Koopkrachtverlies dreigt voor kwetsbare groep

Zwolle – GroenLinks Zwolle wil goede regeling voor chronisch zieken en gehandicapten. Donderdag stemde de Tweede Kamer in met het stopzetten van een regeling voor inkomensondersteuning van chronisch zieken en gehandicapten (Wtcg). Volgens het regeerakkoord zullen ook nog enkele andere regelingen worden stopgezet.

Berekeningen van het NIBUD laten zien dat het koopkrachtverlies voor huishoudens, als gevolg hiervan, kan oplopen tot boven de 15%. Dit nuanceert het positieve beeld voor wat betreft de koopkrachtplaatjes voor 2014 die het kabinet onlangs naar buiten bracht. Het kabinet vindt blijkbaar dat chronisch zieken en gehandicapten niet van de aantrekkende economie hoeven te profiteren.

De bezuiniging van bijna € 1,5 miljard die het kabinet op deze regelingen inboekt wordt voor ongeveer de helft gecompenseerd door een bijdrage aan gemeenten. Landelijk trekt met € 750 miljoen uit voor lokale maatwerkregelingen.

GroenLinksraadsleden Remko de Paus en Bert Docter willen via schriftelijke vragen van het college van B&W weten hoe ver het is met de voorbereiding van deze regeling in Zwolle.

 • Is al geïnventariseerd welke (groepen) inwoners gevolgen gaan ondervinden van deze maatregelen?
 • Betrekt het college de individuele inwoners die het betreft bij de voorbereiding van de lokale maatwerkregeling?
 • Hoe komt de regeling er uit te zien en komt het Zwolse deel van de € 750 miljoen geheel ten goede van deze regeling?
 • In 2014 is al een bedrag van € 290.000 beschikbaar. Hoe gaat dat dit jaar worden ingezet voor de huishoudens die nu al de gevolgen van het kabinetsbeleid ervaren?

 

Artikel delen:
Reacties 3
 1. Uit alles blijkt dat er een chronisch geldtekort is omdat de overheid werkt zoals het werkt: Ambtelijk!

  Dan krijg je uiteindelijk situaties waarbij het geld op is..

  Na rijke jaren komen al eeuwen land magere jaren maar daar is de overheid niet op ingesteld.
  Ofwel: verkeerd mensen die in een korte termijn systeem opereren.  ⚠️ Meld

 2. Dat krijg je met het afbraakbeleid van de VVD en het “sociale gezicht” van de PVDA.
  Lekker zo doorgaan, ik kan niet wachten op de volgende verkiezingen.


  ⚠️ Meld

Reageer