Botulisme Zwolle Zuid niet schadelijk voor mensen

Het Waterschap Groot Salland heeft botulisme geconstateerd in het Archenaultplantsoen in Zwolle Zuid. Bij een eend afkomstig uit een watergang in dit plantsoen is na onderzoek door CIDC-Lelystad botulisme type C vastgesteld. Botulisme type C is niet schadelijk voor mensen.

Het waterschap adviseert om in wateren waar botulisme is vastgesteld of waarin zich dode en zieke dieren bevinden niet te zwemmen, niet te vissen en ook geen honden te laten zwemmen. Raak dode en zieke dieren niet aan, maar neem contact op met uw gemeente of het waterschap.

Ook alertheid van burgers geboden

Dode dieren in het water kunnen een besmettingsbron zijn voor botulisme. Wanneer dode dieren te lang in het water blijven liggen, kan dit gevaar opleveren voor de volksgezondheid. Daarom zijn gemeenten en waterschappen alert op het signaleren van deze dieren en het verwijderen ervan. Een oplettende houding van burgers kan ook een bijdrage leveren om verspreiding van botulisme te voorkomen.

Treft u dode en zieke dieren aan in wateren binnen de bebouwde kom, waarschuw dan uw gemeente; treft u deze dieren aan in wateren buiten de bebouwde kom, meld dit dan aan het Waterschap Groot Salland, telefoon 038 – 455 72 00. Uw melding wordt zeer op prijs gesteld.

Meer informatie over botulisme kunt u onder andere vinden op de website van het Waterschap Groot Salland,  www.wgs.nl

Artikel delen:
Reactie 1

Reacties zijn gesloten.