Ideeënmakelaar maakt burgerinitiatief mogelijk

Zwolle – Marijke Sterkenburg is ideeënmakelaar bij de gemeente Zwolle. Mensen die een initiatief willen starten, kunnen bij haar aankloppen. De ideeënmakelaar denkt met ze mee, verbindt hen met andere initiatiefnemers, helpt bij gemeentelijke regelgeving en maakt ze wegwijs in financiële mogelijkheden. Inmiddels is deze netwerker pur sang een bekende verschijning in Zwolle. Het resultaat is ernaar: steeds meer inwoners doen dingen die voorheen het domein waren van de gemeente en grote gesubsidieerde organisaties.

Veel burgers lopen rond met plannen die ze willen realiseren, maar weten niet goed waar ze moeten beginnen en bij wie ze binnen en buiten de gemeente kunnen aankloppen voor advies. De gemeente wil deze initiatieven faciliteren. Zwolle stelde een ideeënmakelaar aan. Deze ‘netwerker’ denkt mee met initiatiefnemers, helpt ze met gemeentelijke regelgeving, verbindt ze met andere initiatiefnemers en maakt ze wegwijs in financiële regelgeving. De gemeente zette vier jaar geleden verschillende communicatiemiddelen in om Zwollenaren uit te nodigen hun initiatieven te delen met de ideeënmakelaar. Dat sloeg aan. De ideeënmakelaar ontving sinds 2008 circa 360 ideeën van inwoners en kleine bedrijven.

De rol van de ideeënmakelaar is divers. Ideeënmakelaar Marijke Sterkenburg: ‘Zo organiseerde ik in samenwerking met een aantal initiatiefrijke jongeren een zogenoemde Jongerenbattle Z200. Jonge Zwollenaren werden uitgenodigd ideeën te presenteren om de stad leuker en veiliger te maken en minder eenzaam voor ouderen. Het winnende groepje gaat op alle scholen een cursus reanimatie geven. Ze werken nu een Plan van Aanpak uit.

Ook hielp ik wijkbewoners met het organiseren van een bijeenkomst voor duurzame energieprojecten in de wijk. Voor wijkbewoners die een ‘natuurbeleefplek’ wilden realiseren, hebben we geregeld dat ze tijdelijk braakliggende grond mochten gebruiken. Hiervoor hebben we een bruikleenovereenkomst gesloten.

Deze grond was bestemd voor woningbouw, maar we hebben afgesproken met de wijkbewoners dat de gemeente “er een jaar niets mee doet”. Na een jaar evalueren we het project. Is het succesvol en heeft zich nog geen projectontwikkelaar gemeld, dan verlengen we de bruikleenovereenkomst met nog een jaar. Zo’n overeenkomst is een creatieve manier om binnen de geldende regelgeving burgerinitiatieven snel en goed te faciliteren.’

Binnen de gemeente heeft de ideeënmakelaar een stimulerende rol. ‘Ik vertel collega’s wat je als gemeente kunt betekenen om initiatieven mogelijk te maken. De mooie voorbeelden werken aanstekelijk. Steeds meer afdelingshoofden maken medewerkers vrij om hier aandacht aan te besteden.’

Daarnaast heeft de ideeënmakelaar gebruikgemaakt van de adviezen van de directie Burgerparticipatie van het ministerie van BZK. ‘Zij hebben ons goed geadviseerd over de vraag hoe je als gemeente burgerinitiatieven kunt faciliteren, ook binnen de soms beperkende wet- en regelgeving.

Artikel delen:

Reageer