Gift van diaconie voor WijZ Buurtkamer Assendorp

Zwolle – De Buurtkamer Assendorp heeft een gift ontvangen van de diaconie van de Protestantse Gemeente Zwolle. Deze buurtkamer is bedoeld voor kwetsbare ouderen in Assendorp. Met ingang van het nieuwe jaar moest de buurtkamer de Molenhof verlaten en daardoor was een nieuwe locatie dringend nodig. De naastgelegen Jeruzalemkerk heeft de deuren opengezet, waardoor de buurtkamer slechts 50 meter verderop kan worden voortgezet. Dank zij de gift van de diaconie kan de huur en de inrichting van de ruimte voor drie jaar worden betaald.

De diaconie van de Protestantse Gemeente Zwolle heeft besloten om de buurtkamer Assendorp een jaarlijkse gift te geven van 500 euro, voor de komende drie jaar. “De diaconie wil zich verbinden met de buurt. Met name kleine, zichtbare initiatieven willen we graag ondersteunen. De buurtkamer is daar een mooi voorbeeld van,” aldus Wim van Ree van de diaconie. De ouderen zijn door de diaconie vooraf verwelkomd en rondgeleid in het gebouw. “De buurtkamer is hier inmiddels gestart. Fijn dat we voor deze groep iets kunnen doen, maar omgekeerd brengt dit initiatief bij ons ook leven in de brouwerij.”

WijZ is zeer ingenomen met het gebaar van de diaconie. De gift wordt gebruikt om de huurkosten te betalen, en daarnaast om de ruimte gezellig in te richten. Voor de buurtkamer is het een prachtige oplossing en de organisatie vindt dit een voorbeeld van hoe oplossingen worden geboden vanuit de samenleving. Karin Bennink, coördinator buurtkamer van WijZ: “We zijn heel blij met de gastvrijheid van de Jeruzalemkerk. Ook de bezoekers en vrijwilligers voelen zich hier al thuis.

De buurtkamer Assendorp bestaat inmiddels ruim 2 jaar. Wekelijks komt een vaste groep van 12 ouderen hier elke donderdagochtend bij elkaar om elkaar te spreken, een activiteit te doen (bijvoorbeeld bewegen en spelletjes) en zij sluiten de ochtend af met een warme maaltijd. De buurtkamer is een initiatief van WijZ en draait grotendeels met vrijwilligers.  De eigen bijdrage is € 8,-. Belangstellenden voor Buurtkamer Assendorp kunnen bellen met 038 8515700.

Artikel delen:

Reageer