Betere samenwerking rond dreigend hartinfarct

Zwolle – De regio IJsselland wil de zorg rondom het dreigend hartinfarct verder verbeteren. De cardiologen van Isala hebben hier het initiatief voor genomen. Ze willen regionaal meer gaan samenwerken met ambulancediensten, huisartsen en andere hulpverleners. Een ander speerpunt is registratie.

 

De cardiologen van Isala starten op 9 oktober met het project ‘NVVC Connect’, een initiatief van de Nederlandse Vereniging voor Cardiologie (NVVC). Dit project heeft als uitgangspunt een sterke en goed samenwerkende zorgketen: van huisarts en ambulance tot en met dottercentrum en hartrevalidatie. In de regio IJsseland wordt in kaart gebracht hoe de zorg is geregeld, welke afspraken er zijn rondom behandelprocedures en welke protocollen zijn ingevoerd. Door met alle zorgverleners in de regio informatie te delen en een goede registratie op te zetten kan de kwaliteit van zorg voor de patiënt verder verbeterd worden.

Het acute hartinfarct is helaas nog steeds een van de meest voorkomende oorzaken van sterfte en invaliditeit in Nederland. Per jaar worden meer dan 27.000 patiënten opgenomen met een acuut hartinfarct. Door goede organisatie van zorg en meer bewustzijn en kennis onder patiënten, kan de overlevingskans sterk worden verbeterd.

Artikel delen:

Reageer