Bouw tunnel De Boxem bereikt diepste punt

Zwolle – Midden tussen de weilanden bouwt Salverda in opdracht van de gemeente Zwolle in de wijk Stadshagen te Zwolle de tunnel De Boxem. Inmiddels is het diepste punt van 12 meter beneden maaiveld bereikt.

boxem_2.jpg 
Tekeningen : www.zwolle.nl

De tunnel met een lengte van 524,5 meter met een overdekt deel van 160 meter is onderdeel van het ontwikkelingsplan van Stadshagen, waarbij de N331 omgelegd wordt. Het ontwerp is van Buro Maan uit Rotterdam. De eerste betonwanden zijn gestort. De tunnel De Boxem maakt straks onderdeel van de tweede fase van de Hasselterweg (N331), de provinciale weg van Hasselt en Genemuiden naar Zwolle. Om de ruimtelijke verbinding tussen de Zwolse wijk Stadshagen en de Polder Mastenbroek zoveel mogelijk in stand te houden is ervoor gekozen de Hasselterweg deels verdiept aan te leggen, met ter hoogte van de Oude Wetering een tunnel.

boxem_3.jpg 

boxem_11.jpg 

 

De Oude Wetering is de belangrijkste verbinding tussen de nieuwbouwwijk Stadshagen en de Polder Mastenbroek – onderdeel van Nationaal Landschap IJsseldelta. Het regionale verkeer gaat straks door deze tunnel onder de Oude Wetering door. Door het bijzondere tunnelontwerp blijft de verbinding tussen stad en polder behouden en kunnen de Oude Wetering, de karakteristieke lintstructuur van het gebied en knooppunt De Boxem gehandhaafd worden.

De weg wordt Duurzaam Veilig ingericht met een dubbele doorgetrokken middellijn. De snelheid hier is straks 80 km/uur. Het beeld van de weg, vanaf de rotonde Zwolle-Zuid tot aan Ruimzicht, is als één samenhangend geheel ontworpen. De tunnel is ontworpen als een enkele tunnelbuis met één rijbaan, waarbij de twee rijstroken door een dubbele streep gescheiden worden. Samen met twee vluchtstroken is de totale breedte van de tunnel 11,70 meter.

 

De toegangen tot de tunnel zijn symmetrisch vormgegeven in de lijn van de weg. Op de luifels wordt de tekst ‘BOXEM’ met twee jaartallen (1364 en 2014) in het beton aangebracht. De letter X verbeeldt de kruising van wegen en waterlopen bij De Boxem. Het eerste jaartal verwijst naar de oorsprong van de polder als droogmakerij. Het tweede jaartal is het jaar van ingebruikname van de tunnel.

Artikel delen:
Reacties 2

Reageer