Sociaal Akkoord IJssel-Vecht voor 1.000 banen

Zwolle – Werkgevers, overheden en onderwijspartijen in de regio IJssel-Vecht gaan samen in totaal 1.000 (leerwerk)banen extra creëren. In het Landelijk Sociaal Akkoord is afgesproken om tot en met 2026 100.000 banen beschikbaar te stellen voor mensen met een arbeidsbeperking. Vertaald naar de regio IJssel-Vecht betekent dat 585 extra banen voor de periode 2014 – 2017. Met het Sociaal Akkoord IJssel-Vecht, dat vanmiddag in Staphorst is ondertekend, geven de partijen aan nog eens 415 extra (leerwerk)banen te realiseren. De (leerwerk)banen zijn bedoeld voor mensen met een WWB-, WW-, Wsw- of Wajong-uitkering. Een leerwerkbaan maakt het mogelijk om door te stromen naar een reguliere baan.  

 

Met het Sociaal Akkoord IJssel-Vecht geven werkgevers, werknemers, onderwijsinstellingen en overheden uiting aan hun gezamenlijke ambities op het terrein van onderwijs en arbeidsmarkt. Filip van As, voorzitter van RPA IJssel-Vecht: “Het Sociaal Akkoord IJssel-Vecht is een mijlpaal. Er is een hoop werk verzet om dit voor elkaar te krijgen. We willen toe naar een duurzaam gezonde arbeidsmarkt en daarvoor hebben werkgevers, werknemers, onderwijs en overheid elkaar hard nodig. Alle partijen delen dan ook de overtuiging dat nauwere samenwerking en een gezamenlijke aanpak leidt tot het beste economische resultaat.”

De komende jaren zijn er grote veranderingen op de arbeidsmarkt te verwachten. Enerzijds krijgt de regio te maken met een tekort aan goed gekwalificeerde arbeidskrachten, waaronder technisch personeel. Anderzijds wordt de onderkant van de arbeidsmarkt steeds kwetsbaarder. Bovendien betekent de komst van de Participatiewet een forse bezuiniging op gebied van de sociale zekerheid. Van As: “De regio is economisch erg sterk, bedrijven kennen er een grote sociale verwevenheid. Door samen op te trekken, kunnen we de uitdaging waarvoor we ons gesteld zien gezamenlijk oppakken.”

 

Met het Sociaal Akkoord IJssel-Vecht hebben werkgevers, werknemers, onderwijsinstellingen en overheid zich verbonden aan het realiseren van 1.000 extra (leerwerk)banen. Werkzoekenden worden op maat gefaciliteerd om ze voor te bereiden en te ondersteunen op een werkervaringsplek en/of betaalde baan. Werkgevers worden ontzorgd en krijgen de juiste kandidaten aangeleverd voor een (werkervaringsplek)vacature. Zij zetten zich in om het leerproces te begeleiden, zodat de werkzoekenden naar vermogen kunnen werken en de gelegenheid krijgen om te leren.  

 

Binnen RPA IJssel-Vecht zijn sociale partners, onderwijsinstellingen, UWV WERKbedrijf, provincie Overijssel en veertien gemeenten betrokken. De partijen zetten zich al langer in voor een structureel gezonde arbeidsmarkt. Zo vonden er afgelopen jaren werkgeversconferenties, banenmarkten en speeddates plaats. 

Artikel delen:
Reactie 1
  1. Het klinkt prachtig; maar laten wij met elkaar hopen dat al die organisaties niet met elkaar in; ingewikkelde wetgeving terecht komen. En al deze jongeren straks ingesneeuwd raken over wie de financiën moeten gaan betalen. Waardoor de jongeren alsnog thuis komen te zitten. In de praktijk kan dit problemen geven omdat mensen met een WSW indicatie nooit een beroep kunnen doen op AWBZ-zorg groepsbegeleiding omdat hun WSW indicatie voorliggend is. Ben wel nieuwsgierig hou dit er straks uit gaat zien als de participatiewet zijn intrede doet!


    ⚠️ Meld

Reageer