Bijeenkomst nieuw cultuureducatiebeleid

Zwolle – De Gemeente Zwolle nodigt mogelijke aanbieders van cultuureducatieve activiteiten uit voor een informatiebijeenkomst op woensdag 15 januari 2014 van 16.00-17.00 uur in de Thorbeckezaal van het stadhuis (Grote Kerkplein 15) over de uitwerking van het nieuwe beleid voor cultuureducatie in een nieuwe makelaarsfunctie en een fonds cultuureducatie Zwolle.

De Gemeente Zwolle wil mogelijke aanbieders van cultuureducatieve activiteiten graag informeren over de voorgenomen vormgeving van de makelaarsfunctie en het hierboven genoemde fonds. Vervolgens is er gelegenheid om hierover vragen te stellen. Belangstellenden kunnen zich zich tot uiterlijk 13 januari 2014 opgeven via secretariaat.mo@zwolle.nl onder vermelding van aanmelding informatiebijeenkomst cultuureducatie 15 januari 2014. Meer informatie over deze bijeenkomst is te lezen in de uitnodigingsbrief die HIER te downloaden is.

Artikel delen:

Reageer