Zwemwater regio Zwolle over het algemeen ‘goed’

Het zwemwater in de regio Zwolle heeft, na een meting op 23 juli j.l., over het algemeen de kwalificatie ‘goed’ gekregen van het Waterschap Groot Salland. Alleen de westzijde van de Wijthmenerplas scoorde een ‘aanvaardbaar’.

In Zwolle wordt er alleen een zwemwateronderzoek gedaan in de recreatieplassen Wijthmenerplas, Agnietenplas en de Milligerplas. De plassen worden tweewekelijks door het waterschap gecontroleerd. Het waterschap onderzoekt mogelijke bacteriologische verontreiniging, meet het doorzicht en stelt de zuurgraad van het zwemwater vast. Ieder watermonster wordt onderzocht op de aanwezigheid van twee groepen bacteriën: colibacteriën en thermotolerante bacteriën. Met name de aanwezigheid van de laatst genoemde groep kan een aanwijzing zijn dat het water met ziektekiemen is besmet. Daarnaast controleert het waterschap op de aanwezigheid van de mogelijk giftige blauwalgen. Groot Salland waarschuwt dat zwemmen voor eigen risico blijft.

‘Aanvaardbaar’ betekent dat de thermotolerabele colibacteriën een waarde van 1-20 hebben en de waarde colibacteriën tussen de 5-100 ligt.

In de zomermaanden verricht het waterschap regulier iedere 2 weken onderzoek. De reguliere onderzoeken vinden voor plaats in de weken 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36 en 38. Voorafgaand aan dit onderzoek vindt er een nulmeting plaats in april. De resultaten van de meest recente meting staan in deze tabel. Het waterschap onderzoekt mogelijke bacteriologische verontreiniging, meet het doorzicht en stelt de zuurgraad van het zwemwater vast.

Veiligheid
Vanwege de veiligheid is een doorzicht van meer dan 1 meter wenselijk. De zuurgraad behoort tussen de 6,5 en 9 te liggen. Het belangrijkste voor het bacteriologisch onderzoek is de aanwezigheid van fecale bacteriën in het water.

Artikel delen:

Reageer