Weer botulisme in Zwolle-Zuid

Het Waterschap Groot Salland heeft opnieuw botulisme geconstateerd in Zwolle-Zuid, ditmaal in een watergang aan het Marterveld. Bij een eend en een meerkoet afkomstig uit deze watergang, is na onderzoek door CIDC-Lelystad botulisme type C vastgesteld. Vorige week werd er al botulisme geconstateerd in het Archenaultplantsoen. Botulisme type C is niet schadelijk voor mensen.

Het waterschap adviseert om in wateren waar botulisme is vastgesteld of waarin zich dode en zieke dieren bevinden niet te zwemmen, niet te vissen en ook geen honden te laten zwemmen. Raak dode en zieke dieren niet aan, maar neem contact op met uw gemeente of het Waterschap Groot Salland, telefoon 038-4557200.

Wat is botulisme?
Botulisme wordt veroorzaakt door het gif botuline van de bacterie Clostridium botulinum. De bacterie maakt dit gif aan tijdens de groei. De ideale omstandigheden hiervoor zijn temperaturen boven de twintig graden Celsius en een eiwitrijke, zuurstofloze omgeving. Deze omgeving vinden ze in dode dieren.
Het gif botuline blokkeert de werking tussen zenuwen en spieren, waardoor verlamming optreedt die uiteindelijk de dood tot gevolg heeft. Van botulisme komen meerdere typen (A t/m G) voor. Bij sterfte onder watervogels gaat het meestal om type C en bij vissen (voornamelijk witvis en paling) om type C en E. Hoewel type C niet gevaarlijk is voor de mens, is het aan te raden direct melding te doen van dode en zieke dieren. Dan kan onderzocht worden om welk type het gaat.
De botulismebacterie is altijd in water (ook in de winter) aanwezig. De bacterie is dus niet te bestrijden. De gemeenten en het waterschap kunnen er voor zorgen dat de ziekte zich zo weinig mogelijk verspreidt, door kadavers – voedingsbodems voor de bacterie – zo snel mogelijk uit het water te verwijderen.

Verschijnselen
Door botulisme aangetaste vogels zijn herkenbaar doordat de vogels traag zijn, slechts korte afstanden of in het geheel niet kunnen vliegen en moeilijk lopen. Ze zwemmen met gestrekte hals, laten de kop in het water hangen omdat de nekspieren verslapt zijn. De vogels liggen diep in het water en hebben afhangende vleugels. Dode vogels hebben vaak gestrekte poten, gedraaide hals, afhangende vleugels en ook slijm in de snavel.

Ook alertheid van burgers geboden
Dode dieren in het water kunnen een besmettingsbron zijn voor botulisme. Wanneer dode dieren te lang in het water blijven liggen kan dit gevaar opleveren voor de volksgezondheid. Daarom zijn de gemeenten en het waterschap alert op het signaleren van deze dieren en het verwijderen hiervan. Een oplettende houding van burgers kan ook een bijdrage leveren om verspreiding van botulisme te voorkomen.
Treft u dode en zieke dieren aan in wateren binnen de bebouwde kom, waarschuw uw gemeente; treft u deze dieren aan in wateren buiten de bebouwde kom, waarschuw dan het Waterschap Groot Salland. Uw melding wordt zeer op prijs gesteld.

Artikel delen:

Reageer