Verwachtingen ‘Actief Burgerschap’ te hoog

Zwolle – De toonhoogte in het publieke debat heeft er ‘een bom onder de participatiesamenleving’ van gemaakt, maar onderzoekster Femmianne Bredewold bepleit vooral dat we de torenhoge verwachtingen tot realistische proporties terugschroeven. Dat vertelde de vorige week gepromoveerde Zwolse sociologe tijdens een minisymposium van GroenLinks Zwolle gisteravond in Brasserie Bonjour.

De overheid bezuinigt fors op zorg en welzijn en verwacht dat buurtbewoners dat compenseren door meer actief te worden en zorg te verlenen aan mensen die dat nodig hebben. Uit haar onderzoek in twee wijken in Zwolle-Zuid trekt Bredewold de conclusie dat de verwachtingen van dit ‘actief burgerschap’ te hoog zijn. Maar een derde van de mensen heeft überhaupt contacten met buren met bijvoorbeeld een verstandelijke beperking of een psychiatrische achtergrond. En die contacten beperken zich veelal tot groeten op straat en een praatje maken. Soms leidt dat tot een paar gezamenlijke activiteiten of advies en goede raad. Maar zelden komt het tot structurele hand- en spandiensten en al helemaal niet tot het verlenen van zorg.

Bredewold benadrukt dat die oppervlakkige en afgebakende, maar ‘warme’ contacten van grote waarde zijn. Het is echter een illusie dat mensen in de buurt echte zorgtaken op zich nemen. Het zou al heel wat zijn als meer dan een derde van de buurtbewoners de ‘gewone’ contacten in de buurt maakt. Tijdens de discussie met ervaringsdeskundigen, mantelzorgers, vrijwilligers, professionals en politici bleek dat er behoefte is om de kloof tussen ‘weerbare burgers’ en buurt­bewoners met een hulpvraag te overbruggen.

Bredewold adviseert professionals om meer dan al gebeurt aandacht te besteden aan het uitleggen van de problematiek en het concretiseren van de hulp die buren kunnen bieden. Zeker nu er steeds ‘zwaardere patiënten’ zich thuis zullen moeten zien te redden. Het minisymposium ‘Zorg, Naoberschap en Vriendschap’ in Zwolle was een initiatief van GroenLinks Zwolle. De gemeente krijgt volgend jaar een grotere verantwoordelijkheid voor zorg en welzijn. GroenLinks laat zich bij de voorbereiding daarop informeren door ervaringsdeskundigen, cliënten en mantelzorgers en door experts als Femmianne Bredewold.

Artikel delen:
Reacties 6
 1. Ik ben bang dat de conclusie van mevr Bredewold juist is.
  Het individualisme in de samenleving is al veel te ver doorgeschoten.
  De diverse regerings kabinetten hebben dat ook in de afgelopen twintig jaar eerder aangemoedigd dan gecorrigeerd.
  Ook het mislukken van de vorming van een multiculturele samenleving draagt daar niet positief aan bij.
  Veel ouderen mogen al heel blij zijn als alleen hun eigen kinderen nog een beetje naar hen omkijken.
  Ik denk dan ook dat het huidige kabinet grote inschattingsfouten maakt en de onderlinge solidariteit in onze samenleving schromelijk overschat, ten koste van een grote groep kwetsbare ouderen, zwakkeren en zieken.


  ⚠️ Meld

 2. De inzet van de gemeente Zwolle is een vijftal sociale wijkteams samenstellen waarin de burgers participeren.
  Ofwel het (deels) overlaten van zorg, hulp, begeleiding etc. aan vrijwilligers.

  Er draaien pilot projecten waarvan De Wijkwerkplaats in Zuid (in De Pol)
  Het doet zoals men bedacht heeft kennelijk naar tevredenheid.

  Maar hoe zit het met het feit dat vrijwilligers in die werkplaats een dagbesteding moeten geven aan mensen met een psychische handicap?
  Er is niet altijd een betaalde woonbegeleider aanwezig.

  Die vrijwilliger is daar niet voor opgeleid en in de woongroepen waar de psychisch gehandicapte mensen wonen hebben professionele woonbegeleiders hun handen er vol aan.

  We moesten in dit land eerder overal een diploma voor hebben maar nu het geld opraakt mag iedere handige buurman psychisch gehandicapte mensen maar wat graag begeleiden…

  Geld voor een BHV cursus of een cursusje m.b.t. het omgaan met psychische ziektebeelden is er niet.

  M.i. is de conclusie van Mw. Bredewold juist maar om daar op te komen hoef je niet gestudeerd te hebben..  ⚠️ Meld

 3. Goed gezegd Vrijwilliger en Observer ben het er helemaal mee eens.
  Doel van overheid was mensen opzetten en uitspelen tegen elkaar op vele vlakken en nu zitten we met de brokken die zonodig in het kader van de bezuinigingen hersteld moeten worden en dat gaat niet lukken.
  Daarvoor zijn we al te ver heen.


  ⚠️ Meld

 4. Er draaien pilot projecten waarvan De Wijkwerkplaats in Zuid (in De Pol)
  Het doet zoals men bedacht heeft kennelijk naar tevredenheid.

  Maar hoe zit het met het feit dat vrijwilligers in die werkplaats een dagbesteding moeten geven aan mensen met een psychische handicap?
  Er is niet altijd een betaalde woonbegeleider aanwezig.

  Die vrijwilliger is daar niet voor opgeleid en in de woongroepen waar de psychisch gehandicapte mensen wonen hebben professionele woonbegeleiders hun handen er vol aan.

  We moesten in dit land eerder overal een diploma voor hebben maar nu het geld opraakt mag iedere handige buurman psychisch gehandicapte mensen maar wat graag begeleiden…

  Hier ligt wel een taak voor de politiek. Wie zoekt dit uit, dat begeleiding op De Pol ondermaats is? Dat kan leiden tot ergernissen of ongelukken.


  ⚠️ Meld

 5. @hoekwerker.

  Mee eens.

  Het is een pilot project, ofwel een project waar men veel van kan leren en tevens een project wat verbeterprocessen doormaakt.

  Is allemaal prima maar vrijwilligers moeten dan wel voldoende instructie krijgen om verantwoord met mensen met veel verschillende ziektebeelden om te kunnen gaan.
  Het onderwerp is onder de aandacht maar het mag eigenlijk weer niks kosten…

  Voor de betaalde begeleiders lijkt het mij ook niet echt geruststellend als je de tent moet overlaten aan vrijwilligers zonder dat men over benodigde kennis beschikt.

  Participeren is een leuke kreet maar de liefde kan niet van 1 kant komen, dat kan niet werken.  ⚠️ Meld

Reageer