Fonds voor initiatieven spitsmijden

Zwolle – Bedrijven en organisaties in Zwolle of Kampen die zich (willen) inzetten voor het verbeteren van de bereikbaarheid in deze regio, kunnen sinds kort gebruikmaken van het Bereikbaarheidsfonds Beter Benutten Zwolle Kampen Netwerkstad (BBZKN). Dit fonds is in het leven geroepen om initiatieven op het gebied van bereikbaarheidsarrangementen en spitsmijden mogelijk te maken. Daarbij kan het gaan om projecten en ideeën vanuit onder andere werkgevers, onderwijs- en zorginstellingen, evenementenorganisaties, culturele instellingen en publiekstrekkers. 

 

BBZKN wil het initiatief voor het ontwikkelen en uitvoeren van bereikbaarheidsarrangementen en spitsmijdendeals overlaten aan bedrijven en organisaties uit de regio. Daarbij wordt uitgegaan van de kracht van deze partijen. Zij kennen hun doelgroepen namelijk goed en daarnaast hebben zij een direct economisch belang bij meer, en meer tevreden bezoekers en dus bij een goede bereikbaarheid. De leden van het elftal van koplopers van BBZKN onderschrijven deze aanpak en zijn zelf de initiatiefnemers voor de eerste arrangementen en deals.

Meer informatie en aanvragen 

Meer informatie en de aanvraagformulieren zijn te vinden op het digitale loket van de gemeente Zwolle,www.zwolle.nl/burgerloket. Typ in de zoekbalk rechts bovenin de zoekterm ‘bereikbaarheidsfonds’ in.  

Beter Benutten Zwolle Kampen Netwerkstad 

De gemeentes Zwolle en Kampen werken, samen met de provincie Overijssel en 11 koplopers die bestaan uit regionale werkgevers en publiekstrekkers, aan het verbeteren van de bereikbaarheid en gastvrijheid van de regio. Dit gebeurt binnen het programma Beter Benutten Zwolle Kampen Netwerkstad. Het bereikbaarheidsfonds is één van de maatregelen die aan het bereiken van deze doelstellingen moet bijdragen. 

 

Bereikbaarheidsarrangementen en Spitsmijden

Het programma BBZKN bestaat uit vier projecten waaronder bereikbaarheidsarrangementen en spitsmijden voor verschillende doelgroepen. Onder bereikbaarheidsarrangementen wordt verstaan het koppelen van mobiliteitsdiensten en -producten aan bezoekers van evenementen en de binnenstad. Dit met als doel om een gastvrije binnenstad te realiseren. Spitsmijden gaat uit van het koppelen van maatregelen en voorzieningen aan werknemers en studenten. Met als doel het stimuleren van slim werken en slim reizen.

 

De andere projecten zijn Sturen en geleiden, waarbinnen wordt gewerkt met onder andere gastvrije verkeersregelaars en verkeersverwijssystemen, en Inwinning en ITS. Hierbij gaat het om onder andere diensten om de automobilist vooraf en tijdens de reis te informeren over routes en reistijden, reisalternatieven en beschikbare capaciteit voor parkeervoorzieningen. Een van de middelen hierbinnen is de Minder Hinder Widget. 

 

Minder Hinder Widget uitgebreid 

Ook na de werkzaamheden aan de Katerdijk blijft de Minder Hinder Widget beschikbaar. De huidige versie is aangepast, waardoor er nu uitgebreidere informatie over de bereikbaarheid in Zwolle te raadplegen is. Zo is er een overzicht van de wegwerkzaamheden en een OV- en fietskaart toegevoegd, met onder andere informatie over busstations en vertrektijden en een aanduiding van de fietsparkeerplaatsen. 

 

 

De widget is een webapplicatie die ook te plaatsen is op een smartphone of tablet als favoriet. Met de widget is  voorafgaand aan het vertrek of tijdens de reis onder andere te zien op welke wegen het druk is, waar wegwerkzaamheden zijn en hoe vol het in de parkeergarages is. De Minder Hinder Widget is direct te vinden op www.zwolleuitdespits.nl

 

Organisaties die hun werknemers of bezoekers willen informeren over de bereikbaarheid in Zwolle hebben de mogelijkheid om de widget rechtstreeks op hun homepage te plaatsen. Een voorbeeld is te bekijken op www.zwollekampennetwerkstad.nl. Onder de pagina van Beter Benutten Zwolle Kampen Netwerkstad (www.zwollekampennetwerkstad.nl/beterbenutten) is een instructie voor het plaatsen te vinden.

 

Artikel delen:
Reactie 1
 1. Goede zaak lijkt me.
  Een term als “bereikbaarheidsarrangementen”
  is gewoon l..k… volgens mij.
  Het Nieuwe Werken, ook wel Werken 2.0 genoemd,
  daar gaat ’t om! Dat houdt in dat je van overal,
  anytime, kan werken. Mits je werk geen fysieke
  aanwezigheid vereist natuurlijk.
  Voor alle informatiewerkers: eis gewoon
  van je werkgever dat je via citrix
  aan ’t werk kan. Dat scheelt een heleboel
  reizen.
  Een uitdaging!


  Maak melding

Reageer