote stad ben je al snel bekrompen als je drugs wilt verbieden.
  Ga dan lekker naar de echte grote stad joh! Rotterdam, Amsterdam. Ga maar eens kijken naar de drugshoertjes. Ook jongens hoor, die daar hun lichaam aan de hoogste bieder verkopen. Praat daar maar eens mee, hoe ze daar in verzeild zijn geraakt. Dan praat jij ook wel anders.
  Nee, allemaal maar toestaan die rotzooi. Alleen maar ellende veroorzaakt het. Sommige mensen kunnen gewoon zelf niet reguleren, niet met eten, niet met drank, niet met alcohol. En drugs is gewoon verslavend. ALTIJD.

  En overigens, cannabis roken is nog slechter dan gewone tabaksrook. Een nog grotere kans op longkanker.

  En nee, ik heb nog nooit geblowd.  Maak melding

 11. Het beleid is niet gewijzigigd maar “aangepast”? Wat is het verschil?
  Overigens is overlast een relatief begrip. Het feit dat iets minder overlast veroorzaakt dan iets anders wil toch niet zeggen dat het dan maar toegestaan moet worden? Ik zou zeggen gaan eens een hele dag op de hoek bij De Tulp kijken, dat is overlast van een totaal andere orde en dus niet te vergelijken met de overlast door Horeca. Coffeshops hebben namelijk een grote afhaalfunctie. Het is dus niet de coffeshop zelf maar vooral de afhalers die de overlast veroorzaken (af- en aanrijden van gemotoriseerd verkeer, al dan niet met forse geluidsinstallaties uitgerust). Vergelijking met andere horeca gaat volstrekt mank. Een coffeeshop is geen horecabedrijf, maar is op papier een horecabedrijf gemaakt (vandaar de naam coffeeshop) om de (illegale) handel in softdrugs toch te kunnen gedogen.
  Overigens ben ik voor legalisering, dan hebben we dit kromme beleid, waar vooral omwonenden van coffeeshops dagelijks veel (over)last van ondervinden, niet meer nodig.


  Maak melding

 12. Hoe meer het verboden wordt hoe meer overlast er zal ontstaan door zowel overlast van handel als meer mensen die er interesse in hebben omdat het ‘foei’ is.

  Zullen we dan moord en verkrachting ook maar uit het strafrecht halen?


  Maak melding

 13. @vroeger: Jij hebt het niet op wiet, ik niet op alcohol. Maar alcohol staan we vrij toe en wiet moet gereguleert worden, terwijl juist alcohol veel schadelijker voor de maatschappij is.

  Alcohol is een harddrug.

  Stoppen met die handel. Zie hieronder wat voor troep we toestaan. Bron wiki

  Bij hogere doseringen alcohol verminderen de concentratie en de motoriek. Bij mannen kan het leiden tot vermindering van de potentie; bij zeer hoge doseringen treedt bewusteloosheid en ademdepressie op. Bij concentraties die maar even hoger zijn dan die waarbij bewusteloosheid intreedt kan ook de dood het gevolg zijn.

  Daarnaast hebben alcoholisten en dronken mensen een veel grotere kans op (verkeers)ongevallen, en op overlijden door het stikken in braaksel of door verdrinking. Bij lage omgevingstemperaturen bestaat een verhoogd risico op onderkoeling omdat alcohol de bloedvaten verwijdt en men dus sneller zijn warmte verliest. Verder stolt het bloed minder snel. De combinatie van alcohol en sport zorgt voor een verhoogde kans op blessures door slechtere coördinatie.

  Ook mensen die maar weinig hebben gedronken lopen meer kans om bij een verkeersongeval betrokken te raken. Dat is de reden waarom de wetgever in de meeste landen het besturen van een motorvoertuig onder invloed strafbaar heeft gesteld. In Nederland is een bestuurder met meer dan 0,5 promille alcohol in zijn bloed strafbaar. Wie minder dan 5 jaar een rijbewijs heeft, is bij een promillage van meer dan 0,2 al strafbaar. Ook in Belgi√ę is een promillage van meer dan 0,5 strafbaar.

  Alcohol is kankerverwekkend voor mensen. Elk glas drank verhoogt de kans op kanker. Alcohol kan mond-, keel-, slokdarm-, lever-, dikke darm- en borstkanker veroorzaken.[5] Een matige consumptie zorgt al voor een sterke toename van het risico voor borstkanker bij vrouwen.

  Mensen die tijdens hun puberteit beginnen met drinken, hebben meer kans op een drankprobleem als volwassene dan zij die op een later moment beginnen.[7]

  Hoe meer alcohol geconsumeerd is, hoe grotere kans op levercirrose, leververvetting en beschadigingen van de alvleesklier, hartspier en centraal zenuwstelsel. Beschadiging van de alvleesklier: deze ontstekingsachtige aandoening kan, evenals de leverbeschadiging, jarenlang zonder symptomen blijven. Langzaam wordt de alvleesklier in zijn functie aangetast. Hierdoor ontstaan er storingen in de voedselvertering en door een tekort aan insuline ontstaat suikerziekte. Bij plotselinge onthouding kan delirium tremens optreden. Langdurig overmatig gebruik kan het syndroom van Korsakov tot gevolg hebben. Stoornissen aan het maag-darmkanaal komen voor, overprikkeling leidt tot aantasting en achteruitgang van het slijmvlies, waardoor er meer kans op ontstekingen ontstaat. In de dunne darm zorgt chronisch alcoholgebruik voor vermindering van de resorptiecapaciteit, doordat de darmvlokken beschadigd worden. Samen met een versnelde darmbeweging en een kortere passagetijd is er kans op diarree. Het gevolg is een slechtere voedingstoestand en vermagering.

  Ook kunnen door langdurig alcoholgebruik hormoonstoornissen optreden. Het beeld hiervan is zeer wisselend. Bekend zijn onder andere verlaagde concentraties van geslachtshormonen. Bij vrouwen kunnen er menstruatie- en ovulatiestoornissen optreden. Bij mannen kan het leiden tot erectiestoornissen. Verder kunnen er bloedafwijkingen optreden en door verminderde hemoglobine-aanmaak kan bloedarmoede ontstaan.

  Bij een te hoog alcoholgebruik neemt het lichaam minder vitamines (met name A, B1, D, E en K) en mineralen (met name magnesium, ijzer en foliumzuur) op en kan vitamine- en mineralengebrek optreden.  Maak melding

 14. De overheid voert al jaren een gedoogbeleid betreft cannabis. En dat is niet het enige wat in Nederland gedoogd wordt. Onze overheid heeft zulke slappe knie√ęn daar kun je helemaal niets mee. Het land zit vol met dubieuze figuren, profiteurs en parasieten.


  Maak melding

 15. Ook dr.phil wil nog wel een duit in het zakje doen:

  Ik zie dat er aardig wat reacties van mensen zijn die de plank volledig mis slaan op het gebied van cannabis.
  Het genoemde wiki artikel is bijvoorbeeld onvolledig, aangezien PNAS usa al nieuwe resultaten heeft gepubliceerd op aangeven van andere onderzoekers / wetenschappers, waarin de afname van het IQ bij langdurig gebruik gelinkt wordt aan de sociaaleconomische status van een persoon en niet door het gebruik van cannabis an sich. Dat wil zeggen, een dagelijks gebruiker die geniet van een bijstandsuitkering en alleen maar op de bank ligt te blowen, daarvan daalt het IQ op lange termijn. Bij iemand die naar school gaat of een baan heeft, is nooit aangetoond dat hier het IQ ook van daalt bij dagelijks gebruik. Hier wordt bij het onderzoek echter geen rekening mee gehouden, waardoor gesteld wordt dat het IQ ten alle tijde afneemt op de lange termijn voor elke gebruiker.

  Daarnaast is het ook zo dat de groep die veelvuldig of dagelijks gebruik maakt van cannabis, dit doet als een vorm van zelfmedicatie, om geestelijk uit de dagelijkse sleur te blijven. Het overgrote deel heeft al psychische klachten dan wel de aanleg, voordat men het eerste jointje rookt. Veel van deze klachten komen dan ook pas echt zichtbaar naar voren aan het einde of na de andolocentie. In dit geval kan cannabis net zo goed alcohol of andere drugs zijn, zolang het maar voor de gebruiker werkt om de (geestelijke) problemen (tijdelijk) te verbergen. Ook hier ligt de nadruk weer op de gehele test groep en niet de individu, waardoor mijns inziens de resultaten niet representatief zijn, zonder deze factoren mee te laten tellen. Om de redenen spreken alle onderzoeken elkaar uiteindelijk ook tegen en is er nog steeds geen helder resultaat over de daadwerkelijke gevolgen van het gebruik van cannabis, afgezien van de gevolgen van tabak op het lichaam en geest.

  Overlast is ook weer zoiets. Hangende jongeren heb je overal, maar bij een coffeeshop in de buurt is het ineens weer paniek, mede veroorzaakt door het grote afhaal verkeer? De T&K straat is nog steeds een no-go area wat mij betreft, ook nu dino’s al een tijdje weg is. Daarnaast zorgt de recent toegevoegde beveiliging aan de deur van de coffeeshops voor genoeg veiligheid en controle in de directe omgeving. Ik kom zelf al 15 jaar regelmatig bij een coffeeshop en heb nooit overlast of problemen ondervonden. Dat er gemiddeld wat meer duistere typen komen klopt, maar diezelfde personen zie je net zo goed op andere plekken in Zwolle zoals de lokale buurtsuper. Blowende jongeren zijn het probleem hier niet, deze zijn over het algemeen rustig en zitten in hun vrolijke roesje. Alcohol daarintegen wekt veelal aggressie op en grenzen vervagen (of noem het normen en waarden). Ik moet de eerste ouder nog tegen komen die zijn of haar kinderen mishandeld onder invloed van cannabis. Onder invloed van alcohol bijvoorbeeld heb ik al genoeg in mijn omgeving gezien en gehoord. Voor vergelijkende zaken sla je de krant maar open. Maar ja, sociaal geaccepteerd he, dus niets aan de hand. Ander voorbeeld, het feit dat ik alleen al in de afgelopen 6 weken tot 3 keer toe bedreigd ben in de binnenstad, terwijl ik gewoon rustig een biertje wil pakken en voetbal van de lokatie FC wil kijken na een 40+ urige werkweek lijkt mij iets waar je je nou eens daadwerkelijk zorgen over moet maken. Allemaal onder invloed van alcohol en soms andere drugs (kun je eenvoudig herkennen als je weet waar je op moet letten, maar laten we het voor het gemak even de opgefokte gezichtsuitdrukking noemen) even polsen of iemand uit de tent te lokken is om maar eens lekker klappen te geven of bezittingen af te pakken. Ik ga confrontaties wel uit de weg en denk met een glimlach of traan aan het gebrek van opvoeding van deze bekende (groepjes) personen, dat is het probleem niet, maar het verpest je avond wel. Ook de gedachte dat er niets aan gedaan wordt is ronduit treurig te noemen, al doet de politie wel degelijk zijn/haar best, maar liggen deze problemen wat meer bij de overheid en het OM, voor wat betreft de slappe-hap-vervolging van daders of uberhaupt de prioriteit van vervolging van dit soort overtreders. Nee, dan loop ik liever 100x langs alle Zwolsche coffeeshops dan 1x door de voorstraat en omstreken in het weekend.

  Mijn oplossing voor wat betreft cannabis? Legaliseer het met een minimum leeftijd. Hef wat accijns en investeer hiermee in de GGZ/verslavingszorg i.p.v. het af te breken. Laat iedereen een paar plantjes kweken die dat wil en zorg dat de massaproductie bij de overheid blijft voor kwaliteit en controle. En ineens wil iedereen wél in de kassen werken, zijn er chauffeurs nodig voor de ditributie etc. Dus ook nog eens goed voor de werkgelegenheid. Criminaliteit voor wat betreft cannabis zal richting het nulpunt dalen. Het enige obstakel is het beleid voor toeristen/grensstreken wat goed in elkaar moet steken.


  Maak melding

 16. Br, ongetwijfeld. Maar je kunt de wietsector niet kwalijk nemen wat wij allemaal doen.

  Ik ben overigens niet zo’n voorstander ervan. Ik ken wel degelijk mensen die er behoorlijk van naar de klote zijn gegaan. Men is geneigd te zeggen dat dat een persoonlijke keuze is, maar daar geloof ik niet zo in. De een heeft bv zijn situatie mee om een uitvlucht te zoeken, maar ook is de een verslavingsgevoeliger dan de ander. Dat woordje verslaving, daar zit het hem in, want een verslaving verkleind je keuzevrijheid.
  Vraag is altijd of het verslavend is, maar dat is het wel. Misschien nniet lichamelijk, maar geestelijk wel degelijk. Ook het verhaal van iq is niet zo relevant, want aan iq heb je pas iets, wanneer je de energie en focus hebt om deze in te zetten. Cannabis heeft op concentratievermogen en energie wel deglijk een negatieve invloed. De vergelijking met alcohol is ook niet zeer terecht. Een joint rook je voor een bepaald gevoel. Alcohol drink je doorgaans omdat het lekker is. 3 biertjes hebben minder invloed dan een joint. Drink je alcohol voor de roes, tja, dan kan ik me voorstellen dat cannabis minder schadelijk is.

  Dat zijn redenen om mensen geen cannabis aan te raden wat mij betreft. Anderzijds vind ik het gevaar en de negatieve invloed nog wel zodanig, dat ik een verbod te overdreven vind. Ik vind wel dat een roker zich zonder enige vorm van registratie vrij moet voelen hierin. Ook zeker omdat cannabis ook medicinale werkingen heeft. Daarnaast is een verbod per definitie een beperking van een vrijheid en daar moeten we niet te scheutig mee omgaan. Vrijheid betekent ook de vrijheid om iets te doen wat een ander ongezond vind. Een vijfde shop, laat dus maar komen. Er zijn wel ergere dingen te benoemen waar we niks aan doen.


  Maak melding

 17. Misbruik leidt vaak tot allerlei problemen. Echter, de positieve zaken worden voor het gemak maar even vergeten. Cannabis heeft aantoonbaar veel goede resultaten bij diverse ziektes en pijnbestrijding.

  En voor het recreatieve gebruik geldt dat als je in het weekend af en toe een joint rookt je heus niet verslaafd raakt en ga je ook niet aan de Hero√Įne.

  Helaas zijn er mensen die proberen problemen te vergeten door drugs en/of alcohol gebruik. Dat is de groep die verslaafd raakt en er aan onderdoor gaat. Gelukkig is dat maar een klein percentage van de gebruikers.  Maak melding

 18. Mensen, als we de discussie nou gewoon bij cannabis/coffeeshops houden en niet gaan wijzen naar alcohol/caf√©’s, dan houden we de boel zuiver.

  Ja, alcohol kan ook slecht zijn, maar dat veranderd niks aan de hoedanigheid van cannabis. Zulke drogredenen hebben we niet nodig.


  Maak melding

 19. @Japser: De algemene houding tov Cannabis heeft te maken met de algemene acceptatie in Nederland.

  Alcohol is bij wet toegestaan, alhoewel vele malen schadelijk voor de maatschappij dan Cannabis. Toch wil men Cannabis vanuit de overheid niet legaliseren.

  Daarom moeten we wel degelijk een vergelijking trekken over de zwaarte van de argument om Cannabis al dan streng te reguleren.

  Cannabis zou mijn inziens zoals alcohol gereguleerd moeten worden. De overheid zou hierdoor een enorme inkomstenbron aanboren en de criminaliteit op gebied van Cannabis sterk doen terugdringen.

  Echter zoals er nu mee omgegaan wordt blijft het aantrekkelijk om wietplantage op zolders te bouwen en illegaal stroom af te tappen, met alle gevaren van dien.


  Maak melding

 20. Pff, wat een moraalridders hier. Verhuis naar een dorp of hou je mond gewoon! Wat kan ik mezelf kwaad maken als ik dit soort reacties lees. Jullie zijn zeker ook altijd die lui die het eerst op een nieuwsbericht reageren als er eindelijk weer een feestje is in Zwolle.

  Keep up your boring live!


  Maak melding

Reageer