Spoeddebat over transitiearrangementen

Zwolle – De VVD, SP, D66 en Swollwacht-fracties vragen een spoeddebat aan over de overheveling van verschillende rijks– en provinciedossiers naar de gemeente. Aangezien Zwolle verantwoordelijk wordt voor de Jeugdzorg, de Participatiewet (die uitkeringsgerechtigden aan het werk moet helpen) en voor de zorg aan langdurig zieken en ouderen moet de raad kaders stellen voor de uitvoering van deze taken. Deze uitvoering wordt geregeld in zogenaamde ‘transitiearrangementen’ die de raad al op 31 oktober bij het ministerie moet indienen.

VVD-raadslid Hans Wijnen: “Als we nu geen spoeddebat voeren en kaders stellen voor de transitiearrangementen hebben we geen invloed meer op de uitvoer van de nieuwe taken, ondanks de afspraak dat niet het ministerie, maar de gemeenteraad verantwoordelijk is”. Wanneer gemeenten voor 31 oktober geen uitvoeringsplannen voor de decentralisaties indienen is de staatssecretaris bevoegd om, vanuit Den Haag, zelf transitiearrangementen voor Zwolle te ontwerpen. Wijnen: “Dat is natuurlijk volstrekt niet in de geest van de gedachte om beleid dicht bij de burger, door de gemeenten te laten ontwerpen”. De aanvragers van het spoeddebat willen voorkomen dat de raad haar kader stellende bevoegdheden verliest, en daarmee grip op de decentralisaties omdat de geplande behandeling pas na oktober gepland staat.

De gemeenteraad heeft nog niet over die transitiearrangementen gesproken en daarmee is er geen mogelijkheid geweest om richtlijnen mee te geven die voor Zwolle de beste georganiseerde zorg opleveren. Dit zorgt er voor dat zonder inbreng van de stad onomkeerbare beslissingen en maatregelen worden genomen die grote impact hebben op beleid.

“Wij willen voorkomen dat er een voorstel ligt waar de raad alleen ‘ja’ tegen kan zeggen,” stelt Wijnen. “De verantwoordelijkheid die bij de gemeente komt te liggen is enorm. Laten we dan ook als raad serieus het debat aangaan over nieuwe maatregelen. Dat zijn wij, en is de wethouder, aan onze stad verplicht.”

De VVD- en SP-fracties in de Tweede Kamer zijn door de Zwolse fracties benaderd om extra achtergrondinformatie te verschaffen. “Wat daar uit voortkwam, is duidelijk: willen we nog enige invloed hebben dan moet nú een debat gevoerd worden,” aldus Wijnen. Maandag ligt het voorstel om een spoeddebat te voeren voor aan de gehele gemeenteraad. Die beslist of het debat al dan niet gevoerd gaat worden. 

Artikel delen:
Reacties 2

Reageer