CDA: initiatief aanjagen voor aanleg breedband

Zwolle – De CDA fractie van Zwolle heeft het college van B&W gevraagd om als gemeente initiatief aan te jagen voor aanleg van breedband in het buitengebied en op bedrijventerreinen.

‘De mogelijkheden worden straks geboden door de provincie, de besluitvorming daar is deze week; wij moeten zorgen dat de burgers en ondernemers dan weten van de mogelijkheden en in actie komen!’ De provincie zal op korte termijn een investeringsbesluit breedbandinfrastructuur nemen. Dit besluit moet het mogelijk maken dat alle bewoners en bedrijven in de buitengebieden, maar ook bedrijventerreinen, er voor kunnen kiezen om aan te sluiten op glasvezelnetwerken. Hiervoor wordt een fonds ingesteld voor leningen (34 miljoen) en subsidies (22 miljoen). Gemeenten of particulieren/ondernemers kunnen initiatieven nemen waarbij een beroep kan worden gedaan op dit provinciale fonds.

De CDA fractie wil dat de gemeente ook het buitengebied en bedrijventerreinen laat aanhaken op breedband. ‘Een goede internetverbinding hoort tegenwoordig tot de normale benodigde infrastructuur’, geeft Martijn van der Veen van het CDA mee, “Voor bedrijven en inwoners in het buitengebied is het van belang om ook hierover te kunnen beschikken.”  Het is daarbij van belang dat de gemeente zelf geen belemmerende factor gaat zijn voor die initiatieven. Bij de behandeling van het voorstel in de Provinciale Staten heeft het CDA namelijk vernomen dat deze  overweegt om van gemeenten in ieder geval te eisen dat geen leges of precariorechten door gemeenten mogen worden geheven voor het leggen van die breedbandinfrastructuur. Het CDA is van mening dat dit een legitieme randvoorwaarde is en Zwolle zich daaraan zou moeten committeren. Het CDA heeft vragen gesteld aan het college om enerzijds te realiseren dat inwoners van het buitengebied en ondernemers deze kans kennen. Anderzijds om te realiseren dat initiatieven onbelemmerd kunnen worden gerealiseerd.

Artikel delen: