Voortgang wijkvernieuwing in Dieze-Oost

Zwolle – SWZ heeft in Dieze-Oost de afgelopen jaren grote stappen gezet. In deze buurt heeft SWZ ruim 750 portieketagewoningen. De oorspronkelijke staat betekent een matige woonkwaliteit. Bij een deel van de woningen is gekozen voor sloop, maar SWZ heeft ook de keuze gemaakt om een groot gedeelte van het bezit te behouden. Hier gaan we renoveren. 

 

Op dit moment is SWZ volop bezig met renovatie van de flats aan de Pieter Steynstraat. Flat 1 is afgerond en nu is bouwbedrijf Salverda de overige drie flats aan het verbeteren. Eind 2014 is deze renovatie afgerond. In de eerste helft van 2014 staat de renovatie gepland voor de eengezinswoningen aan de Geert Grootestraat. SWZ streeft er naar alle woningen die zij in Dieze-Oost wil behouden voor 2020 te renoveren.

sloop/nieuwbouw

De maisonnetteflats aan de Geert Grootestraat worden alle vier vernieuwd. De eerste flat bij de Devotentunnel heeft eind 2010 haar nieuwe bewoners verwelkomd en de 2e flat wordt in april 2014 opgeleverd. Flat 3 en 4 staan voor de komende jaren op de planning. Ook wordt er gesloopt in het gebied achter de Geert Grootestraat. Met de sloop van de Van Schoonhovenstraat en de Hemerkenstraat (even huisnummers) wordt in de zomer 2014 gestart. Als de sloopwerkzaamheden klaar zijn, wordt er gelijk gestart met de nieuwbouw. Deze wordt verwacht begin 2015.

 

centrale verwarming en anti-schimmelpakketten

In 2012 heeft SWZ bewoners van niet-gerenoveerde portieketagewoningen in Dieze-Oost het aanbod gedaan centrale verwarming tegen huurverhoging aan te leggen. Daarnaast zijn gratis anti-schimmelpakketten beschikbaar gesteld. Als gevolg van het plaatsen van cv verdwenen in veel woningen de vochtproducerende geisers, haarden en kachels. Er is een uitzondering gemaakt voor woningen, waar op korte termijn sloop is gepland of waar een omvattende renovatie binnen 5 jaar wordt uitgevoerd. Daar is de investering eenvoudig  niet verantwoord.

 

Het merendeel van de bewoners hebben van het aanbod van SWZ gebruik gemaakt. De huurverhoging is onderdeel van de kale huur en afhankelijk van het inkomen kan voor deze huurverhoging huurtoeslag worden aangevraagd. Vanaf de herfst van 2013 heeft een klein aantal bewoners opnieuw aangegeven overlast te ondervinden van schimmel in de woning. SWZ biedt in deze situatie niet alleen het anti-schimmelpakket, maar ook concrete hulp bij het uitvoeren van de werkzaamheden die nodig zijn.

Artikel delen:
Reactie 1

Reacties zijn gesloten.