Isala klaar voor bevolkingsonderzoek darmkanker

Zwolle – Isala’s Klinisch chemisch laboratorium (KCL), afdeling Maag-, darm- en leverziekten en Laboratorium voor pathologie staan klaar. Vanaf maandag 13 januari start het landelijk bevolkingsonderzoek darmkanker en zal het KCL dagelijks honderden ontlastingstests verwerken. Mensen waarbij bloed in de ontlasting is aangetroffen kunnen vervolgonderzoek laten uitvoeren bij de afdeling Maag- Darm- Leverziekten, onderdeel van het Oncologisch centrum. Isala’s Laboratorium voor pathologie onderzoekt het uitgenomen weefselmateriaal. Het RIVM (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu) is eerder tot de keuze voor deelnemende laboratoria en afdelingen gekomen op basis van aanbestedingstrajecten.

analyseapparatuur_in_laboratorium_isala_voor_bevolkingsonderzoek_darmkanker.jpg 

Het KCL is één van de drie laboratoria die geselecteerd zijn voor dit bevolkingsonderzoek. In de aanbesteding bleek Isala’s lab op kwaliteit binnen Europa het beste te presteren, naast de zeer gunstige prijs. Isala’s KCL heeft jarenlang expertise binnen Isala kunnen opbouwen door samenwerking met het Oncologisch centrum en het deelname aan het bevolkingsonderzoek voor neonatale screening. Het KCL zal in 2014 dagelijks zo’n 700 ontlastingstests verwerken. Dat loopt de komende jaren op tot 1.800 tests per dag. Op de drie geselecteerde labs staat exact dezelfde analyseapparatuur, waardoor de onderzoeken vergelijkbaar worden uitgevoerd. De uitkomsten geeft het KCL digitaal door aan de landelijke database van de regionale screeningsorganisaties, die de uitslag van de test bekend maakt aan de cliënt.

Vroegtijdige herkenning
Als blijkt dat er bloed in de ontlasting aanwezig is, ontvangen mensen een uitnodiging voor een vervolgonderzoek. Zij kunnen hiervoor onder andere terecht bij de afdeling Maag-, darm- en leverziekten van Isala, die in 2014 zo’n 800 vervolgonderzoeken per jaar zal uitvoeren. Het vervolgonderzoek bestaat uit twee delen: een intakegesprek en een inwendig kijkonderzoek of coloscopie. Dit vervolgonderzoek is niet verplicht. Doel is om in een vroegtijdig stadium vast te stellen of iemand daadwerkelijk darmkanker of voorstadia daarvan heeft, omdat daarmee de kans op een succesvolle behandeling groter wordt. Als tijdens het onderzoek poliepen worden gevonden, dan worden deze verwijderd en door het Laboratorium voor pathologie onderzocht op aanwezigheid van kanker of een voorstadium hiervan. Isala’s laboratorium voor pathologie is geselecteerd vanwege de hoge kwaliteit en zorgvuldige manier van werken. De resultaten van de coloscopie en de pathologische diagnose worden zowel gerapporteerd aan de betrokken lokale Isala specialisten en als aan de landelijke databank (Colonis).

Het bevolkingsonderzoek darmkanker
Mannen en vrouwen van 55 tot en met 75 jaar komen in aanmerking voor het bevolkingsonderzoek darmkanker. Zij ontvangen één keer in de twee jaar een uitnodiging van een regionale screeningsorganisatie met een zogenaamd verzamelsetje. Met behulp van dit verzamelsetje moet een monster van de ontlasting in een buisje worden gedaan en worden opgestuurd. Darmkanker is een van de meest voorkomende soorten kanker. Een bevolkingsonderzoek darmkanker kan op termijn ongeveer 2.400 sterfgevallen per jaar voorkomen. Daarom heeft de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) in 2011 besloten een bevolkingsonderzoek darmkanker in te voeren. Meer informatie: www.bevolkingsonderzoekdarmkanker.nl

Artikel delen:

Reageer