Voorstel voor aanpak N35

Zwolle – Gedeputeerde Staten van Overijssel hebben Provinciale Staten twee financieringsvoorstellen voorgelegd over de N35. Voor het traject Wijthmen-Raalte-Nijverdal vragen Gedeputeerde Staten aan Provinciale Staten om alvast een bedrag te reserveren van € 10 miljoen voor het verbeteren van de verkeersveiligheid op dit tracédeel. Daarnaast gaat het om het vrijgeven van de aanvullende bijdrage van € 9 miljoen vanuit de provincie voor de opwaardering van het traject Nijverdal-Wierden.

 

Provinciale Staten bespreken de voorstellen tijdens hun vergadering op woensdag 13 november aanstaande. De maatregelen voor het verbeteren van de verkeersveiligheid op het traject Wijthmen-Raalte-Nijverdal worden de komende periode in kaart gebracht. Naar verwachting is het uitvoeringsprogramma in het voorjaar van 2014 gereed. Zodra er een concreet pakket aan maatregelen ligt, kunnen Provinciale Staten een besluit nemen over het daadwerkelijk vrijgeven van de benodigde € 10 miljoen aan investeringen, waarvoor GS nu een reservering vragen. Het ministerie draagt aan de verbetering van dit traject € 5 miljoen bij.

Gedeputeerde Kok, verantwoordelijk voor verkeer en vervoer in Overijssel, is blij dat na een intensieve lobby vanuit de regio de minister overstag is gegaan om de aanpak van de N35 overeind te houden en hier niet op te bezuinigingen. "In de Rijksbegroting voor 2014 zijn de N35 trajecten Zwolle-Wijthmen en Nijverdal-Wierden nu verankerd. Onder voorbehoud van goedkeuring van PS kunnen we dit najaar ook het akkoord met minister Schultz bekrachtigen voor het traject Wijthmen-Raalte-Nijverdal en de aanvulling op het budget voor Nijverdal-Wierden. Het karrespoor is hiermee volop in ontwikkeling."

Gedeputeerde Staten van Overijssel zetten hiermee in op een verbetering van de bereikbaarheid, economie en leefbaarheid, wat een positief effect heeft op de werkgelegenheid in de regio.

Artikel delen:
Reactie 1
 1. Hoezo verbeteren leefbaarheid, Wijthmen gefeliciteerd. Ooit stilgestaan met de gevolgen van de opwaardering van de N35.

  De uitstoot van schadelijke stoffen op de A13 bij de Rotterdamse wijk Overschie is fors toegenomen. Dat blijkt uit metingen van de Dienst Centraal Milieubeheer Rijnmond (DCMR). Er mocht op dit stuk snelweg altijd 80 kilometer worden gereden, maar juli vorig jaar is de maximumsnelheid verhoogd naar 100 km.

  Volgens de DCMR is gebleken dat de uitstoot 2,5 keer zo veel is gestegen als was voorzien in de oorspronkelijke berekeningen. De gemeente Rotterdam, bewonersgroepen en Milieudefensie zijn altijd tegen de verhoging van de maximumsnelheid geweest omdat zij bang waren voor extra vervuiling.

  Levensverwachting
  Volgens de berekeningen van de DCMR heeft de hogere uitstoot schadelijke gevolgen voor de mensen die in de buurt van de snelweg wonen. De levensverwachting van 8500 mensen daalt met 20 dagen. Ze hebben een verhoogde kans op het krijgen van kanker, een beroerte of longemfyseem, zegt de DCMR.

  Morgen dient een rechtszaak waarin de tegenstanders eisen dat de maximumsnelheid weer wordt teruggebracht naar 80 kilometer.

  Schultz
  Minister Schultz zegt in een reactie dat ze de uitspraak in die rechtszaak afwacht. Ze benadrukt het algemene uitgangspunt dat de uitstoot binnen de Europese normen blijft.

  De minister wijst erop dat het RIVM dat voortdurend controleert. Het instituut heeft vorig jaar extra gekeken naar de effecten van de snelheidsverhoging op de kwaliteit van de lucht in de Randstad. Uit dat onderzoek kwam naar voren dat de bijdrage van de verhoging aan de luchtvervuiling verwaarloosbaar is. Aldus Schultz.


  Maak melding

Reageer