Definitief ontwerp Pannekoekendijk en Harm Smeengekade

Zwolle – Het Zwolse college van burgemeester en wethouders heeft op dinsdag 17 december het definitief ontwerp voor de herinrichting van de Pannekoekendijk en Harm Smeengekade vastgesteld en daarmee het budget beschikbaar gesteld voor de uitvoering. Met de herinrichting wil het college de doorstroming van het openbaar vervoer en het overige verkeer aan de westkant van de binnenstad verbeteren, om daarmee de economische positie van de (binnen)stad van Zwolle te verbeteren. De start van de uitvoering is gepland in het voorjaar van 2015.

 

In januari dit jaar heeft de gemeenteraad het voorlopig ontwerp vastgesteld. De afgelopen periode is het voorlopig ontwerp uitgewerkt tot een definitief ontwerp. Met een vrijliggende busbaan in de middenligging, een centrumhalte, en een vrijliggend dubbelzijdig fietspad, voldoet het definitief ontwerp aan de opdracht van de Zwolse gemeenteraad en de uitgangspunten en randvoorwaarden. De andere hoofdpunten van het ontwerp zijn: een voetpad van minimaal 2.50 m. breed aan de Kamperpoortzijde, een doorlopend recreatief voetpad langs de singelgracht, vrijliggende strook voor automobilisten, versterking van de groenstructuur en het Deltaproof maken waterkering Pannekoekendijk en Harm Smeengekade. Het dubbelzijdig vrijliggende fietspad maakt onderdeel uit van de doorgaande route van Hanzeboog naar de wijken Stadshagen en Holtenbroek.

 

Doorstroming en ruimtelijke kwaliteit 

Uit de uitgevoerde toets op doorstroming en veiligheid is gebleken dat alle kruispunten tussen de Spoorzone en de Katerdijk het verkeer in de ochtend- en avondspits goed kunnen afwikkelen, waarbij de verkeersveiligheid gewaarborgd is. Daarnaast helpt de inzet van Dynamisch Verkeersmanagement bij een betere verkeersafwikkeling. Ook is gekeken naar de tijdelijke situatie waarbij de bussen nog niet vanaf het nieuwe busstation rijden, de Katwolderplein parkeergarage nog niet is geopend en DVM nog niet volledig is toegepast. Ook in die situatie is doorstroming en veiligheid geborgd. Door de aanleg van extra en betere voetpaden, meer bomen en groene bermen wordt de ruimtelijke kwaliteit verbeterd en passen de Pannekoekendijk en Harm Smeengekade beter in de singelstructuur rondom de binnenstad.

 

Kosten

Voor de reconstructie van de Pannekoekendijk en Harm Smeengekade stelt het college een uitvoeringskrediet beschikbaar van 6.87 miljoen euro waarvan 5.49 miljoen euro te dekken is door de provinciale subsidie “Doorstroomassen busvervoer”. 

Artikel delen: