Belastingen gemeente uitbesteed aan GBLT

Zwolle – Belastingkantoor GBLT heft en int vanaf 1 januari 2014 namens de gemeente Zwolle de gemeentebelastingen. Dit betekent dat Zwolse huishoudens en bedrijven voortaan het aanslagbiljet voor de gemeentelijke belastingen van GBLT ontvangen in plaats van de gemeente.

GBLT is per 1 januari 2014 de nieuwe naam van belastingkantoor Lococensus. De gemeenteraad heeft maandag 16 december officieel ingestemd met het uitbesteden van het heffen en innen van de gemeentelijke belastingen aan GBLT. GBLT heft en int sinds 2008 de waterschapsbelastingen namens waterschap Groot Salland. Woningeigenaren en bedrijven ontvangen voortaan één aanslagbiljet waarop zowel de gemeentebelastingen als de waterschapsbelastingen staan aangegeven.

GBLT wordt verantwoordelijk voor het heffen en innen van de gemeentelijke belastingsoorten, waaronder; onroerende-zaakbelastingen (OZB), rioolheffing, afvalstoffenheffing en reinigingsrecht. Enkele kleine belastingen, zoals de toeristenbelasting, parkeerbelastingen en leges, blijven bij de gemeente achter. Dat geldt ook voor de inning van de privaatrechtelijke vorderingen en een beperkt aantal publiekrechtelijke vorderingen.

Vanaf 1 januari is GBLT de nieuwe naam van Lococensus. Op verschillende manieren wordt deze nieuwe naam door GBLT bekendgemaakt.

De samenwerking tussen de gemeente Zwolle en GBLT heeft als voordeel dat beide organisaties efficiënter werken en daardoor kosten besparen. Dit door het gebruik van dezelfde gegevensbronnen en het combineren van de belastingsoorten op één aanslagbiljet.


GBLT heft en int waterschapsbelastingen voor zes waterschappen en gemeentebelastingen voor vier gemeenten. De waterschappen zijn: Groot Salland, Reest en Wieden, Rijn en IJssel, Vallei en Veluwe, Vechtstromen en Zuiderzeeland. De gemeenten waarvoor GBLT naast waterschapsbelastingen ook gemeentebelastingen heft en int zijn: Dronten, Leusden, Nijkerk en Zwolle. Voor deze gemeenten voert GBLT ook de WOZ (Wet waardering onroerende zaken) uit. GBLT is geen commerciële organisatie, maar een overheidsorganisatie en heeft geen winstoogmerk.

Artikel delen:
Reacties 9
 1. Twee vragen:
  – Waar staan de letter GBLT voor?
  – Als de partijen efficiënter, dus goedkoper, gaan werken dan zouden tarieven omlaag kunnen. Daar lees ik niets over.


  ⚠️ Meld

 2. @Tevens Dat is niet makkelijk te vinden. Ik lees dat het een fusie is van Locosensus en Tricijn en dat het de belastingheffing int voor 6 waterschappen en 4 gemeenten. Een beredeneerde gok: Gemeenschappelijk Belastingkantoor Locosensus Tricijn.


  ⚠️ Meld

 3. Je wordt gestoord van steeds weer andere namen die de penningen voor de gemeente binnenhalen .Erg verwarrend voor de ouderen onder de bewoners.Zijn ze net goed gewent aan de naam locosensus en moeten ze weer een andere naam onthouden


  ⚠️ Meld

 4. nou, dat schiet nogal op, zo’n naamsverandering:

  Gemeenschappelijk Belastingkantoor Lococensus-Tricijn (GBLT)

  Heb niet direct het idee dat de inning nu goedkoper word.  ⚠️ Meld

Reageer