Zwolle toont veerkracht

Zwolle – Burgemeester Henk Jan Meijer roept Zwollenaren en bezoekers op volop gebruik te (blijven) maken van de vele voorzieningen in de Overijsselse hoofdstad. Aanwinsten als museum De Fundatie, Waanders in de Broeren maar ook de nieuwbouw van Isala dragen bij aan de kwaliteit van leven in Zwolle. Het zijn ontmoetingsplekken die onder meer bijdragen aan het sociale netwerk in de stad. De muzikale klanken kwamen van jeugdsymfonieorkest De Vuurvogel.

 

02-01-2014_nieuwjaars_bijeenkomst_in_de_spiegel_05.jpg 

 

De burgemeester sprak donderdagavond, na een fraaie video, zijn nieuwjaarsrede uit tijdens een (steevast) drukbezochte gemeentelijke receptie in theater De Spiegel. Thema van de speech van Meijer was ‘steen voor steen’. De burgemeester blikte op 2013 terug als een jaar waarin Zwolle een aantal belangrijke nieuwe aanwinsten erbij kreeg. Gebouwen die passen bij de allure van de stad, en die ervoor zorgen ‘dat we elkaar steeds vaker ontmoeten’, aldus Meijer. In zijn betoog wees de burgemeester op de economische kracht van Zwolle en de regio. Door regionaal constructief samen te werken is de Regio Zwolle nu de krachtigste economische regio van het land. Complimenten waren er voor de provincie Overijssel  die stad en regio de ruimte geeft om zich krachtig te ontwikkelen.

 

02-01-2014_nieuwjaars_bijeenkomst_in_de_spiegel_01.jpg

 

02-01-2014_nieuwjaars_bijeenkomst_in_de_spiegel_07.jpg

 

02-01-2014_nieuwjaars_bijeenkomst_in_de_spiegel_08.jpg 

 

Meer nieuws en foto’s via Lees verder…

Opgave

Ondanks alle positieve ontwikkelingen waakt Meijer voor teveel jubel. De aanhoudende economische tegenwind zorgt ook in Zwolle voor de noodzaak scherp te kiezen. Nieuwe bezuinigingen dienen zich aan. Een stevige opgave voor de gemeenteraad en het college die na de verkiezingen van maart aantreden. De gemeente neemt de verantwoordelijkheid voor belangrijke zorgtaken over van het rijk. Meijer ziet daarbij belangrijke kansen, in samenwerking met maatschappelijke partners in stad en regio. “Samen leven lukt alleen als we samenwerken”, aldus de burgemeester in zijn toespraak.

 

02-01-2014_nieuwjaars_bijeenkomst_in_de_spiegel_03.jpg 

 

02-01-2014_nieuwjaars_bijeenkomst_in_de_spiegel_06.jpg

 

02-01-2014_nieuwjaars_bijeenkomst_in_de_spiegel_10.jpg 

 

Groei

Voor de komende periode ziet de burgemeester nog veel groei voor Zwolle. Voorzieningen als wijkcentrum Het Anker en popcentrum Hedon en bedrijven als Wehkamp en Ikea krijgen ambitieuze nieuwbouw in de Overijsselse hoofdstad. De goede bereikbaarheid van Zwolle krijgt een impuls door grote investeringen in (spoor)wegen. En de ontwikkeling van de Spoorzone creëert niet alleen een goede reizigersafwikkeling, maar zorgt ook voor nieuwe kansen voor ontmoeting en werk. “Een nieuwe impuls voor de stad”, aldus Meijer.

 

02-01-2014_nieuwjaars_bijeenkomst_in_de_spiegel_02.jpg 

 

 

De volledige tekst van de Nieuwjaarstoespraak van burgemeester Henk Jan Meijer :

 

Steen voor steen: aanwinsten Zwolle zetten aan tot ontmoeting

“Steen voor steen… onze stad heeft er in 2013 een aantal bijzondere voorzieningen bij gekregen die echt iets toevoegen aan Zwolle. We weten onze stad steeds meer te waarderen. Er gebeurt wat in Zwolle, en dat weten we steeds beter uit te venten. Zwolle anno nu is een van de mooiste, economisch sterkste en – vooruit – aangenaamste steden van het land. Daar ben ik trots op, en ik denk dat u dat ook bent.

Het blijft toch even wennen, hè… Wat ik bijzonder vind is dat we zelf meegroeien met de stad. Zwolle ontwikkelt zich al decennia organisch. Vanaf de jaren 50 met buitenwijken die elk passen bij hun eigen tijdsgewricht, maar nu ook complementair zijn aan elkaar. De laatste jaren hebben we ook voorzieningen gekregen die passen bij de stad met de allure van Zwolle: dit prachtige theater, het modernste en grootste niet-academische ziekenhuis van Nederland, een stadioncomplex met een eredivisionist waar we trots op zijn. Op sportief gebied verheug ik me nu al op de aanstaande Olympische Winterspelen, met volop Zwolse kanshebbers. Ook voorzieningen als de topsporthal op De Vrolijkheid dragen steeds vaker bij aan het sportieve succes van de stad.

Elke keer gaat het in de stad om toevoegingen die soms door ons allemaal, soms door een groep of een organisatie en soms zelfs door een enkeling in gang gezet worden. Een ondernemer, een instelling of de gemeenteraad: steeds was er de drang om iets extra’s te doen in Zwolle. En voor Zwolle. Natuurlijk is er – ook in Zwolle – dan vaak discussie. Is het wel zo’n goed plan? Moet het op die plek? Wat kost het allemaal? Het is altijd makkelijker tegenstand te organiseren dan om ergens achter te gaan staan. Uiteindelijk zijn al die voorzieningen en gebouwen die ik net noemde – en waarvan u een aantal in het filmpje zag – gerealiseerd. Steen voor steen.

Steen voor steen. Als burgemeester mag ik soms al even tijdens de bouw een kijkje nemen. Dat is natuurlijk interessant. Net zoals het bijzonder is om met een symbolische handeling zo’n gebouw in gebruik te nemen. Maar ik kom bijna altijd na een tijdje terug. Als de mensen voor wie het gebouw gemaakt is hun plek hebben gevonden. Letterlijk en figuurlijk. Ook ik wandel langs de stellingen van Waanders, op zoek naar dat ene boek als cadeau voor die goede vriend. Ook ik stap met ontzag uit de glazen lift om voor het venster in de Wolk van de Fundatie te genieten van het stadspanorama: als je het mij vraagt het mooiste werk dat daar hangt… Ik moet eerlijk bekennen dat ik niet zo’n aandrang voel om gebruik te maken van de faciliteiten die Isala in haar nieuwbouw biedt. Toch ken ik genoeg mensen, gezonde mensen, die de afgelopen periode de nieuwbouw hebben bezocht om te zien of het gebouw van binnen net zo bijzonder is als van buiten. Dat zal niet veel ziekenhuizen overkomen! Wat ik wil zeggen: pas na een tijdje gaat zo’n gebouw leven. Het zijn mensen die die stenen tot leven wekken. Die een gebouw laten ademen. Het zijn mensen die zo’n gebouw echt een plek geven in de stad. In Zwolle. In de regio.

In en rondom die gebouwen ontmoeten we elkaar. Steeds vaker, heb ik het idee. Terwijl Zwolle als stad zowel in omvang als in allure blijft groeien, lijkt het wel alsof we elkaar frequenter tegen blijven komen. Dat vind ik belangrijk. Dat we elkaar weten te vinden. Dat we oog hebben voor elkaar. Die gebouwen helpen daarbij. Het zijn nieuwe ontmoetingsplekken, plaatsen waar we elkaar tegen het lijf lopen. Waar we even een hand opsteken. Even bijpraten. Afspreken om weer eens af te spreken. Belangrijk. En we zeggen dan steeds vaker tegen elkaar: ‘Mooie stad, he’ Herkent u dat? Mijn vrouw spreekt in Waanders zo vaak af met vriendinnen dat mijn dochters al grappen dat ze een eigen hangplek heeft… En zo bouwen we met al die nieuwe voorzieningen niet alleen aan de fysieke stad. Ze dragen ook bij aan het sociale netwerk dat in Zwolle al zo fijnmazig is.

Ik zei het al aan het begin van mijn verhaal: we zijn trots op Zwolle. Dat we dat ook uit durven spreken, dat is wel iets nieuws. Ook voor ons als bestuur hoor. We hebben in oktober voor het eerst met verve onze kracht geëtaleerd in Den Haag, aan leden van de Tweede en Eerste Kamer. We hebben daar laten zien wat we hier in de Regio Zwolle dag in dag uit, en inmiddels jaar in jaar uit met elkaar presteren. Ook dat zijn waardevolle ontmoetingen. En je merkt ook dan dat het goed is om af en toe gezamenlijk, met elkaar uit te spreken wat je goed doet.

De belangen zijn ook groot. Vergis u niet, de Regio Zwolle is de krachtigste economische regio van het land. En dat zijn we omdat we, van Hardenberg tot Dronten, van Heerde tot De Wolden, samen werken aan banen, voorzieningen en infrastructuur. Zeshonderdduizend inwoners. Met als belangrijkste fundament dat we elkaar in die regio het beste gunnen. Dat is voor u en mij misschien een vanzelfsprekendheid, maar neem van mij aan dat dat elders niet altijd zo werkt. Onze focus op samenwerking heeft de stad en de regio al veel opgeleverd. Bijvoorbeeld het behoud van Wehkamp: inmiddels bouwen zij op Hessenpoort aan het modernste distributiecentrum ter wereld. Door samen te werken zijn we met z’n allen een regio geworden die meespeelt in Nederland. Een regio die aantrekkelijk is. Om in te investeren, te werken, te wonen of om te bezoeken. En daardoor kunnen we ervoor zorgen dat we meer voorzieningen voor elkaar krijgen. U begrijpt het principe.

Ik wil hier ook even de provincie Overijssel noemen. Al een aantal jaren constateer ik bij de provincie de wil en de expertise om Zwolle en de Regio Zwolle verder te brengen. Het is in ons aller belang dat de provinciehoofdstad wel vaart, en dat kan alleen als stad en regio de ruimte krijgen om samen met de provincie krachtige samenwerkingsvormen te ontwikkelen. Van die processen ziet u als burger niet zoveel, en dat is ook prima. Maar al die goede ontwikkelingen die we hier benoemen zijn ook daaraan te danken. Daar wil ik mijn complimenten voor geven.

Ik ben een optimist, maar als u hier vaker in de zaal hebt gezeten tijdens mijn nieuwjaarstoespraak weet u dat ik altijd wil waken voor teveel jubel. Dat was het afgelopen jaar wel eens lastig, met al die positieve publiciteit over Zwolle. Maar… ondanks alle goede ontwikkelingen in de stad en de regio ontkomen ook wij nog steeds niet aan de gevolgen van de aanhoudende economische malheur. Ja, dan is het goed om te zien dat we de stad toch verder kunnen blijven ontwikkelen. Maar het is dan misschien wel extra zuur om te zien dat het mensen soms moeite kost om deel te kunnen nemen aan die ontwikkeling. Omdat ze financieel klem zijn komen te zitten, of omdat ze niet het gevoel hebben nog erbij te horen. Daar ligt een opgave.

Ook als overheid hebben we door de aanhoudende economische tegenwind steeds minder geld. Dat heeft gevolgen, ook voor de stad. Bij elke bezuiniging die we als college aankondigen hopen we dat het leed daarmee geleden is. Dat het tij keert. Dat we wat minder rigoureus hoeven budgetteren. Die boodschap kan ik u ook dit jaar niet brengen. Wat ik u wel wil vertellen is dat we aan de vooravond staan van belangrijke en misschien wel historische ontwikkelingen. We worden als gemeente verantwoordelijk voor een aantal belangrijke zorgtaken. Ja, sceptici zeggen dat bezuinigingsdrift van de rijksoverheid daar de reden van is. Maar ik geloof oprecht dat wij als gemeente die taken beter kunnen doen. Hoewel de rijksoverheid het ons op dit moment wel erg moeilijk maakt, met aanhoudende forse bezuinigingen en met de beperking van onze mogelijkheden dat op te lossen.

We hebben een flexibele en deskundige gemeentelijke organisatie – kleiner maar effectief. En we hebben al jaren goede werkrelaties met de belangrijkste maatschappelijke spelers, groot en klein, in de stad en de regio. Dat netwerk kunnen en moeten we nu benutten om onze verantwoordelijkheid te blijven nemen. Wijkgericht, met de regie bij de mensen zélf, en met ondersteuning op maat. Zodat mensen blijven meedoen, of dat weer gaan doen. Dat betekent niet dat mensen het zelf maar moeten organiseren. Of juist dat wij als gemeente dat allemaal wel even oppakken. Samen leven lukt alleen als we samenwerken.

Na de verkiezingen van maart komt er een nieuw college en een nieuwe gemeenteraad. Ik zeg u eerlijk: die mannen en vrouwen moeten aan de bak. Samen met u gaan we opnieuw de stad tegen het licht houden. Wat kan effectiever georganiseerd worden? Waar stoppen we mee? Wat vinden we écht belangrijk? Dat zijn, hoe je het ook wendt of keert, belangrijke keuzes. Het zijn ook keuzes die gemaakt moeten worden. Omdat we, hoe goed het ook gaat in Zwolle, ook in onze stad in een overgangsperiode zitten. Sommige vertrouwde zaken verdwijnen. Soms letterlijk: winkels sluiten de deuren. We moeten in de binnenstad, toch onze huiskamer, goed nadenken over hoe we koersen. Enerzijds zijn er de aanwinsten: Waanders, de Fundatie, de opleving van de Sassenstraat, het IJsbeeldenfestival, straks de terugkeer van de beeldengroep van Van der Capellen. Anderzijds hebben ook wij te maken met winkelleegstand. Niet grootschalig, maar toch. Maar ook hier geldt: we zijn denk ik op tijd begonnen met het beter inspelen op de eisen van deze en de komende tijd. En met onze gezamenlijke inzet komen we dan het verst. Kijk waar we nu staan.

Want wat mij sterkt, is dat er ook de afgelopen jaren reden voor gesomber was. Maar de stad toont veerkracht. Als college en gemeenteraad staan we dag in dag uit midden in de Zwolse samenleving: wat is de staat van de stad? Hoe gaat het met de mensen? Voelen ze zich prettig en veilig in hun woonomgeving of moeten we maatregelen nemen? Die houding maakt me nog wel trotser dan al die gebouwen. De inzet die we allemaal hebben om te doen wat er te doen staat. Onderschat de opgave niet. Maar in dit geval durf ik de verwachting wel aan dat deze resultaten uit het verleden toch een garantie zijn voor de toekomst.

Want ondanks de zware en ongemakkelijke bezuinigingsopgave bouwen we allemaal verder aan de stad. Steen voor steen. In Westenholte komt wijkaccommodatie het Anker. Aan de Burgemeester Drijbersingel verrijst een prachtig Hedon… Ikea komt op Hessenpoort… Wehkamp bouwt inmiddels. En het is goed hier te kunnen vermelden dat ook de infrastructuur voor deze regionaal belangrijke voorzieningen gegarandeerd is door de provincie. De aansluiting van de N340 – de weg van Ommen naar Hardenberg – op de A28 is goed voor de lokale en regionale bereikbaarheid en daarmee voor de economie. Dat geldt ook voor onze bereikbaarheid per spoor. Rijk en provincies hebben net besloten ruim 220 miljoen euro te investeren in met name het verbeteren van de scharnierfunctie van Zwolle in het spoornetwerk van Noord- en Oost-Nederland. Verder krijgt onze Kamperlijn een impuls, onder meer met een halte in Stadshagen.

En een paar weken geleden heb ik samen met de Commissaris van de Koning de handtekening gezet onder de herontwikkeling van het stationsgebied. Ik kan me voorstellen dat u bij de Spoorzone nog niet zo’n beeld heeft. Dat u wellicht weet dat de bussen ‘naar de andere kant’ verhuizen, en dat ze al aan een voetgangerstunnel bouwen. Maar neem van mij aan dat we daar echt iets essentieels toevoegen aan de stad. Voor onze gasten, die straks in een prachtig station hun entree maken in onze stad en regio. Maar vooral ook voor onszelf. Het stationsgebied wordt van barrière een extra toevoeging aan onze stad. Een levendig gebied waar je elkaar ontmoet op een van de nieuwe pleinen. Waar nieuwe bedrijvigheid een plaats vindt. En waar je beseft dat Zwolle, nog veel meer dan nu, een plaats is waar je graag aankomt, en waar je vertrekt met de gedachte snel weer terug te komen. Een nieuwe impuls voor de stad. En daar bouwen we nu al aan. Steen voor steen.

Ik heb wel eens het gevoel dat we het elk jaar drukker krijgen met z’n allen. U en ik hebben ook in 2014 weer veel te verzetten. Hetzij voor uw werk, hetzij uit zorg voor familie en naasten. En steeds vaker in combinatie… Ik vraag daarom niet zoveel van u. Een paar simpele dingen. Durf uw trots voor de stad uit te spreken. En geniet – ook dit jaar – van de prachtige voorzieningen die we al hadden en die we erbij hebben gekregen. Ze zijn ook voor u gebouwd. Steen voor steen.

GELUKKIG NIEUWJAAR!” 

Artikel delen:
Reacties 55
 1. Tja, en nu de hamvraag. Wat heeft dit ons weer gekost? Afschaffen deze flauwekul, of anders moeten burgemeester en wethouders dit gewoon voortaan maar eens uit eigen zak gaan betalen, want nu betaalt de belastingbetaler deze poppekast. En dat is gewoon belachelijk.


  ⚠️ Meld

 2. Waarom moet hier nu weer zo negatief gereageerd worden?
  Oke, het kost wat geld maar het is bedoeld als gebaar van gastvrijheid en saamhorigheid naar de Zwolse burger.
  En over geldverspilling gesproken, we zijn een veelvoud aan belastinggeld kwijt aan het opruimen van de vuurwerk-rotzooi op straat, de politie-inzet, brandweeruitrukken, ambulancehulp, eerste hulp in het ziekenhuis, etc.
  Maar daar hoor je niemand over.


  ⚠️ Meld

 3. Observer; dhr. Meijer kan een voorbeeld nemen aan zijn collega burgemeester in Den Haag. Hij schaft deze peperdure nieuwjaarsbijenkomst (125.000 euro) ten faveuren van een openbaar festijn voor alle Hagenezen. Prima lijkt me, de gemeente Zwolle is as maandag ook nog eens dicht vanaf 14.30 uur. Nogal overdreven lijkt me.


  ⚠️ Meld

 4. Mooi feestje, podium voor Zwols (muzikaal) talent.
  Iedereen had hier heen gekund, na aanmelding.
  Alleen je moet er zeer snel bij zijn.


  ⚠️ Meld

 5. Geen woord over de jeugdzwervers ,geen woord over de sluiting van Bonjour ,alleen maar Lbrije ,Waanders ,Fundatie etc .Zwolle doet het goed ben ik trots op maar het kan aan de onderkant nog een stuk beter


  ⚠️ Meld

 6. Gebruik maken van de vele voorzieningen die Zwolle rijk is,bv Isala weet je wel dat gaat kosten aan eigen risico >:(

  Kijk wel uit naar de nieuwe Hedon :D:D:D


  ⚠️ Meld

 7. @Wichert

  Geen woord over de jeugdzwervers ,geen woord over de sluiting van Bonjour ,alleen maar Librije ,Waanders ,Fundatie etc .Zwolle doet het goed ben ik trots op maar het kan aan de onderkant nog een stuk beter

  Je kunt er de opheffing en sluiting van de VVV, de steeds verder gaande verloedering van de Tijlpanden aan de Melkmarkt, de dreigende sluiting van de Grote Kerk en de dreigende verkoop van rijksmonument de Sassenpoort ook nog aan toevoegen.


  ⚠️ Meld

 8. Het was een nieuwjaarstoespraak, Wichert en Observer, geen voledige evaluatie van 2013. De meeste mensen proberen positief naar een nieuw jaar te kijken. Meijer benoemt wel kort de problemen van armoede, winkelleegstand en bezuinigingen, maar legt de nadruk op hetgeen bereikt is. Voor veel mensen is bemoediging een grotere stimulans om aan de slag te gaan dan het benadrukken wat allemaal verkeerd is gegaan of wat er nog moet gebeuren. Heet niet voor niets “peptalk”.:)


  ⚠️ Meld

 9. Jullie hebben gelijk Observer en Wichert. Neem voor het gemak de conclusie “geen woord over…” maar ff aan. Ben niet iemand van toespraken. Zeker niet van lange toespraken. Maar als je het wel doet, doe het dan goed en hang geen “overdreven goed verhaal” op. En kijk weg bij de dingen die je niet wilt zien en niet wilt benoemen.


  ⚠️ Meld

 10. Ik word onderhand erg moe van al die VVD’ers die de grote maatschappelijke problemen die er zijn, weglachen of wegmasseren met een big smile op hun tronie. Het spijt me dame, maar er is ook in Zwolle meer dan genoeg aan de hand waar serieus werk van gemaakt moet worden, maar daar hoor ik het college van B&W te weinig over. Gemiste kans.


  ⚠️ Meld

 11. Meijer zegt “Onderschat de opgave niet”, maar ook “Durf trots te zijn op de stad”. Dat laatste mis ik vaak bij Zwollenaren, in ieder geval die hier reageren. In het boek waarin 10 Zwollenaren worden geinterviewd, is dat oo de rode draad: de negatieve houding, het benadrukken van wat er allemaal fout is en verkeerd gaat, het tegen elke vorm van vernieuwing zijn. Ik vind dat jammer. Deze stad zit in de lift en zeker zijn er nog grote opgaven zoals Wichert en Observer er enkele benoemden, maar tel ook eens je zegeningen!


  ⚠️ Meld

 12. @Suze Ik weet niet of je de toespraak gelezen of gehoord hebt, maar hij spreekt zich daarover uit. Ik kan het niet kopieren, maar hij zegt iets dat hij een optimist is, maar wil waken voor te grote jubel. Hij wijst dan naar mensen die niet mee kunnen doen omdat ze of financieel klem zitten of het gevoel hebben er niet bij te horen. Hij noemt dat een grote opgave.


  ⚠️ Meld

 13. Van de paus mochten we niet trots zijn. Maar ik vind het nogal niet wat als je (waarschijnlijk?) Wichert, Observer, Stadshagenees en moi beschuldigt van het niet trots zijn op onze stad.

  Dat laatste mis ik vaak bij Zwollenaren, in ieder geval die hier reageren.

  Dat de burgemeester in een halve zin waarschuwt voor onderschatting van de opgaven, lijkt me logisch.


  ⚠️ Meld

 14. @dame,

  “Durf trots te zijn op de stad”. Dat laatste mis ik vaak bij Zwollenaren

  Dat ben ik wel met je eens, maar dat heeft ook te maken met het feit dat niet iedereen het zelfde beeld heeft van wat de stad voor hem/haar betekent en wat hij/zij de belangrijkste kenmerken van Zwolle vind. We wonen hier met 120.000 individuen.
  Als de burgemeester heeft getracht op deze wijze de eenheid onder de burgers te bevorderen is dat te prijzen, maar zo gemakkelijk gaat dat niet, De gemeente en de gemeenteraad zal dat in z’n eigen beleid en besluitvorming moeten laten zien.
  Vraag de nu zo hoog geprezen heer Waanders maar eens naar zijn ervaringen met diezelfde gemeente omtrent de verrgunningverlening voor zijn geweldige Broerenkerkproject.


  ⚠️ Meld

 15. Dame; ik ben vanuit de Randstad naar Zwolle verhuisd en ik vind wonen en leven hier een verademing. Mooie stad, aardige mensen, veel creatieve energie, gezelligheid ets. etc. Het is leuk dat Meijer benadrukt dat er zoveel goed gaat. Voorbeeld; De nieuwbouw van dat nieuwe ziekenhuis is fors duurder uitgevallen dan vooraf begroot, maar dat is een landelijke hobby, dus verbazingwekkend is dat niet. Helaas moest ik in het verleden zeer vaak op de eerste harthulp zijn, toen nog locatie Weezenlanden. Aldaar aangekomen was er genoeg en zeer kundig personeel aanwezig om mij te verzorgen, niets dan lof! Onlangs moest ik daar weer zijn, met zo’n 10 andere mensen ruim 2 uur moeten wachten tot er een bed vrij was, er was veel minder personeel aanwezig en bloedprikken gebeurde in de wachtkamer. Verplegend personeel heb ik letter de benen onder hun lijf zien rennen, maar toen ik vertrok was mijn conclusie; bouwkosten uit de hand gelopen en bezuinigd op de handen aan het bed. Die geluiden vang ik ook op van andere mensen die regelmatig in het ziekenhuis moeten zijn. Van vrienden die werkzaam zijn in het ziekenhuis heb ik de bevestiging gekregen dat door de uit de hand gelopen bouwkosten er inderdaad bezuinigd is op personeel. Daar hoor ik meneer Meijer niet over in zijn nieuwjaarstoespraak. Ook dat is een gemiste kans. Het lijkt wel of het tegenwoordig belangrijker is dat ziekenhuizen mooi en gelikt moeten zijn in plaats van dat ze dienen waarvoor ze bedoeld zijn; zorg verlenen. Mijn glas is niet half-leeg, maar door die doorgeschoten privatisering worden de zorgkosten hoger en hoger en de rekening wordt neergeld bij ons, gewone mensen.


  ⚠️ Meld

 16. @Observer en Stadshagenees Ik kan ook moeiteloos een aantal negatieve particuliere ervaringen hier toevoegen, maar vraag me af wat daar de zin van is. Het gaat hier om de Nieuwjaarstoespraak van de burgemeester. Een die optimistisch van toon is, maar die wel degelijk problemen aanstipt. De kritiek van Wichert en Observer was dat hij dat veel explicieter had moeten doen. Ik vind dat niet passen bij een Nieuwjaarstoespraak. Ik weet niet hoe het bij jullie werkt, maar ik raak verlamd wanneer ik me teveel bezig hou met mogelijke bedreigingen en negatieve toekomstverwachtingen. Ik concentreer me liever op kansen en mogelijkheden.
  En laten we wel wezen: het gaat Zwolle in vergelijking met veel andere gemeenten voor de wind. Er is hier veel gepresteerd dat landelijke erkenning krijgt.


  ⚠️ Meld

 17. @ Dame, gaf dit al eerder aan over toespraken

  Ben niet iemand van toespraken. Zeker niet van lange toespraken. Maar als je het wel doet, doe het dan goed en hang geen “overdreven goed verhaal” op. En kijk weg bij de dingen die je niet wilt zien en niet wilt benoemen.

  Hoop dat ik alleen mag reageren op jouw

  Dat laatste mis ik vaak bij Zwollenaren, in ieder geval die hier reageren.

  Moet er niet aan denken die hele toespraak te lezen, de Youp van de week is me al lang zat 😉


  ⚠️ Meld

 18. Ik ben het helemaal met @Dame eens, om meerdere redenen.
  – Nieuwjaarstoespraken zijn er niet voor om te somberen, maar om een hart onder riem te steken. Alles wat niet genoemd wordt houdt niet in dat er niets aan gedaan wordt.
  – onderzoek laat zien dat het benadrukken van het positieve meer effect sorteert, dan het steeds maar zeggen wat verkeerd gaat. Zie het boek van Rijn Vogelaar, De Superpromoter. Op de site van bol.com kun u een korte samenvatting lezen:http://www.bol.com/nl/p/de-superpromoter/1001004006552579/
  – ik word een beetje moe van al die mensen, die voortdurend uitleggen wat anderen moeten doen om zaken te verbeteren. Laat zelf eens zien in de praktijk wat je bedoelt en hoe het moet.

  Trots zijn op Zwolle kan om heel veel redenen, de burgemeester heeft het benoemd. Laten we dat dan ook zijn en uitdragen.
  Dat betekent niet dat alles goed gaat. Er is werk aan de winkel en het college realiseert zich dat terdege.


  ⚠️ Meld

 19. Ik durf te beweren dat ik heel erg trots ben op onze stad, anders zou ik mijn werk als bevlogen stadsgids ook niet met overgave kunnen doen.
  En als ik met toeristen door de binnenstad loop zeggen de meesten Goh, ik wist niet dat Zwolle zo’n geweldig mooie binnenstad had.
  Maar ook hoor ik vaak dat men het heel raar vind dat zo’n stad met een hoge toeristische potentie z’n VVV heeft opgedoekt.
  Ook zijn onze gasten vrij negatief over de kaalslag en de nieuwbouw uit de 60er jaren van de vorige eeuw (Stadhuis Grote Kerkplein, V&D, C&A, nieuwbouw Stedelijk museum. etc.
  En aangezien zij de echte kenners zijn zouden daar onze prioriteiten moeten liggen.

  En ik zie onze bezoekers als de echte


  ⚠️ Meld

 20. Dat weet ik, Observer, en ik bewonder je inzet en creativiteit. Ik ontken ook niet dat er geen zaken zijn die aandacht vragen (en jij noemt er een aantal waar ik mee eens ben), maar daar ging het hier niet om. Gaat om het karakter van een Nieuwjaarstoespraak.


  ⚠️ Meld

 21. “De superpromotor” gaat over het belang van klanten die zich positief uitlaten over het merk of dienst of eventueel stad. Het gaat niet over een manager of burgemeester die zichzelf op de borst loopt te kloppen. Dat laatste wekt -zo is ook hier te constateren- slechts wrevel op bij de toehoorder, een enkele die-hard positivo daargelaten.
  Velen vergeten dat een kritische houding de eerste aanzet tot erkenning van problemen en daarmee verbetering is. Volgens mij zit dat bewustzijn bij vele Zwollenaren goed verankerd. Bij een enkeling werkt het naar analogie van het gedrag van een struisvogel kennelijk verlammend.


  ⚠️ Meld

 22. Het doet mij deugd te mogen constateren dat mijn bijzonder gewaardeerde vrind, de immer goedgeluimde H.J., weer een evenwichtige en weloverwogen nieuwjaarsrede heeft weten te brengen.


  ⚠️ Meld

 23. @ John: Heb je een voorbeeld

  ik word een beetje moe van al die mensen, die voortdurend uitleggen wat anderen MOETEN doen om zaken te verbeteren. Laat zelf eens zien in de praktijk wat je bedoelt en hoe het moet.

  . Begrijp niet wat je bedoelt.


  ⚠️ Meld

 24. Ja, Dick, en dan bedoel “trots in de breedte”, dus niet alleen trots op de historie en oude gebouwen, maar ook op alle ontwikkelingen, initiatieven en activiteiten. Dat terwijl er alle reden is om juist wel trots op de stad te zijn. Het gaat hier economisch beter dan elders, in cultureel opzicht gebeurt er ontzettend veel, er zijn hier veel vrijwilligers en verenigingen, etcetc. Het is niet alleen een mooie stad maar ook een levendige stad.


  ⚠️ Meld

 25. Dick, bij het plaatsen van mijn reactie van 13.25 had ik die van P.Perspectief nog niet gezien, maar ik vind het, ondanks de (soms kleine) verschillen van inzicht, van beiden evenwichtig en weloverwogen.  ⚠️ Meld

 26. Om de klanten, cq inwoners de trots te laten uitdragen, kan het geen kwaad, hen te vertellen wat de grond van die trots is. En dat deed de burgemeester. En blijkens het applaus wat hij kreeg bij zijn opmerking over trots werd dat herkend door de aanwezigen. Waaronder veel “gewone” burgers.
  Dick, lees bovenstaande draad maar na. Al die negativiteit waar niets tegenover wordt gezet. En dan de duiding van wat als negativiteit wordt ervaren. Is mis de nuancering. Een voorbeeld. Hierboven wordt de troosteloosheid van het begin van de Melkmarkt genoemd. Dat klopt, maar dat heeft vooral te maken met de economische situatie. Het wordt daar niet ontwikkeld omdat er geen potentiele klanten zijn. (Vergelijk het naar beneden bijstellen van de plannen van het Katwolderplein).
  De ontwikkeling is nogal vertraagd vanwege bezwaren en rechtsgang. Met als resultaat dat het nu op zijn gat ligt.
  Ik lees hier vooral negativiteit en dat was nog niet zo lang geleden de reden voor mij om Weblog Zwolle links te laten liggen. Men laat het bij schrijven wat ANDEREN moeten doen. Dat is mij te gemakkelijk. Wordt dan politiek actief bijvoorbeeld. Dan kun je er zelf wat aan doen.
  Die trots die er kan zijn mis ik hier, ja.
  Je kunt vanuit je trots ook de verbeterpunten benoemen. Dat zal trouwens ook meer effect sorteren.


  ⚠️ Meld

 27. De nieuwbouw van dat nieuwe ziekenhuis is fors duurder uitgevallen dan vooraf begroot…

  Wat ook weinig mensen weten, er zouden 5 vlinders gebouwd worden, er staan er nu maar 4.

  Ik ben het wel eens met de mensen die constateren dat niet alles hosanna is. Het succesverhaal van de Fundatie en Waanders weten we (met alle respect) nu wel, en anders laten de directeuren je dat wel wekelijks weten. Graag continue aandacht voor het zichtbare verval van onze stad en de onderkant van de samenleving, dan stel je iets voor!!


  ⚠️ Meld

 28. @ Dame, het lijkt me gevaarlijk conclusies te trekken over de Zwolse bevolking n.a.v. de reacties hier. Zullen er per jaar eens een dikke honderd mensen hier reageren? Zwolle heeft een dikke 100.000 inwoners. Volgens de regels die ik vrogger heb geleerd, kun je niet spreken van een representatief onderzoek. In mijn omgeving (waar weinig tot niemand hier reageert) is men in elk geval wel trots op/gek met de stad en is men, in het algemeen, ook nogal positief ingesteld.


  ⚠️ Meld

 29. @ JJR, dat kan (toch). Evenwichtig en weloverwogen, zijn ze beiden idd. Persoonlijk ga ik meer naar P.Perspectief. Ben geen fan van de burgemeester, jij wel (of is de foto cynisch bedoeld)?


  ⚠️ Meld

 30. @ John, zie 14:15. Velen in mijn omgeving komen ook niet of nauwelijks bij de nieuwjaarsbijeenkomst, in De Fundatie of bij Jonnie Boer of luisteren met plezier naar een toespraak. Succes vanmiddag weer Wichert, om de kantine stil te krijgen voor de toespraak van de veurzitter ;). Op internet vind je nu éénmaal veel klagers in fora etc…niet representatief dus.


  ⚠️ Meld

 31. Daar heb je gelijk in, Dick 14.15 uur. Daarom voegde ik er ook aan toe “iig hier”. Het frappeerde me wel dat die bevinding ook de rode draad was in het boek dat ik noemde, waarin 10 bekende Zwollenaren werden geinterviewd. Ben blij dat je het tegenspreekt.


  ⚠️ Meld

 32. Hoe kun je naar je stad kijken en trots zijn? Trots zijn zit overal in behalve als je werk zoekt, je huis moet verkopen, geen huis kunt huren etc. Als dat allemaal goed is is de trots er ook!


  ⚠️ Meld

 33. Dick, ik ga geen namen noemen. daar ging het in dit topic ook niet over. Laat ieder dat voor zich maar uitmaken. De uitspraak van Meijer roept wel iets op, dat is duidelijk. En eens met Suze, dat mensen in nare omstandigheden misschien weinig aanleiding zien om vrolijk, blij en met trots naar hun stad te kijken, hoewel dat ook niet voor iedereen in die categorie zal gelden. Daarom is er inderdaad nog veel werk aan de winkel.


  ⚠️ Meld

 34. Dame, het kwam wel over alsof wij (vlak daarvoor gepost) daarmee bedoeld werden.

  Wichert, Observer, Stadshagenees en ik

  . Daarom is het extra lullig dat er schijnbaar niet even aandacht werd besteed aan de groep waar Suze op doelt. Gewoon de wereld in kijken door een egocentrische, kapitalistische VVD-bril. Nee, ik ga die toespraak niet lezen, want het boeit me niet. Hier reageer ik slechts op de reacties.


  ⚠️ Meld

 35. Sorry, Dick, maar dat vind ik een rare reactie. Het boeit je niet wat de man zegt, je wilt het niet lezen, maar je bent tegelijkertijd niet te beroerd om er een hard oordeel over te vellen. En nogmaals, nee, ik sprak niet over degenen die er vlak voor hadden gepost, maar in het algemeen over reacties hier op WLZ. Kritisch en negatief zijn niet altijd synoniemen.


  ⚠️ Meld

 36. Het is mijn man gewoon niet. Zijn toespraak zal wel veel weg hebben van een verzameling VVD-raadslid Papje-columns. Die kan ik slechts door de lengte doorkomen. Reageren op de reacties dat kan toch heel goed op WLZ; anders heb ik in die 6 jaar (?) WLZ nooit goed begrepen. Het ging over “trots op Zwolle”, daar heb ik (nog wel een uitgebreidere) mening over. Zo nu ga ik maar eens naar de nieuwjaarsreceptie van WVF, heb ik denk ik net de toespraak van de veurzitter gemist 😉 Owwww, Martin Veldwijk, vandaag (dacht ik) ook alle succes met je toespraak. 🙂


  ⚠️ Meld

 37. Voor mij is het juist een heel groot pluspunt dat hier niet iedereen apetrots loopt te vertellen over ‘zijn’ of ‘haar’ stad Zwolle. Gewoon stil genieten, trots zijn en lekker zeik’n en zeur’n. Dat is Zwolle, niks mis mee.


  ⚠️ Meld

 38. Hierboven wordt de troosteloosheid van het begin van de Melkmarkt genoemd. Dat klopt, maar dat heeft vooral te maken met de economische situatie. Het wordt daar niet ontwikkeld omdat er geen potentiele klanten zijn. (Vergelijk het naar beneden bijstellen van de plannen van het Katwolderplein).
  De ontwikkeling is nogal vertraagd vanwege bezwaren en rechtsgang. Met als resultaat dat het nu op zijn gat ligt.

  Ja, ja het is de schuld van de betrokken burger en de economie, niet van gebrek aan inzicht van de gemeenteraad. Kan het ‘goedkoper’?


  ⚠️ Meld

 39. Je kunt vanuit je trots ook de verbeterpunten benoemen. Dat zal trouwens ook meer effect sorteren

  Hier ben ik het mee eens, Het is voor een (ex)volksvertegenwoordiger dan ook belangrijk om die trots bij zijn medezwollenaren te herkennen en de vanuit betrokkenheid aangedragen verbeterpunten niet altijd als negatief gezeur af te doen.  ⚠️ Meld

Reageer