Dimence Groep een feit

Zwolle – Vanaf 1 januari 2014 is de Dimence Groep formeel een feit. Bij de Dimence Groep zijn de zorg en hulpverlening ondergebracht in een aantal slagvaardige (deels kleinere) stichtingen met ieder een eigen doelgroep.

De overheid heeft aan de zorg een aantal beheersmaatregelen opgelegd om ervoor te zorgen dat de kosten niet verder stijgen. Voor de geestelijke gezondheidszorg is dit vertaald in het Bestuurlijk Akkoord, dat de Minister met de koepelorganisaties van patiënten, zorgaanbieders en verzekeraars heeft gesloten. Belangrijkste thema’s in het Bestuurlijk Akkoord zijn: een sterke beperking van de financiële groeiruimte; afbouw van één derde van alle bedden in de ggz tot het jaar 2020; invoering van de basis ggz. Het kabinetsbeleid is er op gericht dat de zorg en ondersteuning dichtbij mensen georganiseerd wordt. Gemeenten krijgen er daarom een aantal grote taken bij, zoals de Jeugd GGZ.

Dimence Groep
Mede om op bovenstaande maatregelen goed te kunnen anticiperen, is de Dimence Groep opgericht. Door de groep op deze manier in te richten kunnen we sneller inspelen op de wensen en behoeften van onze patiënten, cliënten, verwijzers en financiers. We hebben de collectieve ambitie om de geestelijke gezondheid, maatschappelijke participatie en het welzijn van de mensen in ons werkgebied te verbeteren. We vormen een groep en niet zonder reden. We werken samen, delen kennis en vormen een keten. We leren van elkaar en versterken elkaar. Het geheel is meer dan de som der delen.

De Dimence Groep bestaat vanaf 1 januari 2014 uit de volgende stichtingen:

Stichting Dimence biedt geestelijke gezondheidszorg, voor jeugd en volwassenen. Stichting Mindfit biedt zorg gericht op het helpen voorkomen en behandelen van lichtere psychische klachten.
Stichting ’tCentrum biedt geestelijke gezondheidszorg in Twello. Stichting De Kern biedt maatschappelijk werk en dienstverlening. Stichting WijZ biedt welzijnswerk.

Bij Stichting Transfore wordt in maart 2014 de forensische psychiatrie van de Dimence Groep ondergebracht.

Meer informatie

Meer informatie over de Dimence Groep en haar stichtingen is vanaf 1 januari 2014 te vinden opwww.dimencegroep.nl.

Artikel delen:

Reageer