Aanpak van jeugdwerkloosheid Regio IJssel-Vecht

Zwolle – 275 Jongeren zonder (geschikt) diploma moeten het komende jaar naar een baan of leerwerkplek worden begeleid. Daarnaast worden vijfhonderd afgestudeerde jongeren geholpen bij het vinden van werk en moeten in de technieksector vijfhonderd jongeren van werk naar werk worden begeleid. Dit alles staat in het actieplan Jeugdwerkloosheid van de regio IJssel-Vecht. Voor het plan is ruim anderhalf miljoen euro uitgetrokken.

Om deze doelstelling te halen wordt een zestal projecten uitgevoerd. Naast de projecten zoals Entree XXL of het Regio-offensief sector Techniek dat zich vooral richt op het bieden van een baan, is er binnen het plan van aanpak ook aandacht voor het terugdringen van het tekort aan stageplekken. In de projecten wordt samengewerkt door onderwijsinstellingen, werkgevers, zorgpartners, de gemeenten in de regio IJssel-Vecht en het UWV. In de arbeidsmarktregio IJssel-Vecht zijn 2.650 werkzoekenden tot 27 jaar geregistreerd (totaal aantal werkzoekenden 16.000). De meeste jongeren staan ingeschreven in de gemeenten Zwolle (808) en Hardenberg (323). “Daarom is het belangrijk om de jeugdwerkloosheid aan te pakken. En niet alleen om de cijfers naar beneden te krijgen, maar vooral om jongeren aan het werk te krijgen of een geschikte opleiding te laten afronden. De ervaring is dat hoe langer jongeren thuis zitten zonder werk, hoe moeilijker het wordt om hen op de arbeidsmarkt te krijgen”, aldus wethouder Filip van As.

Artikel delen:

Reageer