Zorg, Noaberschap en Vriendschap in Zwolle

Zwolle – Woensdag 15 januari 2014 organiseert GroenLinks Zwolle in Brasserie Bonjour aan de Burgemeester Drijbersingel te Zwolle het minisymposium ‘Zorg, Noaberschap en Vriendschap in Zwolle. Wenkend perspectief of gevaarlijke illusie?’ plaats. De inleiding is van dr. Femmianne Bredewold (Gereformeerde Hogeschool).

We gaan van verzorgingsstaat naar participatiesamenleving, aldus een heersende opvatting. We moeten van de overheid meer naar elkaar omzien. Kunnen we meer Noaberschap tonen en beter omzien naar elkaar? Deze vraag roept echter de tegenvraag op of dit zomaar kan. Woensdagavond 15 januari proberen we een antwoord te vinden op deze tegenvraag. Spreker Femmianne Bredewold onderzocht in twee Zwolse wijken of inwoners met een verstandelijke of psychiatrische beperking door de omgeving worden opgenomen. Haar conclusie zet ons met beide benen op de Zwolse grond: dat het met de participatiesamenleving voor hen vanzelf goed zal komen “is een gevaarlijke illusie” (aldus Bredewold in de Volkskrant).

Achtergrond en programma
Gemeenten krijgen een steeds belangrijker rol in de participatiesamenleving, zoals het kabinet zich dat voor zich ziet. Vanaf 2015 ligt de verantwoordelijkheid voor veel taken die nu nog bij het Rijk liggen, bij gemeenten. Het gaat dan over allerlei vormen van – vaak langdurige – zorg: de jeugdzorg, delen van de Awbz en van de Wajong. Voor die nieuwe taken krijgen gemeenten bovendien fors minder budget. Het Rijk snijdt daarnaast stevig in de middelen van bestaande taken in het sociaal domein: huishoudelijke hulp, financiële tegemoetkoming chronisch zieken, de sociale werkvoorziening. De gemeenteraadsverkiezingen van 19 maart 2014 gaan dus echt ergens over!

Gemeenten rekenen zich vaak rijk als het gaat om de extra steun die mantelzorgers en wijkbewoners aan kwetsbare inwoners kunnen bieden. Langdurige (mantel)zorg verleen je aan je familieleden, niet snel aan mensen uit je straat. Bovendien is het beroep dat de overheid doet op onze tijd al fors: iedereen moet via betaald werk in zijn of haar levensonderhoud voorzien, vrijwilligers dienen allerlei voorzieningen (sportclubs, maaltijdverstrekking, buurthuizen, speeltuinen) in de lucht te zien te houden. Voor de een zal die inzet geen probleem zijn. Voor de ander juist wel. Voor een leefbare en plezierige buurt en stad gaat het om de inbreng van iedereen. Naoberschap en vriendschap zullen, naar onze verwachting, weer aan belang gaan winnen.

GroenLinks organiseert hierover een minisymposium Zorg, Noaberschap en Vriendschap in Zwolle. De avond wordt ingeleid door Femmianne Bredewold, onderzoeker aan de Gereformeerde Hogeschool. Zij promoveert op 10 januari 2014 aan de Universiteit van Amsterdam bij hoogleraar Evelien Tonkens op het contact tussen mensen met een verstandelijke of psychiatrische beperking en buurtgenoten. Drie maatschappelijke organisaties geven vervolgens een reactie op haar lezing. In het forumdebat wordt de zaal actief betrokken en gaan we op zoek naar de verhalen uit de dagelijkse praktijk. Het minisymposium vindt plaats op woensdag 15 januari 2014 om 19:30 uur in Brasserie Bonjour van het Leger des Heils aan de Burgemeester Drijbersingel 13. Brasserie Bonjour is een mooie, recent vernieuwde locatie met goede parkeergelegenheid, mocht het slecht weer zijn.

Programma

19.30 uur  Zaal open, ontvangst

19.45 uur  Woord van welkom door Patrick Rijke

19.50 uur  Toelichting programma en inleiding door voorzitter Remko de Paus

19.55 uur  Lezing dr. Femmianne Bredewold

20.25 uur  Reactie op de lezing door vertegenwoordigers van drie Zwolse
                maatschappelijke organisaties: Cliëntenraad RIBW, Steunpunt
                Mantelzorg, IJsselheem

21.00 uur  Pauze

21.30 uur  Forumgesprek: onderling en met de zaal

22.15 uur  Afsluiting door de voorzitter

22.20 uur  Gelegenheid na te praten (met niet-alcoholisch drankje en hapje)

23.00 uur  Sluiting zaal

Iedereen is van harte welkom. Aanmelden is niet verplicht, maar wel zeer gewenst. Aanmelden kan bij Anneke Nusselder: anneke.nusselder@home.nl.  Meer informatie over het minisymposium is te verkrijgen bij Remko de Paus, die het minisymposium zal leiden: remko.de.paus@gmail.com.

Artikel delen:

Reageer