Ton voor opknappen R.K. Kerkhof in Zwolle

Zwolle – Vijfentwintig eigenaren van rijksmonumenten in Overijssel hebben van de provincie te horen gekregen dat zij een subsidie ontvangen voor de restauratie van hun monument. In totaal kon er ruim € 3,5 mln worden verdeeld voor het restaureren van rijksmonumenten met een grote restauratieopgave.

De provincie Overijssel heeft dit jaar een nieuwe subsidieregeling geopend voor de restauratie van rijksmonumenten. Deze subsidie is bedoeld voor grootschalige restauratieopgaven. Samen met het Rijk, waar eigenaren een onderhoudssubsidie kunnen aanvragen, zet de provincie in op het behoud van rijksmonumenten. Dit jaar hebben 25 rijksmonumenten een provinciale subsidie ontvangen, waaronder het toegangshek en ommuring van het R.K. Kerkhof voor het bedrag van € 97.127,07.

Gedeputeerde Hester Maij: “We vinden het belangrijk om ons cultureel erfgoed te behouden. Een voorwaarde voor restauratiesubsidie is dat er voor ten minste één leerling in de restauratiebouw een werkplek wordt gerealiseerd bij de restauratie, zodat de vereiste ervaring kan worden opgedaan. Zonder deze gespecialiseerde vakmensen is goed erfgoedbehoud niet mogelijk.”

Artikel delen:

Reageer