College bepaalt vervolg procedure Aloë

Het college heeft besloten de bestemmingsplanprocedure voor het plan Aloë te vervolgen na de uitspraak van de rechter op 16 juli 2007. Naar verwachting zal de provincie eind september het bestemmingsplan goedkeuren. RaboVastgoed/Nijhuis kan nu al starten met de bouw van 28 appartementen op de Aloë.

Op 16 juli 2007 heeft de rechter besloten dat één van de drie ontwikkelaars van woningen op de Aloë, RaboVastgoed/Nijhuis, kan starten met de bouw van 28 appartementen. De anderen kunnen nog niet beginnen vanwege een onjuiste procedure. De gemeente heeft destijds voor het plan Aloë een vrijstellingsprocedure en een bestemmingsplanprocedure gestart. De vrijstellingsprocedure maakt binnen een bestaand bestemmingsplan een nieuwe ontwikkeling mogelijk. Deze procedure is doorgaans korter dan de procedure voor het maken van een nieuw bestemmingsplan.

De vrijstellingsprocedure heeft langer geduurd door de grote zorgvuldigheid die de gemeente heeft betracht. Zo zijn er bijvoorbeeld vele overleggen geweest met belanghebbenden en met de raad.
Hierdoor heeft de bestemmingsplanprocedure de vrijstellingsprocedure als het ware ingehaald. Het gegeven dat het bestemmingsplan al bij Gedeputeerde Staten lag en er bezwaren tegen waren ingediend, was voor de rechter aanleiding om te bepalen dat twee van de drie ontwikkelaars nog niet mogen beginnen met de bouw. Het college heeft nu besloten om alleen de bestemmingsplanprocedure te vervolgen.

Op 3 september is door de raad een interpellatiedebat aangevraagd over dit onderwerp.

Artikel delen:

Reageer