Zwolle ondersteunt vele evenementen in stad

Zwolle – Een groot aantal evenementen kan ook komend jaar rekenen op ondersteuning van de gemeente. Zwolle heeft ruim 365 duizend euro beschikbaar voor evenementen die zorgen voor een levendige, aantrekkelijke stad en (daarmee)  ook economisch bijdragen aan de ontwikkeling van de Overijsselse hoofdstad.

De grootste bijdrages zijn er voor het Stadsfestival (110 duizend euro) en het Bevrijdingsfestival Overijssel (89.722 euro), maar bijvoorbeeld ook het Klinkerfestival (1000 euro) kan een bijdrage tegemoet zien. Net als in voorgaande jaren is voor (veel) meer evenementen een subsidieaanvraag gedaan dan dat er budget is. Het budget is voor 2014 sowieso al 60 duizend euro lager dan voor het lopende evenementenjaar: het evenementenbudget wordt voor een belangrijk deel gevoed met de inkomsten van de zomerkermis in Zwolle, en die inkomsten waren dit jaar lager dan voorheen. Daarnaast moet ook de Overijsselse hoofdstad bezuinigen op de het evenementenbeleid. In totaal werd door 19 aanvragers voor ruim 500 duizend euro aan bijdrages gevraagd. Een beoordelingscommissie heeft daar op basis van vooraf bekende criteria een keuze in gemaakt.

Om voor een bijdrage in aanmerking te komen moet een evenement onder meer de toeristische aantrekkingskracht van de stad versterken, het culturele of sportieve klimaat versterken, leiden tot extra bestedingen in Zwolle en zorgen voor een prettig woon- en werkimago voor de stad. Motto daarbij is ‘Zwolle heeft het allemaal!’ Het gros van die gehonoreerde aanvragen betreft ‘kernevenementen’, activiteiten die op een groot draagvlak kunnen rekenen in de stad en regio. Die evenementen worden zo goed mogelijk ondersteund. Andere evenementen moeten het met minder of geen financiële bijdrage doen. Bijdrage Evenementen die daarvoor in 2014 een bijdrage verdienen zijn volgens het college: het Bartjens Rekendictee, Bevrijdingsfestival Overijssel, de Carnavalsoptocht, de Konings/-nacht en herdenking, de Halve Marathon, de intocht van Sinterklaas, het Klinkerfestival, de Omloop IJsseldelta, de Ster van Zwolle, Zwolle Unlimited, het Stratenfestival en het Stadsfestival. Vermeldenswaardig is nog dat de Blauwvingerdagen kunnen rekenen op ondersteuning van de gemeentelijke diensten bij onder meer de schoonmaak na afloop. Burgemeester en wethouders stellen nog een extra bijdrage beschikbaar voor de viering van Koningsdag in 2014. De gemeente en het organiserende CCO gaan in gesprek over de toekomstige opzet van Koningsdag en -nacht. Van een aantal evenementen is de aanvraag niet gehonoreerd: de Nationale Rundvee Manifestatie, Dancetour Zwolle, Mud Fun Run, Colorrain, het NK Tafeltennis, Parkpret en Oranjepret op Koningsdag. Voor komend jaar zijn geen aanvragen ontvangen van de Love Boat, de Duurzame Marathon en de HESZ-activiteiten, evenementen die eerder nog wel een bijdrage vroegen.
Artikel delen:

Reageer