Zwolle eerste hbo-stad met studentensteunpunt

Op 23 augustus opent Studenten Overleg Orgaan Zwolle (SOOZ) haar studentenloket aan het Lübeckplein. Hiermee is Zwolle de eerste hbo-studentenstad met een fysiek studentensteunpunt. Bij het studentenloket kunnen studenten straks terecht met al hun vragen over huisvesting, studie- en studentenleven. Ook kan het loket studenten met raad en daad bijstaan als zij problemen hebben met bijvoorbeeld hun huisbaas of onderwijsinstelling. Het loket heeft plaats in de nieuwe woonwinkel van woningcorporatie SWZ. Om 11.00 uur zullen Koen Wassink (voorzitter Landelijke Studenten Vakbond), Bastiaan Verweij (voorzitter Interstedelijk Studenten Overleg), wethouder Gerard van Dooremolen, Eddy Veenstra (directeur SWZ) en Jalmar Pfeifer (voorzitter SOOZ) in het bijzijn van honderden studenten een studentikoze openingshandeling verrichten.

Begin april presenteerde SOOZ een rapport naar misstanden op de Zwolse kamermarkt. De opening van het studentenloket is een concrete maatregel die het overlegorgaan neemt om deze misstanden te bestrijden. SOOZ hoopt met het studentenloket een voor studenten laagdrempelig informatieloket te creëren, waar studenten met hun vragen en problemen op het gebied van onder meer huurrecht terecht kunnen. Het studentenoverleg wil niet alleen studenten helpen die al problemen hebben, maar studenten ook preventief voorlichting geven over de plussen en minnen op de Zwolse kamermarkt. Het studentenloket heeft naast het invullen van de bovengenoemde huisvestingsvraagstukken nog een aantal andere functies. Studenten kunnen bij het loket bijvoorbeeld terecht voor juridische informatie op het gebied van onderwijs. Verder verschaft het loket informatie over Zwolle als leefstad voor studenten – cultuur, sport, uitgaan en verenigingsleven – en wil het studenten graag enthousiasmeren voor studentenstad Zwolle.

Studenten Overleg Orgaan Zwolle heeft het loket opgezet in nauw overleg met partners in andere steden. Deze samenwerking met ervaren partners en trainingsdagen voor de loketmedewerkers moeten voor een kwalitatief goede invulling van het loket zorgen. Het loket is open op maandagen en woensdagen van 13.00 tot 16.00 uur. Tevens is het studentenloket altijd bereikbaar via studentenloket@sooz.nl.

Studenten Overleg Orgaan Zwolle (SOOZ) is de belangenbehartiger van de Zwolse studenten. Zij is officieel gesprekspartner van onder meer de gemeente Zwolle, de Zwolse hogescholen en de lokale woningcorporaties. Alle grote Zwolse studentenverenigingen, studentensportvereningen en culturele studentenorganisaties zijn aangesloten bij SOOZ. Ook de studentgeledingen van de medezeggenschapsraden van Hogeschool Windesheim en de Katholieke Pabo zijn lid van SOOZ.

Begin april bracht SOOZ haar rapport ‘Stampij om een studentenkamer’ uit. Hierin bracht zij grove misstanden op de Zwolse particuliere kamermarkt aan het licht.

Artikel delen: