Swollwacht wil uitstel aanpak kruispunt de Dobbe

De Swollwachtfractie vindt het raar dat Zwolle het kruispunt bij winkelcentrum Aa-landen gaat aanpakken, terwijl de rechter zich er nog over moet buigen. Het gevaarlijke kruispunt staat al jaren ter discussie.

Zwolle heeft er een oplossing voor bedacht, maar niet naar tevredenheid van omwonenden en ondernemers. Zij hebben daarom de rechter gevraagd er naar te kijken. Volgens Swollwacht is het goed om op uitspraak te wachten, omdat de bouw anders stil kan worden gelegd. Dat is onlangs ook gebeurd bij de bouw in de wijk Aloe.

Bron: RTV Oost

De Swollwachtfractie las in De Stentor van vrijdag 11 augustus 2007 een bericht, waarin wordt aangegeven, dat met de reconstructie van de kruising voor winkelcentrum De Dobbe op maandag 20 augustus a.s. zal worden begonnen. Dit om de verkeers-afwikkeling bij het winkelcentrum de Dobbe in de Aalanden te verbeteren.

Onze fractie heeft n.a.v. de inhoud van dit  artikel enkele vragen aan uw college, t.w.:

 1. Is het uw college bekend, dat de mededeling uit het stadhuis in voornoemde krant – betreffende de aankondiging om op 20 augustus a.s. te beginnen met de reconstructie – verkeerd bij de winkeliers en de omwonenden is gevallen, temeer omdat u als gemeente weet, dat men daar om een voorlopige voorziening heeft gevraagd bij de rechtbank, en zij vinden dat de gemeente toch wel even op de uitspraak zou kunnen wachten?”
 2. Bent u met ons van mening, dat u als gemeente beter de uitspraak van de rechter kunt afwachten en hier niet dezelfde arrogantie te tonen – door te laten weten om op maandag 20 augustus a.s. tóch met de reconstructie van de kruising voor het winkelcentrum de Dobbe te gaan beginnen – als bij de Hessenpoort en de Aloë  om een eventuele bouwstop te voorkomen.

Het is u ongetwijfeld bekend, dat de Swollwachtfractie van begin af aan tegen reconstructie – zoals nu wordt voorgesteld – van deze kruising is geweest en heeft van meet af aan gekozen voor de duurdere optie voor wat betreft de aanpassing van deze kruising.

Over de verkeersontwikkelingen bij de Dobbe heeft ons raadslid William Dogger, u namens Swollwacht ook al in het verleden meerdere malen (o.a. in 2004) bevraagt en aangesproken, het is dan ook triest te moeten vernemen dat er jaren helemaal niets ondernomen is en dat de Zwolse samenleving nu plotsklaps een slecht bedachte oplossing van het College door de strot gedrukt krijgt”. 
 
Wijkveiligheidsplan Aalanden 2004.                          

In het door de gemeente in samenspraak met de wijkbewoners van de Aalanden en andere professionals opgestelde wijkveiligheidsplan Aalanden 2004, staan knelpunten beschreven t.a.v. de veiligheid (gevoelens) in de wijk. Het wijkveiligheidsplan 2004 zou een handvat moeten zijn tot het maken van een keuze voor acties die o.a. de veiligheid in de wijk vergroten.

Swollwacht citeert hieruit het volgende gedeelte:

1.     Verkeer.

Een aantal verkeerssituaties is de bewoners een doorn in het oog. De situatie rond winkelcentrum de Dobbe vormt daarvan een goed voorbeeld. Een oplossing lijkt vooralsnog niet voorhanden. Zelfs aan de aanleg van een rotonde kleven zoveel bezwaren dat dit geen oplossing biedt. Zo zijn er al verschillende oplossingen aangedragen en onderzocht door de Gemeente. Alle ideeën zijn tot nu toe ontoereikend bevonden.

Onze fractie constateert daaruit, dat de problematiek betreffende de verkeersafwikkeling rond het winkelcentrum de Dobbe toen reeds speelde en er tot op heden (augustus 2007) nog steeds geen oplossing voor gevonden is. Dat is voor onze fractie onbegrijpelijk en onaanvaardbaar, temeer meerdere raadsfracties tijdens deze raadsperiode tóch duidelijk hebben aangegeven te willen kiezen voor de duurste optie, welke werd aangedragen voor de reconstructie van deze kruising.

De Swollwachtfractie vraagt uw College dan ook vriendelijk, doch dringend te wachten op de uitspraak van de rechter én in deze geen arrogante houding aan te nemen zoals gebeurd is bij de Hessenpoort en de Aloë.

Wanneer met de reconstructie van de kruising voor winkelcentrum De Dobbe op 20 augustus wel een aanvang wordt gemaakt én door de eventuele uitspraak van de rechter óók dit werk zal moeten worden stilgelegd, zal dit de verkeersveiligheid zeker niet ten goede komen. Nu is het tijdens de drukke uren al dringen om er zonder kleerscheuren uit te komen; dat wordt alleen maar erger, wanneer de werkzaamheden zouden moeten worden stilgelegd, nadat de reconstructiewerkzaamheden zijn aangevangen.

Onze fractie vraagt u dan ook dringend de uitspraak van de rechter af te wachten en tot die tijd geen aanvang te maken met de reconstructie van deze kruising.

In afwachting van uw antwoord tekenen wij,

Met vriendelijke groet,

Trudy Kistemaker, raadslid Swollwacht

Kevin Boezelman, steunfractielid Swollwacht.

Artikel delen:
Reacties 9
 1. Dit is nu al een slepende zaak van jaren. Als al die energie en kosten nu eens in dat kruispunt gestopt waren, was het nu al lang klaar geweest. Ziehier de reden waarom ik niet voor de politiek gekozen heb.


  ⚠️ Meld

 2. Waarom willen ze daar geen rotonde dan? Veiliger kan het niet, tenzij ze een ongelijkvloerse kruising willen aanleggen, maar dat wordt daar wat lastig ;D


  ⚠️ Meld

 3. @Chris. Het simpele antwoord is dat een rotonde te duur gevonden wordt. Een dodelijk ongeuk en vele bijna ongelukken is klaarblijkelijk goedkoper. Werkelijk overal liggen de meest onzinnige vluchtheuvels en rotondes, maar niet bij de Dobbe. De komplete gemeenteraad zou zich kapot moeten schamen.


  ⚠️ Meld

 4. Gedwongen rechtsaf slaan en het eenbaans maken. Ja hoor dat is de oplossing. Krijg je file-vorming op de parkeerplaats. Dat is nu al zo. Met je winkelwagentje kun je niet of nauwelijks bij je geparkeerde auto komen zonder halsbrekende toeren uit te halen.Met de fiets is het idem dito. Slalomend tussen de auto’s door. Ik denk nog steeds dat een rotonde de beste oplossing is. Dit zorgt voor een snellere doorstroming.


  ⚠️ Meld

 5. @Admin:
  Misschien een link bij het bericht plaatsen van de eerdere discussie dit jaar over dit punt? Ik zie allerlei oude koeien voor me 😉
  De rotonde komt er niet, maar de gedwongen afslag naar rechts wordt dus als de raad zijn zin krijgt aanstaande maandag gerealiseerd? Ik ben erg benieuwd naar de reactie van de rechter in deze… Ook naar de verschillende mogelijkheden die aangedragen worden door de buurt, maar kennelijk niet mochten of financieel konden.

  ===========

  Link: https://www.weblogzwolle.nl/content/view/2048/2/


  ⚠️ Meld

 6. Aan iedereen die een rotonde prefereert boven “gedwongen rechtsaf slaan”: dat laatste levert net zoveel filevorming als bij een rotonde.

  Denk er maar eens goed over na… is een rotonde ook niet gewoon “gedwongen rechtsaf slaan”? Op deze manier spaar je dus een boel geld uit. Maak het laatste stuk Eemlaan alleen toegankelijk voor fietsers en je hebt een hele goede oplossing voor het probleem gekregen voor minder geld!


  ⚠️ Meld

 7. Ik heb de tekening nog even kritisch bekeken; in deze situatie ben je sneller van de parkeerplaats af dan bij een rotonde: je hoeft nu niet op fietsers en voetgangers wachten(voorrang te verlenen). Deze steken links van je over!
  Dat handjevol mensen dat -met de auto- uit de hoek van de Eemlaan komt, kunnen via de Dommel. Mensen uit Aa-landen Noord (of verder) moeten 100m omrijden… poehpoeh!

  Dit is van-het-parkeerterrein-afkom-technisch echt de beste oplossing.


  ⚠️ Meld

Reacties zijn gesloten.