Samenwerking Deltion en Branchebureau Mode

Zwolle – Maandag 27 januari ondertekenen het Deltion College en het Branchebureau Mode een convenant waarin zij hun samenwerking bekrachtigen. Doel van de samenwerking is om het beroepsonderwijs en de beroepspraktijk blijvend op elkaar te laten aansluiten.

De modebranche verandert door de opkomst van webshops en social media. Klanten zijn goed geïnformeerd, kritischer en mondiger en dat stelt hogere eisen aan medewerkers en ondernemers in de modebranche. Branchebureau Mode (BBM) informeert en inspireert medewerkers en ondernemers in de mode- en sportdetailhandel. De activiteiten hebben professionalisering, verhoging van vakmanschap en betere verhoudingen tussen werkgevers en werknemers tot doel.

Actuele thema’s voor 2014 zijn het nieuwe verkopen, veilig werken en een goede samenwerking en afstemming tussen bedrijven en scholen. In het belang van de branche streeft het BBM na om kwantitatief en kwalitatief voldoende personeel op te leiden om aan de regionale arbeidsmarktbehoefte te voldoen. Door de samenwerking versterkt het Deltion College de verbinding met het werkveld, waardoor haar mode-opleidingen arbeidsmarktrelevant blijven en voor studenten de kans op werk wordt vergroot. Concreet biedt de samenwerking het Deltiononderwijs actueel les- en examenmateriaal met branchespecifieke vakkennis, commerciële en adviesvaardigheden. BBM verzorgt gastlessen, workshops en modedagen voor studenten, vakdocenten nemen deel aan door BBM georganiseerde deskundigheidsbevorderingsdagen en trendavonden. Het convenant wordt maandag 27 januari ondertekend op het Deltion College door mevrouw D. Krassenberg, directeur BBM en de heer C. Dijks, sectordirecteur van het Deltion College.

Artikel delen:
Reactie 1
  1. Het lijkt mij beter dat nu eens wordt onderzocht of het aanbod
    van Deltion aansluit op de behoefte vanuit de branche zelf.
    Over de opleiding zelf heeft de onderwijsinspectie zich enkele
    jaren geleden al uitgesproken.


    ⚠️ Meld

Reacties zijn gesloten.