Aanzet tot Sociaal Cliëntenakkoord Zwolle

Zwolle – In november en december 2013 hield GroenLinks Zwolle enkele gesprekken met cliënten uit de zorg die straks onder de gemeentelijke verantwoordelijkheid vallen. Namens deze cliënten overhandigden Rutger Scholte ter Horst en Evert Veldhuis (beiden van de cliëntenraad RIBE Groep Overijssel) dinsdag de “aanzet tot een Sociaal Cliëntenakkoord Zwolle 2014-2018” aan lijsttrekkers Gerdien Rots (ChristenUnie), Judith Compagner (CDA) en Patrick Rijke (GroenLinks).

21-01-2014__overhandiging_clienten_akkoord-park_eekhout_03.jpg 

De drie lijsttrekkers gaven aan heel blij te zijn met het initiatief. “Ook het CDA wil mét mensen praten en niet over mensen”, benadrukte Compagner. Inhoudelijk herkent de ChristenUnie veel in het stuk. Rots: “Aan een goede relatie tussen zorgverlener en cliënt moet je niet gaan morrelen, vanuit dat oogpunt herkennen wij ons erg goed in het pleidooi voor vertrouwde zorg”. Een van de uitgangspunten in de aanzet tot een akkoord is ‘ga uit van wie ik ben’. “Prachtig”, aldus Rots, die verder benadrukte dat juist in tijden van (door het Rijk “opgedrongen”) bezuinigingen cliënten de aangewezen gesprekspartner zijn voor een gemeente: “cliënten zelf kunnen als geen ander aangeven waar we het beste met wat minder toe kunnen”.

21-01-2014__overhandiging_clienten_akkoord-park_eekhout_02.jpg

21-01-2014__overhandiging_clienten_akkoord-park_eekhout_01.jpg 

Compagner hield een pleidooi voor een goed luisterend oor bij hulpverleners. “Wat mensen juist wel kunnen, ondanks hun beperking, kunnen zij prima zelf verwoorden. Dat vraagt dan wel aandacht bij de hulpverlener; echte aandacht.”

 

Rijke gaf aan dat GroenLinks met deze aanzet tot een akkoord de samenwerking met andere partijen zoekt. “Het is geen exclusief GroenLinks punt. Ik heb er, mede op basis van signalen in de gemeenteraad, alle vertrouwen in dat er wat met deze aanzet gaat gebeuren.” Over de vorm waarin direct na de verkiezingen cliënten mogelijk kunnen meepraten liet geen van de lijsttrekkers zich al uit. “Laten we daar tegen die tijd samen een vorm voor proberen te vinden”, bepleitte Rijke.

 

Samen maken we het collegeprogramma

 

“Inzetten op maken collegeprogram door stadsbewoners” Deze uitspraak op Twitter, begin december 2013, vat eigenlijk perfect de essentie van het pleidooi van GroenLinks Zwolle samen. Met de ‘aanzet tot een sociaal cliëntenakkoord Zwolle 2014-2018’ roepen we alle partijen op, na de verkiezingen van 19 maart 2014, de deuren van het stadhuis open te houden. Het effectief besturen van een stad, doe je niet via onderhandelingen in achterkamertjes. De kiezer bepaalt de politieke verhoudingen, maar met de inwoner gaan – wat GroenLinks betreft – vervolgens de volksvertegenwoordigers vanaf de eerste dag na de verkiezingen in gesprek over de concrete uitwerking van plannen. De vorm waarin dat zou moeten gebeuren is nu nog lastig aan te geven. Uiteraard hangt dat ook mede af van de verkiezingsuitslag.

 

Gemeenten krijgen vanaf 2015 te maken met veel nieuwe taken, op het terrein van zorg en participatie. Het gaat hierbij voor Zwolle om een budget van vele miljoenen. Gemeenten hebben nog geen enkele ervaring met deze nieuwe taken. Daarom kiezen wij er in ons pleidooi voor om bij de komende collegeonderhandelingen, met name op het hoofdstuk zorg en participatie te focussen. Samen met een aantal cliënten hebben wij een aanzet gegeven voor het beleid de komende collegeperiode. Wij roepen alle partijen op, dit door ons gestarte gesprek, vanaf 20 maart 2014 met elkaar voort te zetten.

Artikel delen:

Reageer