Who’s the Boss? Techniekevent voor scholen

Zwolle – Realiseren wij ons wel waar we zouden eindigen als techniek in onze wereld zou wegvallen. Zonder techniek draait de wereld niet. Daarom moeten wij jongeren enthousiasmeren voor techniek, hun duidelijk maken dat zij een belangrijke bijdrage kunnen leveren om onze maatschappij draaiend te houden en daarmee ook hun eigen toekomst veilig stellen.  Ouders moeten in deze ook duidelijk worden geïnformeerd. Zij kunnen helpen deze boodschap uit te dragen naar hun kinderen.

 

Op 15 oktober aanstaande vindt in het IJsseldelta Center (PEC Zwolle stadion) de 2e editie van “Who’s the Boss?” plaats, hét evenement dat jongeren, ouders en PABO studenten kennis laat maken met en enthousiasmeert voor techniek. “Who’s the Boss?” is een gezamenlijk initiatief van TalentStad en het Deltion College, gericht op het werven van jongeren voor de technische sector in de meest brede zin van het woord. Een initiatief waarmee beide onderwijsinstellingen hun maatschappelijke verantwoordelijkheid nemen en het eigen belang zeker niet de hoofdzaak is.

Thema: Techniek en Water in deze regio sterk met elkaar verbonden

 

Het belooft een nog spectaculairdere editie te worden dan de eerste. Ruim  400 kinderen in de leeftijdscategorie groep 7 en 8 van de basisschool en leerjaar 1 en 2 van het voortgezet onderwijs zullen deelnemen, het absolute maximum. Er is een techniek quiz gepresenteerd door Eddy Zoëy en Willem Alkema,  met scholen teams, een ouder team, een overheid  team en een team uit het bedrijfsleven. Ook kunnen leerlingen deelnemen aan de techniek markt.  Er  zijn uitdagende- , innovatieve onderdelen, water gerelateerde onderdelen en onderdelen die niet alleen de kinderen, maar ook hun leerkrachten en ouders zullen verwonderen. Daarnaast kan er ook  worden deelgenomen aan technische rondleidingen door het PEC Zwolle stadion, is er een verwenhoek voor vaders en moeders en kinderopvang voor de jongere broertjes en zusjes. Ook bieden wij ouders volop de gelegenheid om in gesprek te gaan over de toekomst van hun kind. 

 

Enthousiaste reacties van bedrijfsleven en overheid 

 

Tijdens het organiseren van “Who’s the Boss?” waren wij blij verrast dat wij niet alleen zelf het bedrijfsleven en de overheidsinstellingen moesten benaderen,  maar dat zij ons benaderden met de vraag of zij aan konden haken bij het techniekevenement.  Zo hebben  de gemeente Zwolle, Waterschap Groot Salland en Vitens  als initiatiefnemers van Proeftuin  Water Regio Zwolle, het evenement enthousiast omarmd. Alle partijen zien er de noodzaak van in dat al vroeg begonnen moet worden om kinderen te informeren en enthousiasmeren voor technische opleidingen en beroepen. Kinderen maar ook ouders hebben vaak geen weet dat techniek in allerlei vormen van onze maatschappij voorkomen. En op alle niveaus, van VMBO  tot en met VWO.

Artikel delen:
Reactie 1

Reageer