Wijziging topstructuur Dimence Groep

Zwolle – De Dimence Groep biedt geestelijke gezondheidszorg, welzijn en maatschappelijke dienstverlening voor iedereen in Oost-Nederland. De groep bestaat uit zelfstandige stichtingen – waaronder Mindfit, De Kern en Dimence – met een eigen zorgaanbod voor een specifieke doelgroep. Binnenkort wijzigt de topstructuur van deze organisatie.

Bij de vorming van de Dimence Groep per 1 januari 2014 zijn decentralisatie van taken en verantwoordelijkheden en het verminderen van overhead belangrijke speerpunten. Daarom brengen we medio 2014 ook de omvang van de raad van bestuur terug naar twee personen. De huidige voorzitter van de raad van bestuur, Sybren Bangma, gaat omstreeks juni 2014 op eigen verzoek met (vervroegd) pensioen. De overige twee bestuursleden, Ernst Klunder en Herma van der Wal, vormen dan samen de nieuwe raad van bestuur. Ernst Klunder wordt per 1 januari 2014 benoemd tot voorzitter van de raad van bestuur. Sybren Bangma blijft tot zijn vertrek lid van de raad van bestuur. Deze wisseling zorgt voor een soepele overgang en maakt het mogelijk om de start van de Dimence Groep in te luiden onder leiding van een nieuwe voorzitter van de raad van bestuur.

Raad van Bestuur Dimence Groep

 

Ernst Klunder
Met Ernst Klunder krijgt het bestuur van Stichting Dimence Groep een zeer ervaren nieuwe voorzitter, die beschikt over brede, bestuurlijke ervaring in de zorg. Hij werkte onder andere als manager Zorginkoop bij Groene Land Achmea, als manager Financiën & ICT bij Isala klinieken en de afgelopen jaren als lid van de raad van bestuur van Stichting Dimence en Stichting Dimence Groep. Daarnaast vervult hij diverse nevenfuncties waaronder als voorzitter van het bestuur van het Regionaal Zorgnetwerk Zwolle en omstreken, bestuursvoorzitter van gebruikersvereniging USER en Bestuursvoorzitter van Zorg en Innovatie in Salland en omstreken.

Herma van der Wal
Met een achtergrond als psychiater werkte Herma van der Wal gedurende 8 jaar als directeur behandelzaken bij GGZ Drenthe. Tevens was ze lid van de raad van toezicht van Zorggroep Groningen. Momenteel werkt zij als bestuurslid van de raad van bestuur van Stichting Dimence en Stichting Dimence Groep. Vanuit die functie vervult ze tevens de taak van geneesheer-directeur. Daarnaast participeert ze in diverse commissies op het gebied van patiënt veiligheid van branchevereniging GGZ Nederland.

 

Afscheid Sybren Bangma

Sybren Bangma neemt volgend jaar afscheid na een indrukwekkende loopbaan in de geestelijke gezondheidszorg. Met een opleidingsachtergrond in sociologie en economie werkte hij als inspecteur bij de Hoofdinspectie voor de Geestelijke Volksgezondheid. Daarna was hij achtereenvolgens directeur van de RIAGG Almelo, directeur van Adhesie, voorzitter van de raad van bestuur van Stichting Dimence, medebestuurder van Stichting Oldenkotte en voorzitter van de raad van bestuur van de Dimence Groep. Daarnaast vervult hij diverse nevenfuncties waaronder als bestuurslid bij Stichting Benchmark GGZ, pensioenfonds PGGM en jarenlang als bestuurslid van GGZ Nederland.

Artikel delen: