Zwolse ‘werkgeverstour’ helpt mensen aan werk

Zwolle – De aanpak van Zwolle om door persoonlijke, strategische contacten met lokale bedrijven werklozen met weinig arbeidskansen weer aan een baan te helpen, werkt. De afgelopen periode zijn in een zogenoemde werkgeverstour 72 werkgevers door het college bezocht. Dat heeft geleid tot banen voor ruim 60 mensen uit de doelgroep en intensieve(re) samenwerking.

 

Ondersteund door gemeentelijke medewerkers bezoeken de bestuurders in Zwolle bedrijven om samen met de werkgevers te kijken wat nodig is om mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt (weer) aan een baan te helpen. De inzet van de beide wethouders heeft niet alleen geleid tot tientallen werkplekken voor de doelgroep. De opzet van de werkgeverstour draagt ook bij aan de onderlinge contacten op de arbeidsmarkt, tussen de werkgevers, de gemeente, en tussen de medewerkers van de gemeentelijke afdelingen Ruimte & Economie en het Werkgeverspunt.

Een belangrijk gevolg van de tour is dat met inmiddels bijna 30 bedrijven een alliantie is getekend die bijdraagt aan een maatschappelijke verantwoorde groei. De alliantie zet in op een samenhangende, duurzame ontwikkeling van de Overijsselse hoofdstad. De gemeente en de werkgevers kijken door de allianties niet alleen naar de arbeidsmarkt van vandaag, maar denken ook met elkaar na over wat voor de langere termijn nodig is. De inzet voor 2014 is om door te groeien naar 50 allianties.

 

De samenwerking tussen overheid en bedrijfsleven heeft door de werkgeverstour in Zwolle sowieso een impuls gekregen. Naast het bieden van werkplekken en de inzet voor de strategische alliantie dragen bedrijven onder meer bij aan de (bij)scholing van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Bijvoorbeeld door het aanbieden van cursusruimte en gastsprekers en het verzorgen van een bedrijfsbezoek. De succesvolle werkwijze wordt voortgezet.

Artikel delen:

Reageer