Levende Stadsgeschiedenis kan in de Hoofdwacht

Zwolle – Nadat Weblog Zwolle zondag bekend maakte dat de Stichting Levende Stadsgeschiedenis ondergronds moet, heeft de CDA-fractie drie dagen daarna met verbazing gereageerd op een artikel in de krant van 18 december 2013 dat de Stichting Levende Stadsgeschiedenis per 1 januari aanstaande het huidige pand aan de Praubstraat moet verlaten. Het huidige pand zal door Hogeschool Windesheim gebruikt gaan worden. De vorige locatie, de Hoofdwacht staat nu leeg.

rimg0001.jpg

“CDA Zwolle is van mening dat de collectie van de Stichting Levende Stadsgeschiedenis niet weggestopt hoort te worden in een kelder” aldus gemeenteraadslid Van der Ven, “als Hogeschool Windesheim op de Campus ruimte in overvloed heeft, waarom dan deze waardevolle stichting op straat zetten?” CDA-Zwolle hoopt op een passende nieuwe locatie die recht doet aan de stadsgeschiedenis. In tijden van leegstand mag dat geen onoplosbaar probleem zijn. “Het CDA roept alle betrokkenen op om te werken aan een structurele oplossing en zo het gevoel van gebrek aan waardering weg te nemen” stelt Van der Ven, “zo zou de Hoofdwacht een veel passender etalage zijn voor onze stadsgeschiedenis dan een kelder.”

In reactie op het artikel in de krant stelt de CDA-fractie de volgende vragen aan het College:

 1. Zijn er als gevolg van de gedwongen verhuizing naar de kleinere kelder waardevolle onderdelen van de collectie afgestoten en wat betekent dit voor de kracht en waarde van de

  totale collectie en daarmee onze stadsgeschiedenis?

 2. Klopt het dat de Hoofdwacht leegstaat en dat de gevraagde huur het onmogelijk maakt

  voor de Stichting Levende Stadsgeschiedenis om hier weer gebruik van te maken zoals in het verleden? Zo ja, hoe verhoudt zich dit tot de kosten voor de gemeenten op dit moment van dit leegstaande pand en de tegemoetkoming die Hogeschool Windesheim krijgt in de huur van het pand aan de Praubstraat?

 3. Is het College bereid om, in afwachting van een definitieve bestemming, de Hoofdwacht om niet beschikbaar te stellen voor de collectie van de Stichting Levende Stadsgeschiedenis? En is het College bereid om aan een structurele oplossing mee te werken door bijvoorbeeld het Stedelijk Museum hierbij te betrekken?

CDA Zwolle

Artikel delen:
Reacties 21
 1. @Observer: “rode draad, niemand op straat”. Ik hoop dat er snel een goede plek komt. Nog een vraagje: zijn er tentoonstellingen van de waardevolle spullen of is het alleen opslag en vergaderlocatie?


  ⚠️ Meld

 2. @Dame, De stichting heeft haar collectie aan attributen, kostuums, maquettes, schaalmodellen, wapens, schilderijen, en heel veel beeldmateriaal altijd geprobeerd uit te stallen als een soort informatiecentrum voor lokale historie.
  Tijdens stadswandelingen brengen onze stadsgidsen met onze bezoekers steevast een zeer gewaardeerd bezoekje aan onze lokatie als introductie op de stadswandelroute.
  Ook ontvangen wij schoolklassen voor wie wij op deze wijze de Zwolse geschiedenis zichtbaar en tastbaar kunnen maken.
  Vooral buitenlandse scholieren bij internationale schooluitwisselingen vinden het prachtig om een heuse hellebaard of pestdoktersmasker te mogen vasthouden
  Ook onze re-enacters van het Michaelsgilde, een onderdeel van de Stichting Levende Stadsgeschiedenis, maakt gebruik van deze requisieten bij haar middeleeuwse optredens in de regio en soms in buitenland.
  Onze Stichting is opgericht om de Zwolse geschiedenis uit de schoolboekjes- en museale sfeer te halen en zichtbaar onder het publiek te brengen.
  In een mooie, maar slecht toegankelijke kelder waarvan de huur eigenlijk boven de draagkracht van de Stichting gaat zal dat allemaal erg lastig worden.


  ⚠️ Meld

 3. Dan hoop ik nog vuriger dat de stichting een passend pand tegen redelijke huur krijgt! Ik wil dat allemaal graag een keer zien; het klinkt als een heel bijzondere collectie. De Sassenpoort, Bethlehemkerk, Hoofwacht zouden mooie opties zijn. Of een plekje in het Stedelijk samen met de oude vondsten. HCO misschien ook nog een hoekje vrij? Het lijkt me toch dat een stad als Zwolle, die trots is op haar geschiedenis, hoer een oplossing voor vindt. Misschien een petitie beginnen? Mijn poot heb je.


  ⚠️ Meld

 4. @Dame, dank je wel voor je support.
  Als het zo mag zijn dat we bij de eerstkomende Open Monumentendag weer in rustiger vaarwater zitten dan hopen we dat alle belangstellende Zwollenaars weer gewoon bij ons kunnen binnenlopen hoor.


  ⚠️ Meld

 5. @Observer die van mij ook. Een groep die zo betrokken is bij de historie van Zwolle. Moet toch een redelijk betaalbaar plekje kunnen krijgen, op een goede plek in Zwolle.  ⚠️ Meld

 6. Dankje wel Ingrid, er is voor een stichting als de onze nog heel veel te doen aan de bewustmaking op het gebied van de Zwolse geschiedenis.
  Er gebeuren de laaste tijd veel zorgelijke dingen zoals de voorgenomen verkoop van de Sassenpoort, de dreigende sluiting van de Grote Kerk, het gerommel met de Hoofdwacht en het gebruik van de Bethlehemse Kerk als Chinees eetpaleis, etc, etc.


  ⚠️ Meld

 7. @Observer, dit zijn inderdaad zorgelijke ontwikkelingen. Gelukkig is voor de broerenkerk een geweldig oplossing gevonden. Gold dat inderdaad ook maar voor het Bethlehemse kerk ook maar. Hoe ver zijn de plannen voor een chinees eetpaleis momenteel.


  ⚠️ Meld

 8. Ja, “Waanders in de Broeren” is inderdaad een zegen voor Zwolle.
  Ik heb begrepen dat voor het Sushi-restaurant in de Bethlehemse kerk alle vergunningen ondertussen afgegeven zijn.
  Dat betekent door alle bak en braaddampen het einde van het monumentale Quellhorstorgel uit 1826.


  ⚠️ Meld

 9. Ja wanneer we daar nog wat van over willen houden, kunnen ze hem er beter voor die tijd uit slopen. Want die gaat inderdaad nu ook verloren.Triest dat ze dit toe staan.


  ⚠️ Meld

 10. CDA-fractie drie dagen daarna met verbazing gereageerd

  Het CDA reageert dan na 3 dagen uiteindelijk nog, maar wat te denken van een lokale partij als Swollwacht? Die moet, gezien de naam van de partij, specifiek voor dit soort zaken opkomen lijkt mij.


  ⚠️ Meld

 11. @vdberg
  Het is misschien ook een imago kwestie.
  Er wordt over een stichting als de onze, die zich inzet voor een sterk historisch besef en behoud van monumentaal stedenschoon altijd gedacht dat zij altijd alles bij het oude willen houden, geen vernieuwingen willen en daardoor de economische ontwikkeling van de stad in de weg staan.
  Maar niets is minder waar.
  Wij willen juist graag in debat met de gemeente om de unieke historische stadskern tot speerpunt van de toeristische en culturele aantrekkelijkheid te maken.


  ⚠️ Meld

 12. @Observer Dat mag toch niet uitmaken? Het is juist goed dat en verenigingen zijn die zich hartstochtelijk inzetten voor behoud van cultuurhistorisch erfgoed. De raad kan uiteindelijk anders beslissen, maar wordt daardoor wel gedwongen om goed na te denken en goed te motiveren waarom ze besluiten tot iets nieuws (bv de Wolk). Waardering is meer op zijn plaats dan negeren. Hoe was het ook al weer: “Samen maken we de Stad”.
  Ik vind het niet alleen iets voor Swolwacht, maar voor alle partijen. Natuurlijk heeft Zwolle een groot deel van haar aantrekkelijkheid te danken aan het historische hart (een ander deel aan de aantrekkelijke voorzieningen en culturele evenementen).
  Volgend jaar verkiezingen. We zien steeds vaker raadsleden hier. Ik zou ze graag horen over dit onderwerp.


  ⚠️ Meld

 13. Onze -zo kwistig met gemeenschapsgeld strooiende- provincie kan vast wel een bijdrage leveren voor een waardevolle stichting als Levende Stadsgeschiedenis.


  ⚠️ Meld

 14. We zien steeds vaker raadsleden hier. Ik zou ze graag horen over dit onderwerp.

  Ik denk dat sommige raadsleden zich nu even liever verschuilen achter het grote schanddoek wat de verwaarloosde middeleeuwse gevels aan de Melkmarkt bedekt. ook een grote zorg van onze Stichting en een schande voor de Stad.


  ⚠️ Meld

 15. Wat betreft dat Sushi-restaurant: ik denk dat men zich eerder zorgen maakt over een eventuele brand in de keuken (dat dan over kan slaan op het orgel) dan dat de braaddampen het orgel de nek om doen.


  ⚠️ Meld

 16. Hoewel het goed is dat de raad vragen stelt, is het wel enigszins gratuit van het CDA om na jaren van ondersteuning van afbraakbeleid van onze historische binnenstad deze rol op zich ze te nemen. Zou het weer verkiezingstijd zijn?


  ⚠️ Meld

 17. @vdberg
  Ik moet eerlijk bekennen dat ik het artikel op Weblog Zwolle heb gemist. Maar beter laat dan nooit.

  @ P. Pectief
  Als vragensteller en CDA-raadslid herken ik me niet in uw opmerking. Het CDA ziet de binnenstad als de huiskamer van Zwolle. Dat heeft niets met verkiezingstijd te maken. Natuurlijk mag er discussie zijn over de inrichting, ik houd mij dan ook aanbevolen voor tips, meningen en initiatieven.


  ⚠️ Meld

 18. @Daniel van der Ven

  Als u zich er in zou herkennen, had u misschien al eerder actief beleid in deze gevoerd. Het herkennen van de binnenstad als huiskamer doet daar weinig aan af. Een huiskamer gevuld met meubeltjes van een bekend woonwarenhuis is ook een huiskamer, maar draagt weinig bij aan de authenticiteit van onze binnenstad.


  ⚠️ Meld

Reageer