Actief aan de slag met eigen levensverhaal

55-Plussers die meer overzicht en inzicht willen krijgen in hun levensloop, kunnen terecht bij de gespreksgroep ‘De verhalen die we leven’. Voor elke bijeenkomst krijgt de deelnemer een aantal vragen mee over perioden in zijn of haar leven. Het is de bedoeling dat de antwoorden thuis worden opgeschreven, in steekwoorden of verhalenderwijs. Aanmelden voor kennismakingsgesprekken kan tot en met 16 augustus. De gespreksgroep start donderdag 23 augustus.

Tijdens de bijeenkomsten vertelt elke deelnemer over zijn of haar leven.  Herinneringen van het verleden vallen dan samen met het heden en dit doet beseffen wie we zijn en welk verhaal we leven. Door te luisteren en vragen te stellen aan elkaar, onderzoeken we of er ook andere verhalen en nieuwe perspectieven zijn. Deelnemers hoeven niet goed te kunnen schrijven. Wel is het een voorwaarde dat iemand een periode actief naar het eigen leven wil kijken en naar het leven van groepsgenoten. De groep bestaat uit maximaal 4 personen en de bijeenkomsten vinden plaats aan de Burgemeester Roelenweg 9 te Zwolle.  Informatie en aanmelding: Cursuscentrum Preventie, tel. 038 – 426 9 522 of meldt u aan via www.riaggzwolle.nl.

Artikel delen:

Reageer