Vrienden Stadskern Zwolle willen Stadsbouwteam

Zwolle – De Vereniging Vrienden van de Stadskern Zwolle herinneren het college woensdag aan het instellen van een Stadsbouwteam.

Het bestuur van de ‘Vrienden’ wil aan de vooravond van de komende gemeenteraadsverkiezingen de Raad van de gemeente Zwolle door middel van een burgerinitiatief ‘aan haar verkiezingsbelofte te houden en het collegeakkoord te volgen door het voorstel van het College van B&W in februari jl. voor het instellen van een Stadsbouwteam nog deze raadsperiode op de raadsagenda te plaatsen en aan te nemen.’ Onderstaand de tekst van het burgerinitiatief. De twee aan de raad gezonden stukken van het College van B&W over het Stadsbouwteam (uit februari, respectievelijk mei 2012), leest u bij Lees verder.

Verzoek tot ondersteuning van het burgerinitiatief van de Vrienden van de Stadskern Zwolle voor de oprichting van een Stadsbouwteam

1.      Zwolle kent een lange traditie van publieke onrust bij sloop- en bouwprojecten in de stad. Voorbeelden uit het nabije en verdere verleden zijn het Maagjesbolwerk, de bebouwing van het Eiland, het Huis aan de Achtergracht, de twee middeleeuwse panden aan de Melkmarkt, het van Straaten bankgebouw en het gerechtsgebouw.

 

2.      In de aanloop van de laatste gemeenteraadsverkiezingen hebben vier Zwolse organisaties aan alle lijsttrekkers gevraagd om in het collegeakkoord de instelling van een Stadsbouwteamop te nemen dat in een vroeg stadium de plannen bespreekt en de publieke discussie daarover vorm geeft. Dit waren de Stichting Levende Stadsgeschiedenis, de Bewonersvereniging Binnenstad Zwolle, de Zwolse Historische Vereniging en de Vrienden van de Stadskern Zwolle.

 

3.      Op een na, steunden alle lijsttrekkers dit voorstel. In het collegeakkoord kwam te staan:

“Wij (B&W en Raad) zetten een Stadsbouwteam in voor de ruimtelijke ontwikkeling van de binnenstad. In een stadsbouwteamwerken Zwollenaren en vakmensen met de gemeente samen aan de ontwikkeling van de binnen stad.”

 

4.      In februari 2013 stuurde het college een memo naar de raad met een uitgewerkt voorstel voor een stadsbouwteam. Een belangrijk voorbeeld was de situatie in Amsterdam, waar een breed orgaan van vakmensen, ondernemers en leken het debat met de stad aangaan. De volledige inhoud van dit uitstekende collegevoorstel vindt u op de website van de Vrienden van de Stadskern www.vriendenvandestadskern.nl.

 

5.      Begin mei stuurde het college echter een informatienota naar de raad met het voornemen af te zien van de instelling van een Stadsbouwteam. Het zou teveel geld kosten. Daarbij meende het college dat het inmiddels zo goed ging met het publieke debat over slopen en bouwen, dat het Stadsbouwteam overbodig was. Ook deze tekst vindt u op de website van de Vrienden van de Stadskern. De Raad stemde er mee in het voorstel van februari niet op de agenda te zetten. 

 

De Vrienden van de Stadskern vragen u als burger van Zwolle de volgende verklaring te ondertekenen op de achterzijde van dit papier of via de website van de Vrienden van de stadskern.

Ondergetekende verzoekt de Raad van de gemeente Zwolle om haar verkiezingsbelofte te houden en het collegeakkoord te volgen door het voorstel van het College van B&W in februari j.l. voor het instellen van een Stadsbouwteam nog deze raadsperiode op de raadsagenda te plaatsen en aan te nemen.

Naam: …………………………………………………….

Adres: ……………………………………………………..

Datum: ……………………………………………………

Handtekening: ……………………………………………

 

Secretariaat: Postbus 1180, 8001 BD Zwolle

Website: www.vriendenvandestadskernzwolle.nl

E-mail: info@vriendenvandestadskernzwolle.nl

 

 

Artikel delen:
Reactie 1

Reageer