Gratis Nederlandse les voor allochtonen

Vanaf september kunnen allochtonen van alle nationaliteiten wekelijks terecht in dienstencentrum de Terp voor Nederlandse les. Docenten van het Gilde begeleiden de lessen, waarbij in een  ontspannen en prettige sfeer aan het Nederlands wordt gewerkt. De lessen zijn gratis en voor iedereen toegankelijk.

De bedoeling van de samenwerking tussen senioren van het Gilde en Stichting Welzijn Ouderen Zwolle is om allochtonen in Zwolle de mogelijkheid te bieden om op een meer persoonlijke manier kennis te maken met Nederlanders en de Nederlandse taal. Zij doen dit door laagdrempelig en kosteloos te werken en mensen van alle nationaliteiten te verwelkomen. Al eerder dit jaar stelde SWO-Zwolle een allochtonen adviseur aan, die voor alle groepen allochtonen in Zwolle inzetbaar is. De adviseur helpt allochtonen bij het vinden van zorg en welzijn in Nederland, geeft voorlichting en begeleidt zowel groepen als individuen.

Voor jong en vooral voor oud

Alle allochtonen zijn welkom. Jong, oud en met alle achtergronden. Wel is het zo, dat met name de groep oudere allochtonen, extra aandacht behoeft. Niet alleen de groep Nederlandse ouderen groeit, ook de groep allochtonen ouderen wordt groter. En veel van hen leven in een sociaal isolement. Bijvoorbeeld door het verlies van een partner of doordat het sociale vangnet kleiner wordt. Kinderen van allochtonen krijgen steeds vaker  een Nederlandse levensstijl. Zorgen voor de ouders is geen vanzelfsprekendheid meer en ook zij krijgen bijvoorbeeld banen buiten de eigen woonplaats. Allochtone ouderen zijn daardoor steeds vaker op zichzelf aangewezen voor hun contacten. Taal is een van de belangrijkste voorwaarden voor een goed contact. Het leren van de Nederlandse taal draagt bij aan zelfstandigheid en maakt het makkelijker om deel te nemen aan het sociaal en maatschappelijk leven. Vooral allochtone senioren zijn daarom van harte uitgenodigd.

Start: Vrijdag 7 september 2007 in dienstencentrum de Terp, Radewijnsstraat 1.

Vanaf dan elke vrijdagochtend. Aanvang: 09.00 uur.

Geïnteresseerden kunnen zich aanmelden op tel. 038- 8 515 740. Meer informatie bij Esther van Rheenen, tel. 038-8 515 742.

Speciale attentie: Wellicht kunnen juist allochtonen de beschikbare informatie niet lezen. Het is belangrijk dat kennissen en/of professionals die te maken hebben met de beoogde doelgroep, deze attenderen op het bestaan van de Nederlandse lessen. SWO-Zwolle zet bij het onder de aandacht brengen van de lessen verschillende middelen in, om het bereik zo groot mogelijk te maken.

Zorg en Welzijn: Zowel allochtonen zelf, als belangenbehartigers, huisartsen en instanties kunnen een beroep doen op de allochtonenadviseur.

Allochtonen adviseur

Ayten Çam

Tel. 038-8515700

E-mail: a.cam@swo-zwolle.nl

Spreek uur: Elke donderdagmiddag van 13.00 uur-15.00 uur in het infopunt Welzijn & Zorg, in dienstencentrum de Terp, Radewijnsstraat 1.

Artikel delen: