Muzerie en Bieb verder als Het Hart van Zwolle

Zwolle – Muzerie en de Bibliotheek Zwolle gaan vanaf 1 januari 2015 volledig samen in één organisatie: het Hart van Zwolle. Dat is de uitkomst van de gemeentelijke opdracht aan beide organisaties voor het vormgeven van de makelaarsfunctie cultuureducatie.

 

Deze makelaarsfunctie wordt een zelfstandig en herkenbaar onderdeel van het Hart van Zwolle, net als het steunpunt voor amateurkunst Kunst&Zo. De nieuwe organisatie krijgt drie jaar om het nieuwe beleid én een gezonde bedrijfsvoering op te zetten. Daarnaast komt er een activiteitenfonds. Vanuit dit fonds kunnen activiteiten voor cultuureducatie in en rond basisscholen worden gefinancierd. Daarnaast wordt het fonds ook ingezet voor financiering van cultuureducatie activiteiten in wijken, op scholen voor voortgezet onderwijs en in verbindingen met amateurskunst en vrije tijd aanbod om talentonwikkeling in de stad breed te ondersteunen.

De gemeente Zwolle wil kinderen een stevige culturele basis meegeven en zet daarom in op een aanpak van cultuureducatie in en rond scholen en in wijken. In 2017 wil de gemeente dat alle scholen een eigen visie op cultuureducatie hebben en dat minimaal 25 procent deze visie ook heeft uitgewerkt in concrete leerdoelen per groep. Culturele aanbieders zijn aan zet om activiteiten te ontwikkelen die hierbij aansluiten. Om de scholen en andere partijen hierin te ondersteunen, besloot de gemeente tot het vormgeven van de makelaarsfunctie. De Bibliotheek Zwolle en Muzerie kregen de opdracht om dit uit te werken. 

 

Vervolg

Om het samengaan van de Muzerie en Bibliotheek Zwolle per 1 januari 2015 te realiseren is instemming  met de ontwikkelde plannen nodig. De betrokken Raden van Toezicht en de interne medezeggenschapsraden van beide instellingen hebben al met de plannen ingestemd. Als de gemeenteraad ook instemt met de plannen kunnen ze verder worden uitgewerkt en kan de subsidieaanvraag voor 2015 worden ingediend.  

De personeelsleden van Muzerie en Bibliotheek Zwolle zijn ook geïnformeerd over het plan. 

Artikel delen:
Reacties 3
  1. Bezuiniging of niet, een goed betaalde directeursfunctie zal er wel aan vast zitten.
    En het zou me niet verbazen als er officieus al een kandidaat genoemd is.


    ⚠️ Meld

Reageer