Investeren in een passend station voor Zwolle

Zwolle – Woensdag ondertekenden Commissaris van de Koning in Overijssel Ank Bijleveld-Schouten en burgemeester Henk Jan Meijer van Zwolle de bestuursovereenkomst die de investering van ruim 100 miljoen inluidt in de Spoorzone van Zwolle. 

dsc_8875.jpg

Op de foto van links naar rechts:  Commissaris van de Koning Ank Bijleveld-Schouten, wethouder Gerrit Piek, gedeputeerde Gerrit Jan Kok en burgemeester Henk Jan Meijer. Foto: Ben Vulkers. 


In een unieke samenwerking hebben provincie- en gemeentebestuur afspraken gemaakt over de investeringen en resultaten van de aanpak van het busstation, de busontsluiting, de stationstoegangen en fietsstallingen van het station in Zwolle. De provincie Overijssel draagt bij aan de infrastructuur en voorzieningen voor het openbaar vervoer. Met de ondertekening van de overeenkomst geeft ze de gemeente Zwolle een financiële impuls om de Spoorzone klaar te maken voor de toekomst. Met de besluiten van Provinciale Staten (van 18 september) en de gemeenteraad (30 september) is duidelijk binnen welke kaders de gemeente Zwolle de Spoorzone kan ontwikkelen. Provincie en gemeente hebben vooraf samen de kaders vastgesteld, in lijn met de provinciale Omgevingsvisie.

De provincie verbindt aan haar bijdrage de voorwaarde dat er in alle fasen en bij alle onderdelen in de aanpak van het station aandacht is voor ruimtelijke en sociale kwaliteit en duurzaamheid. Zodat Zwolle een aantrekkelijk en goed werkend station krijgt, dat past bij de positie van Zwolle en dat de basis vormt voor de verdere ontwikkeling van de Spoorzone tot een nieuw levendig stadsdeel.  

Nu beide overheden over en weer de afspraken over de investeringen en resultaten formeel hebben vastgelegd kan de gemeente aan de slag om in 2018 de eerste bussen over de nieuwe route naar het nieuwe busstation te laten rijden.

 

Meer informatie over het project is te vinden op www.zwolle.nl/spoorzone.

Artikel delen:
Reacties 2

Reageer