Stichting Autisme Sportief wordt Empower

Zwolle – Vanaf 10 januari 2014 is Stichting Empower de nieuwe naam voor Stichting Autisme Sportief. De naamsverandering is grotendeels ontstaan dankzij de groei van de organisatie, waardoor de oude naam de lading niet meer dekte. Zowel de nieuwe naam als het nieuwe logo laat zien waar de organisatie sterk in is.

 

a51c8940_met_logo.jpg 

 

Stichting Empower staat voor positiviteit en zet mensen in hun kracht. De werkwijze van de stichting blijft gelijk. Begeleiders creëren een veilig pedagogisch basisklimaat voor mensen met een autisme spectrum stoornis en de mensen in hun directe omgeving. Dankzij de persoonlijke aandacht ontstaat sneller ruimte voor ontwikkeling op een veilige en prettige manier. Daar waar de dienstverlening van de stichting zich in eerste instantie concentreerde op het aanbieden van alleen sportactiviteiten, wordt tegenwoordig een brede vorm van ondersteuning en begeleiding aangeboden. Sport en een gezonde levensstijl blijven daarbij belangrijke middelen, maar de begeleidingsmogelijkheden zijn veel uitgebreider geworden.

 

Wilco Voulon, het gezicht van de stichting, legt uit: “Stichting Empower biedt ondersteuning en begeleiding aan jongeren, studenten en volwassenen met een autisme spectrum stoornis. Dat kan gaan om ondersteuning bij vrijetijdsbesteding, maar ook om begeleiding op woonlocaties en logeeropvang. Doel is om voor de persoon met de autisme spectrum stoornis een positiever zelfbeeld en een betere kwaliteit van leven te realiseren. Daarbij begeleiden en ondersteunen we ook de mensen in de directe omgeving van de persoon met die stoornis. Autisme Sportief blijft in een andere vorm bestaan, namelijk als methodiek voor Stichting Empower.” Dankzij de uitbreiding van de dienstverlening, biedt Stichting Empower nu 1 centraal adres voor ondersteuning als het gaat om autisme spectrum stoornissen.

 

Meerwaarde voor de doelgroep

Door de werkwijze van Stichting Empower, ontstaat een bijzondere wisselwerking tussen alle betrokkenen. Wilco Voulon: “Dat biedt voordeel voor iedereen. Want alle betrokkenen worden in hun eigen kracht gezet, ook onze eigen begeleiders. We houden met alles rekening met onze doelgroep. Hun mening heeft ook een rol gespeeld bij de naamswijziging. De oude naam werkte voor veel mensen stigmatiserend. Bijkomend voordeel is dus dat we met onze nieuwe naam niet alleen beter uitdragen wat we doen, maar ook dat we de vooroordelen en het veroordelen beperken.”

 

Website: www.stichtingempower.nl

Email: info@stichtingempower.nl

Artikel delen:
Reacties 2

Reacties zijn gesloten.