Journalistiek Windesheim terug op niveau

Zwolle – De hbo-opleiding Journalistiek van Windesheim is opnieuw geaccrediteerd. De Nederlands-Vlaamse Accreditatieorganisatie (NVAO)  heeft de accreditatie toegekend voor de normale periode van zes jaar. Dit omdat de opleiding weer voldoet aan de geldende kwaliteitscriteria voor hbo-opleidingen. De opleiding kreeg in december 2011 geen accreditatie en heeft daarna hard gewerkt aan herstel. Met positief resultaat.

 

Het positieve oordeel van de NVAO is gebaseerd op een uitgebreide visitatie in juni 2013 en steekproeven van afstudeerdossiers. “De accreditatie is goed nieuws voor onze studenten. Veel van hen hebben hinder ondervonden van de negatieve accreditatie in december 2011”, zegt Jan van Iersel, directeur van Business, Media en Recht waar de opleiding Journalistiek deel van uit maakt. “Ik ben ook erg blij voor onze docenten en ondersteunende collega’s. Zij hebben deze verbeterslag mogelijk gemaakt. Goed dat het visitatierapport hun inzet nadrukkelijk benoemt.”

Het rapport van het visitatiepanel constateert dat op alle fronten interventies gepleegd zijn en met resultaat. De onderzoeks- en stageverslagen zijn weer op het niveau dat van bachelorstudenten mag worden gevraagd. Het vak onderzoek is nadrukkelijker dan voorheen verankerd in het curriculum. Als sterke punten van de opleiding benoemt het visitatierapport de band met de beroepspraktijk, de borging en kwaliteit van zorgvuldig toetsen en beoordelen, en het niveau van vakinhoudelijke scholing. Deze verbeteringen zijn volgens het rapport zichtbaar “in de herziene samenstelling van het docententeam, de doelstelling, inhoud en werkvormen van het programma en het weldoordachte didactisch concept”.

 

De NVAO spreekt daarnaast van nieuwe ontwikkelingen die de potentie hebben om door te groeien van het huidige ‘voldoende’ naar een toekomstig oordeel ‘goed’. Het gaat daarbij om hervormingen op het gebied van met name crossmedialiteit, journalistiek ondernemerschap en onderzoek.

 

“Natuurlijk zijn we blij dat we na ons harde werken de bevestiging hebben dat we weer op het niveau zitten dat iedereen van ons mag verwachten”, reageert Hans de Clercq, directeur van de opleiding Journalistiek en van het Kenniscentrum Media. “We voelen het als onze plicht om de goede naam die de opleiding voorheen altijd bij studenten en werkveld had, weer waar te maken. We werken nu verder om het ambitieuze niveau te bereiken dat dat we ons zélf hebben gesteld. Nog beter onderwijs en onderzoek en vooral nog beter aansluiten op de snel en ingrijpend veranderende beroepspraktijk. Binnen de opleiding is de blik daarom al enige tijd op de toekomst gevestigd. Zonder de lessen te vergeten die geleerd zijn.”

 

Het negatieve oordeel bij de accreditatie in december 2011 kwam destijds hard aan bij studenten, docenten en andere betrokkenen. De opleiding kreeg anderhalf jaar de tijd om een plan van aanpak voor herstel te realiseren.  Een tussentijdse audit in december 2012 bevestigde al dat de opleiding de weg terug had gevonden.

Artikel delen:

Reageer