SP wil Zwols werkgelegenheidsplan

Zwolle – Zondag presenteert de Zwolse SP haar programma in de aanloop naar de verkiezingen op 19 maart. De SP kiest voor een compact crisisprogramma dat zich richt op vier speerpunten: werkgelegenheid, koopkracht, voldoende betaalbare huurwoningen en goede en beschikbare thuiszorg.

De voortdurende economische crisis en hoge werkeloosheid zijn ook in Zwolle voelbaar. Veel Zwollenaren zitten noodgedwongen in een uitkeringssituatie of moeten vrezen voor hun baan terwijl het kabinet zich blind staart op de staatsschuld en door opeenvolgende bezuinigingen de situatie eerder verslechtert dan verbetert. Daarom wil de SP een breed Zwols werkgelegenheidsplan. Lijsttrekker Tjitske Siderius: ‘De gemeente moet met werkgevers duidelijke afspraken maken over het scheppen van echte banen, in ruil voor gemeentelijk ondersteuning. De werkloosheid loopt in de stad snel op en dat verlangt snel handelen.’

Ook de zorg is een prioriteit. Door bezuinigingsmaatregelen dreigen mensen de (thuis)zorg te verliezen die ze nodig hebben. De SP wil gewoon goede en betaalbare thuiszorg tegen een eerlijk loon voor de thuiszorgmedewerkers. De SP zet daarnaast deze verkiezingen nog eens extra in op de bouw van betaalbare huurwoningen. Siderius: ‘Er is al jaren een groot tekort aan betaalbare woningen en de wachtlijsten nemen alleen maar toe. De SP wil dat er fors gebouwd wordt naar de vraag, dat wil zeggen in het middensegment en vooral sociale huur. Wij willen 5% meer sociale huurwoningen. Villa’s zijn er al genoeg.’ Met betrekking tot armoedebestrijding concentreert de SP zich op maatregelen die kinderen uit arme gezinnen ondersteunen en het verdubbelen van de toeslag voor mensen die langdurig in armoede moeten leven. Siderius: ‘Dat kinderen in onze stad in armoede opgroeien vind ik onaanvaardbaar. Op kinderen moet je niet bezuinigen, daar moet je juist in investeren. Daar staat de SP voor de komende vier jaar.’

Tot slot richt de SP zich vooral op het midden- en kleinbedrijf en de ondersteuning van kleine ondernemers. Siderius: ‘Het stadsbestuur heeft de afgelopen jaren vooral geïnvesteerd in grote landelijke ketens in Zwolle. Dat zorgt voor een eenzijdige en saaie stad. Juist typisch Zwolse winkels horen een steuntje in de rug te krijgen.’

Artikel delen: