Woononderzoek Zwolle-Kampen

Zwolle – Maandag hebben Bouwfonds, deltaWonen en Rabobank IJsseldelta  een onderzoeksaanvraag voor de woningmarkt ondertekend. Daarmee hebben zij het initiatief genomen voor het ontwikkelen van een toekomstvisie Wonen in de regio Zwolle en Kampen. De resultaten worden eind februari verwacht.

 

ondertekening2.jpg

Van links naar rechts: Evert Leideman, directeur-bestuurder deltaWonen, Trudy Huisman, directievoorzitter Rabobank IJsseldelta, Frans Holleman, directeur Bouwfonds Ontwikkeling Regio Noord-Oost. 

 

De ondertekening van de onderzoeksaanvraag is het startsein voor het onderzoek gericht op “Toekomstvisie Wonen in Zwolle en Kampen”. Een visie die inzicht gaat opleveren in kwalitatieve en kwantitatieve woonwensen in de nieuwbouw en de bestaande bouw en woning gerelateerde onderwerpen als duurzaamheid en betaalbaarheid. Op verschillende manieren worden deze inzichten opgehaald. Zo wordt een enquête uitgevoerd onder potentiële klanten (wie zijn deze klanten, potentiële huurders vrije sector, kopers). Ook gaat er gewerkt worden met focusgroepen. Uit deze groepen willen de organisaties verdiepende informatie verkrijgen.

Bouwfonds, deltaWonen en Rabobank IJsseldelta verwachten met deze verdiepende kennis waarde toe te voegen aan de reeds aanwezige kennis en prognoses over de woningmarkt in het werkgebied, met name gericht op de vraag van verhuisgeneigden naar koopwoningen en vrije sector huurwoningen (> € 681). 

 

Meerwaarde voor overheid en Concilium

De gemeenten Zwolle en Kampen alsmede de provincie Overijssel juichen dit initiatief toe. Zij hebben aangegeven dat dit onderzoek toegevoegde waarde biedt op de informatie die uit het onderzoek WoON 2012 van de rijksoverheid is verkregen.

De informatie uit dit nieuwe onderzoek wordt beschikbaar voor het Concilium, waarin de gemeente Zwolle, marktpartijen en corporaties samenwerken aan de voortgang van de woningbouw in brede zin in Zwolle.

 

Co-productie

Bouwfonds, deltaWonen en Rabobank IJsseldelta zijn trots op deze samenwerking. Door de verschillende perspectieven die de organisaties op de woningmarkt hebben bij elkaar te leggen, kan een completer beeld verkregen worden. Allen zijn nauw verbonden met de regio en willen van betekenis zijn in een duurzame ontwikkeling van welvaart en welzijn in Zwolle, Kampen en omgeving.

 

Trudy Huisman, directievoorzitter Rabobank IJsseldelta: “We ervaren allemaal dat de woningmarkt al geruime tijd op slot zit en dat dit grote impact heeft; zowel op bewoners, woningzoekenden en kopers als op bouw- en bouwgerelateerde bedrijven. We weten ook dat het niet eenvoudig is op te lossen. De maatschappelijke uitdaging is om met elkaar op zoek te gaan naar nieuwe antwoorden en mogelijkheden die het wonen betaalbaar houden en bijdragen aan een duurzame wereld met vitale leefgemeenschappen. Hier in de regio IJsseldelta willen wij een actieve rol spelen in dit transitieproces.”

Evert Leideman, directeur-bestuurder deltaWonen: “deltaWonen investeert al jaren in het op een professionele manier inzicht krijgen in klant- en marktwensen op de woningmarkt. Samen met de Rabobank en Bouwfonds wordt door dit onderzoek daar een extra impuls aan gegeven. Dit zal zeker gaan leiden tot een nog betere afstemming van onze klantwensen op ons bezit. En daarmee een mooier en leefbaarder Zwolle en omstreken.”

Frans Holleman, directeur Bouwfonds Ontwikkeling Regio Noord-Oost: “In het verlengde van de kwantitatieve gegevens van het WoON 2012 is Bouwfonds vooral geïnteresseerd in de kwalitatieve woonwensen voor een koopwoning in samenhang met de locatie.”

 

Eind februari 2014 worden de resultaten van het onderzoek verwacht en bekend gemaakt.

Artikel delen:

Reageer