Zwolle scoort voldoende op veiligheid en leefbaarheid

De Zwollenaren geven hun stad een 7,4 wanneer het gaat om leefbaarheid en veiligheid van de stad. Dit is een hoger rapportcijfer dan in 2005, toen ze Zwolle een 7.1 gaven. De Zwollenaren vinden dat de stad vooruit is gegaan ondermeer vanwege de herstructurering van Holtenbroek, het opknappen van het centrum, de komst van De Spiegel en de prijs voor groenste stad van Europa. Dit blijkt uit het omnibusonderzoek naar leefbaarheid en veiligheid, dat elke twee jaar wordt uitgevoerd onder inwoners van Zwolle.

Burgemeester Henk Jan Meijer is blij met de uitkomst: “Ik ben er trots op dat we dit bereikt hebben. Het onderstreept dat we op de goede weg zijn. Samen met onze partners werken we er hard aan om deze stijgende lijn vol te houden.” In zijn algemeenheid is de Zwollenaar tevreden over zaken als de aanwezigheid van winkels voor de dagelijkse boodschappen, de groenvoorzieningen, wegen en fietspaden en de parkeervoorzieningen toegenomen. De tevredenheid over de jongerenvoorzieningen ten opzichte van 2005 is gestegen met 3%.

40% van de Zwollenaren vindt dat Zwolle afgelopen jaren vooruit is gegaan. Ten opzichte van de voorgaande jaren is dit een dikke stijging. Sinds 1997 tot en met 2005 heeft dit namelijk altijd tussen de 21% en de 25% geschommeld.

Daarentegen vinden de Zwollenaren wel dat de stad meer verloedert dan in 2005. De score – 4.8 – is vergelijkbaar met die van 2003. Met name in Oldeneel (= Oldenelerlanden, Oldeneel en Oldenelerbroek) wordt dit sterk ervaren. In de Indische Buurt en de Binnenstad is de verloedering juist afgenomen.

Opvallende wijk uitkomsten

De inwoners van de Binnenstad zijn het meest tevreden over de leefbaarheid en veiligheid in hun wijk. De gevoelens van onveiligheid zijn gedaald ten opzichte van 2005: 36% in 2007 tegenover 53% in 2005. Er worden door de bewoners minder vaak ‘bedreigende situaties’ ervaren en ook is volgens hen het aantal vermogensdelicten afgenomen. Tenslotte is het drugsoverlast flink gedaald.

In de Indische Buurt zijn de onveiligheidsgevoelens juist gestegen en zijn het hoogst van Zwolle: 52%. In het Buitengebied-Noord/Oost en in Berkum voelt men zich het veiligst (10% en 11%). Gevoelens van onveiligheid treden met name op bij groepen rondhangende jongeren, slechte verlichting en dronken mensen op straat.

Inwoners van de wijk Holtenbroek zijn, in vergelijking met de inwoners van andere wijken, het meest tevreden over de ontwikkeling van hun buurt. De herstructurering van de wijk heeft hier grotendeels aan bijgedragen. In Holtenbroek worden nog wel de meest bedreigende situaties ervaren, zoals geweldsdelicten en drugsoverlast.

56% van de Kamperpoorters denkt dat de buurt de komende jaren vooruit zal gaan. 70% procent van de bewoners van de Kamperpoort is van mening dat de gemeente voldoende doet om hen bij veranderingen in de buurt te betrekken. Wel is de cohesie en de gehechtheid aan de buurt gedaald. De aankomende herstructurering van de wijk is waarschijnlijk de verklaring hiervoor.

Vervolg

De uitkomsten van het onderzoek worden per wijk gesplitst en geanalyseerd door de gebiedsbeheerteams in de zogenoemde wijkboekjes. In de gebiedsbeheerteams werken de gemeente, de woningcorporaties, de politie en maatschappelijke instellingen samen aan de verbetering van de leefbaarheid in wijken en buurten. De wijkboekjes zullen ook met de wijkbewoners worden besproken. Uiteindelijk is het de basis voor de werkplannen voor de gebiedsbeheerteams voor 2008.

In alle wijken wordt samen met de partners al geruime tijd gewerkt aan veiligheid en leefbaarheid in de stad. Bijvoorbeeld het project ‘Samen gaan voor de Palestrinalaan’ in Holtenbroek. In Assendorp zijn extra stadswachten aangesteld ter voorkoming van eventueel overlast van dak- en thuislozen en in Aalanden wordt in het najaar een veiligheidsdebat georganiseerd. In de Binnenstad wordt onder andere ingezet in de aanpak van zakkenrollerij en veiligheid op straat in het uitgaansgebied (VOS-project). Daarnaast heeft de alcoholproblematiek onder jeugdigen extra aandacht.

Het onderzoek naar de leefbaarheid en veiligheid is dit jaar voor de zevende keer gehouden en biedt inzicht in de beleving van Zwollenaren wat betreft leefbaarheid en veiligheid. De hele trendrapportage is te vinden op www.zwolle.nl. Begin september wordt een samenvatting van het hele omnibusonderzoek verstuurd naar belangstellenden.

Artikel delen:
Reacties 4
 1. Hmmm in Zwolle-Zuid heb ik juist het idee dat Ittersumerlanden en Gerenlanden/broek meer verloedert. Zeker Oldenelerbroek zou ik niet verloedert noemen.


  ⚠️ Meld

 2. Anne dan moet je maar eens gaan kijken in de van Blanckvoortmarke en dan vooral bij de speeltuin daar. Juist vanwege de verloedering in dat stuk ben ik er vertrokken. Had in de van Coevordenmarke een geweldig leuk huis met een zeer ruim uitzicht. Vond het alleen niet langer een buurt waarin ik een beginnende puber wilde op laten groeien.


  ⚠️ Meld

 3. de familie
  nou anne ik begrijp wat jij bedoelt het een paar die de hele buurt vergalen ik snap niet dat er niks aan gedaan word maar goed zulke mensen doen ze niks aan bah

  =======

  I.v.m. privacy is het noemen van namen in dit geval niet toegestaan.


  ⚠️ Meld

Reageer