Procedure woningbouw Wipstrikpark stap verder

Het college van burgemeester en wethouders heeft besloten om een artikel 19 lid 2 procedure te starten voor het bouwplan Wipstrikpark. Onlangs heeft het college ook de zienswijzennota´s voor dit plan vastgesteld. Op het voormalige bedrijventerrein wil de gemeente de bouw van 115 woningen (33 huizen en 82 appartementen) mogelijk maken.

Het plangebied wordt begrensd door de Wipstrikkerallee en de oude Almeloseweg aan de noordzijde, het gemaal van waterschap Groot Salland aan de oostzijde, de nieuwe Wetering aan de zuidzijde en het Weteringpark aan de westzijde. Op 10 juli jl. had het college al de nota´s met zienswijzen op de bouwplannen en op het ontwerpbestemmingsplan vastgesteld. Er is in het verleden uitgebreid gesproken met omwonenden waarna de plannen zijn aangepast. De ingediende zienswijzen hebben niet opnieuw geleid tot aanpassing van de plannen.

Procedure

Het college kiest ervoor een artikel 19 lid 2 procedure te voeren uit de Wet Ruimtelijke Ordening op basis van de vrijstellingenlijst van de provincie waarbij het ontwerpbestemmingsplan als ruimtelijke onderbouwing dient.

Artikel delen:
Reacties 4
  1. Ach het begint er bij pas 400.000 euro voor een klein driekamerwoninkje. Het schijnt wel dat je er een gouden pleebril bijkrijgt.


    ⚠️ Meld

  2. Hopelijk komen er betaalbare woningen in. En ik hoop ook dat er een mooie hoge woontoren komt (plm 15 – 20 lagen). Het is een perfecte locatie voor mooie hoogbouw aan het water.


    ⚠️ Meld

Reageer